Stop realisatie hotel/restaurant en recreatie appartementen aan de passantenhaven Balk

 

Stop de realisatie van een hotel/restaurant en recreatie appartementen aan de passantenhavenBalk.

Veel bewoners, passanten en camperrecreanten zijn tegen het voornemen om een hotel en appartementen te bouwen op het voormalig Harcosterrein.

Petitie

Wij,

Verontruste bewoners, watersporters en camperrecreanten, voorstanders van een gezonde balans tussen toerisme en leefbaarheid in Balk,

 

 

Constateren

Dat de realisatie van een hotel en appartementen,

Onomkeerbare negatieve invloed heeft op de omgeving en passantenhaven
Onaanvaardbare invloed heeft op de privacy van bezoekers van de passantenhaven
Watersporters niet meer zullen kiezen voor Balk
Camperrecreanten geen mogelijkheden voor overnachting in Balk
Geheel niet meer lijkt op het masterplan 2011
Functie transferium te kort wordt gedaan
Geluid en visuele overlast
Het oorspronkelijke plan in het kader van het Friese Merenproject wordt hiermee geweld aangedaan

En verzoeken 

De bouw van hotel en appartementen ter discussie te stellen
Het masterplan 2011 te gebruiken voor de invulling van het voormalige Harcosterrein
Het waterplein in te richten zoals beschreven in het masterplan
De belangen van inwoners, watersporters en andere recreanten boven die van beleggers te stellen
IMG_7014.jpeg

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Verontruste omwonenden om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...