Verbetering van speeltuin Beijersstraat

Verbetering van speeltuin Beijersstraat

Beste buren,ouders en omwonenden,

Willen jullie in de Beijersstraat ook een vernieuwde speeltuin, die meer uitdaging en meer veiligheid biedt voor de kinderen?

Willen jullie ook dat er kunstgras of valondergrond gebruikt wordt waardoor in alle seizoenen gespeeld kan worden?

Onderteken dan deze petitie!

Bedankt alvast namens team "Onze Speeltuin"