Stop Verkeersoverlast Teselaar Bemmel!

PHOTO-2023-03-20-11-15-361.jpgHet voorjaar is begonnen en zoals afgelopen jaren ervaar ik veel overlast van motoren vooral in het weekend. Ook ben ik van mening dat de Teselaar teveel uitnodigt voor te hard rijden, met name in de (vroege) avonduren. De Teselaar is een veel gebruikte en dus drukke route vanuit Doornenburg, Gendt en Haalderen richting Bemmel of verder. De verkeersoverlast en ook gevaarsetting die het met zich meebrengt, vraagt wat mij betreft om een aanpassing van het gebruik en inrichting van de Teselaar en daarnaast een beter omgevingsbeleid vanuit de gemeente Lingewaard om de leefbaarheid op peil te houden. Met deze petitie wil ik de bewoners aan Teselaar en deels Waaldijk vragen of zij de verkeersoverlast aangepakt willen zien en dit in deze petitie willen onderschrijven met een handtekening. De volgende punten heb ik aangekaart bij Gemeente Lingewaard;

1Overlast van (grote) groepen motoren in de weekenden, vooral in de periode maart t/m oktober toelichting; Op mooie lente of zomerse weekenddagen rijden er door de hele dag heen (grote) groepen motoren vanuit de waaldijk door de Teselaar richting Nijmegen en vice versa. Het hele weekend geeft dit een enorme geluidsoverlast, daarnaast rijdt het merendeel te hard of haalt verkeer in. Dit levert ook onveilige situaties op. Zeker op de Bemmelse dijk gaat het gas open terwijl er op de smalle dijken veel recreatie is van wandelaars en fietsers.

2Maak de Waaldijk vanaf (Kommerdijk) Gendt alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer of sluit de dijk vanaf Gendt af in de weekenden van maart t/m oktober. Toelichting: Gemeente Lingewaard ziet de waaldijk als ontsluitingsroute voor bewoners van Doornenburg, Gendt en Haalderen richting Bemmel en verder naar Nijmegen. Lingewaard wilt graag een alternatieve route voor de Provincialeweg N839 (een weg die naar mijn mening meer geschikt is voor druk forensenverkeer dan de smalle dijk) Ik wil met name graag een halt toe roepen op grote aantallen motorrijders in de weekenden op de Waaldijk tussen Gendt en Bemmel.

3. Pas de inrichting van Teselaar aan om de snelheid eruit te halen. Toelichting: Naar het voorbeeld van de Vossenpels in Lent kun je de Teselaar inrichten als 30km-zone. Door bijvoorbeeld de Teselaar niet als voorrangsweg te bestempelen moet het verkeer op Teselaar voorrang verlenen aan verkeer van rechts ( zijstraten Cuperstraat, Imkerstraat, Anna Vaecstraat en Meerweg) Bij deze kruisende straten zou een verkeersplateau de snelheid eruit kunnen halen. De Vossenpelsestraat in Lent is hier een goed voorbeeld in, de snelheid is daar een stuk lager en de doorvoer van verkeer gaat daar ook goed.  

website   

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Maarten Leenen om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...