verzet tegen kamerverhuur van beleggers en verkeersoverlast in de schepenbuurt

Beste buurt bewoners,

Er gaan 7 zelfstandige nieuw gebouwde gezinswoningen in de Schepenbuurt/Koopvaardersplantsoen onttrokken worden aan de woningmarkt en door beleggers omgezet in 21 kamers voor verhuur. Het bestemmingsplan is duidelijk;bestemming gezinswoningen.

Dit zal gevolgen hebben voor de leefbaarheid en woonklimaat van onze buurt. De parkeernorm wordt overschreden, toename verkeersdrukte, veiligheid van de spelende kinderen wordt minder.

Kamerverhuur gaat gepaard een hoge mutatiesnelheid en dus afname van de sociale cohesie. De sociale banden met de buurt en met elkaar kunnen sterk verminderen. Dit kan lijden tot verrommeling, (geluids)overlast e/o tot verwaarlozing van de omgeving. De afvalcontainers zullen eerder vol raken. Meer fietsen tegen de gevels.                                                                                                                                                               Wij willen, als initatiefnemers, een petitie aan het stadsdeelkantoor Noord en Wethouder wonen Laurens Ivens  aanbieden. Ons verzoek is de aanvragen van de onttrekkingsvergunningen af te wijzen.

Het belang van de beleggers om veel geld te verdienen moet ondergeschikt zijn aan het woon- en leefklimaat van de bewoners van de Schepenbuurt. Steun onze actie door deze petitie te ondertekenen.

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderteken deze petitie

Door te tekenen geef ik Paul Kipperman toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com to aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 3000 mensen.

Leer meer...