Toegepaste Psychologie

Onderstaande brief wordt verzonden naar de ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het doel is om hbo'ers bij de aankomende besprekingen betreffende de 'toekomst van de GGz' een stem te geven. Steunt u de uitspraken in deze brief? Onderteken dan s.v.p. de petitie zodat we als een eenheid kunnen spreken. 

Ingezonden brief ministerie VWS: 

Geachte mevrouw Schippers,

Samen met circa enkele duizenden andere verzorgers vertegenwoordig ik een, relatief, jonge beroepsgroep in Nederland. De Toegepast Psycholoog (hbo). Een groep verzorgende, hoogopgeleide (GGZ) professionals die met een exceptioneel sterke theoretische basis wordt opgeleid tot praktische denkers en doeners.

We zijn, nu enkele jaren geleden, met een sterk geloof begonnen aan het consolideren van onze beroepsgroep. Wij geloven namelijk dat de zorg, zeker nu, efficiënter moet en kan. Efficiënt in de zin van kostenverlagend beleid tegen kwaliteitsverhogende voorwaarden. Toegepast Psychologen, voorheen Psychodiagnostisch Werkenden, worden opgeleid voor veel van dezelfde taken die momenteel noodgedwongen uitgevoerd worden door basispsychologen en GZ-psychologen. 

Het huidig beleid maakt het voor werkgevers in de GGZ onmogelijk om een hbo'er in te zetten op functies zoals bijvoorbeeld de diagnosticus. Een functie die de afgelopen twintig jaar wel uitgevoerd kon worden door een hbo'er. Door de wijzigingen in het DBC-beleid mogen Toegepast Psychologen niets meer declareren. Hierdoor zijn er veel werknemers van hbo-niveau ontslagen en vervangen door werknemers die wel declarabel zijn. 

Een meer evenredige verdeling van taken zou ervoor zorgen dat het zorgbudget in de toekomst efficiënter kan worden besteed en dat wetenschappelijk opgeleiden (o.a.) naar hun eigen niveau kunnen functioneren.

Hoewel de opleiding Toegepaste Psychologie jong is lijkt het concept vrij bekend in de Nederlandse zorgsector. Het concept van een logische werkverdeling tussen arts en verpleegkundige, tussen psycholoog en toegepast psycholoog. 

Een medewerker van het NIP heeft mij ervan op de hoogte gesteld dat het ministerie VWS in de nabije toekomst in gesprek gaat met beroepsverenigingen betreffende de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg. Deze sector bestaat voor een aanzienlijk deel uit Toegepast Psychologen (als POH-GGZ, als psychodiagnosticus, als therapeut, enz.). Jaarlijks treden er tussen de twee en driehonderd alumni Toegepaste Psychologie (hbo) het Nederlandse werkveld in. 

Als bestuurslid van de Nederlandse Beroepsvereniging van Toegepaste Psychologie (een intiatief dat ondersteund wordt door alle onderwijsaanbieders van Toegepaste Psychologie) zou ik graag een advies aan het ministerie van VWS mee willen geven over de inzet van deze beroepsgroep in het werkveld van de GGZ. Daarmee wil ik tevens de (zeer essentiële) plaats van hbo'ers in de GGZ toelichten. 

Graag hoor ik of u interesse heeft in meer informatie over de Toegepast Psychologen. 

Met vriendelijke groet,

Ian MacMenamin

 Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )