Behoud wijkbudgetten en wijkmagazines gemeente Almere

Opmerkingen

#1

Ik het van belang acht dat de activiteiten in de wijken die door het wijkbudget worden ondersteund, blijven bestaan!

Suzan Breedveld (Almere, )

#3

om dat de wijkbudget behouden moet blijven laat aub almere leuk blijven en laat de Kids leuke dingen blijven doen

Robert van der Roest (Almere-poort , )

#5

Het wijk budget maakt vele activiteiten mogelijk. Daar heeft de hele wijk plezier van. En maakt in ons geval wonen in Almere poort heel prettig omdat er zoveel georganiseerd wordt.

Samantha Born (Almere, )

#9

Ik teken deze petitie omdat het voor de leefbaarheid in de stad crusiaal is dat er een wijkbudget beschikbaar is.

Paul Offerman (Almere, )

#10

Het belangrijk is dat de wijkbudgetten blijven bestaan. Sociale wijk-contacten zijn van belang in een stad, zeker in een nieuw stadsdeel als POORT…

Ingrid Huberts (Almere, )

#15

Ik onderteken deze petitie omdat het belangrijk is dat wijk- en buurtactiviteiten financieel worden ondersteund door de gemeente, want wijk- en buurtactiviteiten zorgen dat bewoners (meer) contact met elkaar hebben en tot gevolg kunnen hebben dat bewoners meer voor elkaar over hebben en de wijk en buurt schoner, veiliger maar vooral socialer wordt/blijft.

Henk Sturkenboom (Almere, )

#21

“Erkenning en steun van de overheid aan burgerinitiatieven (de maatschappelijke democratie) zijn een blijk van vertrouwen van de overheid in haar burgers. Het sluit aan bij de Nederlandse traditie. Te vaak is een burgerinitiatief nu een ‘hordenloop’."
Herman Tjeenk Willink,

Eindrapport informatieronde Kabinetsformatie 2021, 30 april 2021

marcel Kolder (Almere, )

#22

het nodig is

Ilke Kahlman (Almere, )

#24

Het wijkbudget essentieel is voor initiatieven vanuit bewoners in Almere Poort, om het stadsdeel te verlevendigen, ontmoeting te faciliteren en met elkaar de wijk verder te kunnen opbouwen tot een fijne en verrassende leefomgeving.

Als Cultuurscout van Almere Poort zie ik hoe belangrijk evenementen als Poort met Passie, Poort Sociaal en de activiteiten in en rondom het Klokhuis en Pygmalion Poort zijn. Dit kan alleen georganiseerd worden (mede) dankzij het wijkbudget.

Als dit geld nu naar welzijn gaat teert de stad enorm in op het meest waardevolle van de stad: inwoners die wat willen maken van de stad, maar daarvoor een financieel steuntje in de rug nodig hebben om van idee naar uitvoering te gaan.

Ik wil de raad daarom oproepen om het wijkbudget daarom te blijven behouden voor wijkinitiatieven!

Mira Ticheler (Almere, )

#26

Wijkbudget moet blijven! Het geeft verbinding in de wijk doordat er gemakkelijker activiteiten kunnen worden georganiseerd

Fenneke Van Vegten (Almere , )

#29

Wijkbudget juist heel veel betekent voor het welzijn van de wijk!

Marije Buiter (Almere , )

#32

Ik onderteken omdat buurt initiatieven heel belangrijk zijn voor de wijk, het plezier en geluk van de mensen die hier wonen en de leefbaarheid.

Mandy Dijkman (Almere, )

#36

Ik het belachelijk vind dat alle goede initiatieven voor de leefbaarheid van de wijk niet meer kunnen wanneer dit budget geschrapt wordt. Wel veel geld vangen voor alle grond en maar bij bouwen maar niet bijdrage aan de leefbaarheid van de wijk, dit vind ik niet kunnen.

Marcia Raijmakers (Almere , )

#39

Ik vindt wijkbudgetten belangrijk voor de sociale samenhang in de buurt te bevorderen

Willy Schmidt (Almere poort, )

#49

Wijkbudget een enorme bijdrage levert aan de cohesie in de wijken. Het resultaat van bewoners initiatieven op sociaal maatschappelijk gebied is groot. En dat gaan we pas echt merken als je het afschaft.

Mark Zeldenrust (Almere , )

#50

Het wijkbudget is niet groot, maar van onschatbare waarde voor de cohesie binnen Almeerse wijken. Dit moet behouden blijven.

Noortje Braat (Almere, )

#52

Dit niet alleen voor stadsdeel Poort geldt, maar voor álle stadsdelen van Almere. Bewoners doneren (veel) uren, gemeente Almere alleen de onkosten. Deze worden keurig verantwoord door bonnetjes en een begroting met na afloop de realisatie. Voor wie het niet weet: het gaat over bedragen tussen de €100-€2000.
Daarnaast: wil de gemeente dat bewoners initiatieven nemen of moet alles door welzijnsorganisaties gebeuren? Veel (?) bewoners hebben helemaal geen welzijnsorganisatie nodig om actief te zijn in hun stadsdeel/wijk.

Cora Spaans (Almere, )

#53

Ik het heel belangrijk vind dat de sociale gebeurtenissen en vooral de activiteiten voor kinderen gratis of voor een klein bedrag gegeven kunnen blijven worden.
Sociaal contact is lastig en hoe meer er wordt weg bezuinigd hoe meer ellende er komt bv eenzaamheid of het niet meer aanleren van sociaal gewenst gedrag bij kinderen

Joyce Stiphout-Snijdets (Almere-poort , )

#57

De wijkbudgetten worden nuttig gebruikt voor het vergroten van de saamhorigheid. In een behoorlijk individualistische samenleving is dat onontbeerlijk.

Maarten Heinsius (Almere, )

#61

Door dit weg te bezuinigen haal je de sociale cohesie uit de wijk. Zou jammer zijn als burgers niet meer hierin ondersteund worden door de gemeente.

P Prins (Almere, )

#66

Wijkbudget moet blijven

Josine Carton (Almere, )

#67

Wij vinden het belangrijk dat er wijk budget is voor jong en oud en vooral in onze nieuwe wijk wat een opbouwende functie heeft

Silvia Sol (Almere poort , )

#70

Ik vind dat wijkbudgetten een must zijn voor de samenhang en het “samen leven” in de wijken in Almere.

Barry Scholten (Almerew, )

#75

Wijkbudgetten essentieel zijn om de saamhorigheid in de wijk te stimuleren.

M.J. Röselaers (Almere, )

#85

Het is belangrijk dat burgers een initiatief kan nemen en dat er budget vrij gemaakt word om dat te realiseren. Dit maakt het wonen in Almere aangenamer, versterkt de burgerparticipatie en de cohesie van burgers onderling.

Wanda Van den Bos (Almere, )

#87

Het belangrijk is dat de wijkbudgetten blijven bestaan.

Mary de Haan (Almere, )

#88

De kracht van het wijkbudget is het kunnen organiseren van sociale pracht door en met gewone bewoners uit de wijk! Geen drempels. Geen kosten. Talent krijgt kans. Vertrouwen in buurtgenoten.

Anna Wignand (Almere, )

#93

Ik benader u omdat mij ter ore is gekomen dat het Wijkbudget mogelijk afgeschaft gaat worden.

Ik zal u kort uitleggen wat ons wijk project inhoud. Ons project heet: Van Brug tot Brug in de Kruidenwijk. In samenwerking met meerdere buurtbewoners hebben wij verschillende perken aangelegd, die wij zelf volledig onderhouden. Daarnaast is er een pluk/moestuin aangelegd die ons als buren verenigd.
Ook hebben wij prachtige hanging baskets die mede dankzij bijdragen van de buurtbewoners opgehangen kunnen worden.

Natuurlijk hadden wij dit alles niet kunnen realiseren zonder de gulle bijdragen van de gemeente.
Niet alleen is ons project echt tot leven gekomen, ook komt onze buurt tot leven.
Dit is goed terug te zien in de jaarlijkse burendag die wij, vanuit het project, houden. Ieder jaar komen er steeds meer buren bij die allemaal graag een bijdrage leveren in de vorm van eten of drinken, maar ook in de vorm van vermaak zoals muziek en spelletjes.

Zoals u leest, is dankzij het Wijkbudget, onze wijk helemaal opgefleurd. Zonder deze bijdrage zouden we niet meer in staat zijn om de perken, pluk/moestuin, buurtfeest, hanging baskets, etc. te onderhouden.

Nu het Wijkbudget mogelijk afgeschaft word, schrijf ik u aan en ik hoop met heel mijn hart dat u inziet dat het Wijkbudget meer is dan alleen geld. Het Wijkbudget verenigd ons als buren.

Ik wil u dan ook van harte uitnodigen, om onder het genot van een kopje koffie/thee en wat lekkers, ons project te komen bekijken. Dan ziet u met eigen ogen wat een dergelijk project voor ons betekend maar ook voor andere wijken kan betekenen.

Anita Stolp (Almere, )

#97

Ik dit initiatief een warm hart toedraag

Nikla Katsburg (Utrecht, )

#98

Ik onderteken omdat schrappen van dit budget in alle stadsdelen, ten koste gaat van welzijn van heel veel minder bedeelde almeerders.

Recia Valk (Almere, )

#99

Het budget stelt ons als wijk instaat sociale gelegenheden te organiseren die de leefbaarheid van Almere vergroten. Zeker is deze lastige tijden

Rineke Laman (Almere, )

#103

Ik onderteken deze petitie omdat het een zeer nuttige bijdrage oplevert voor de buurt.

Marcel Post (Almere, )

#104

Dit budget is zo belangrijk voor de wijk. Het kan net dat stukje aanvulling zijn dat wij vrijwilligers nodig hebben om leuke en belangrijke dingen te doen in je wijk. Om voor mijzelf te spreken en onze mede vrijwilligers wij van Senioren Kruidenwijk zouden niet zonder kunnen want dan moeten we tegen vele dingen nee zeggen of een hogere vergoeding moeten vragen aan mensen die soms al veel te weinig hebben. Dus please..."schrap het niet"
Mvgrt Leslie

Leslie Bos-Claus (Almere, )

#106

Omdat wij het budget goed kunnen gebruiken voor onze appartement 55 plus woningen
Hier wonen mensen tot plm 94 jaar en die hebben alleen maar een kleine AOW en wij willen graag voor deze mensen allerlei activiteiten kunnen organiseren .wij wonen en in de Vijverhoek tussen de vaarten

Dina Spijker (Almere, )

#109

Bewezen is dat het beheer in de wijk juist door de bewoners mpet worden gedragen. Een soort van maatwerk woongenot

Siegfried Sumter (Almere, )

#111

Ik ondertekend dat omdat ik heel belangrijk vind . Met wijk budget kunnen we onze omgeving leefbaar maakt , contact met de buren op een leuk manier te versterken en de eenzaamheid tegen te gaan ,de betrokkenheid van de bewoners te versterken en te stimuleren enzovoort!!!!

Sabah Verkaik (Almere west, )

#113

De buurt budgetten moeten blijven, is goed en leuk de buurt op sommige plekken te voorzien van leuke (groene) initiatieven.

Jiri Blom (Almere, )

#125

Vanuit de gel ofs gemeenschappelijk De Schone Poort er met allerlei activiteiten gewerkt wordt aan verbinding, hulp en leefbaarheid van de wijk Poort.

Klazien Ter Veen (Almere, )

#126

Voor een stad als Almere zonder met een zich nog ontwikkelende identiteit, moeten wijken zich kunnen ontwikkelen. Te veel mensen worden niet gezien en gehoord

Elly Brouwer (almere, )

#128

Ik onderteken omdat het wijk lokaal in film wijk moet blijven.

Jan Clements (Almere, )

#131

Het is belangrijk om het budget te behouden, want er wordt goed werk mee verricht.

Anneke van der Horst (Almere, )

#133

Het onzin is dat de qijkbudgetten worden geschrapt. Hiermee worden activiteiten georganiseerd voor jong en oud dit is goed om mensen samen te laten komen en eenzaamheid in de bevolking van almere te verminderen.

Esther van Loo (Almere, )

#136

Bezuinigen op vrijwilligers activiteiten is not done

Henk Hovis (Almere, )

#141

Ik onderteken dit omdat bewoners zelf evenement en leuke dingen moeten kunnen ontwikkelen in hun eigen wijk.

Nel Vries (Almere, )

#143

Niet alles hoeft te wijken omdat de Floriade zoveel te kort komt.

H.M. Koopmans-Verburg (Almere, )

#144

Ik onderteken deze petitie omdat ik het schandalig vind dat, door het wanbeleid van de gemeente Almere de bewoners van Almere die dit nodig hebben, weer de dupe worden.

Dini Van der loo (Almere haven , )

#145

Nu juist de initiatieven vanuit de burgers zo belangrijk zijn en draagvlak wordt vergroot, moet het wijk budget blijven

Corry Wassink (Almere, )

#148

Ik onderteken omdat het belangrijk is dat elke wijk de gelden gebruikt om de wijken voor de inwoners fijner te maken anders wordt er niets meer geirganiseerd

Marjolein Veen (Almere, )

#150

Zonder de wijkbudgetten zet je een streep door heel veel burger initiatief en betrokkenheid!

Anne Kuipers (Almere, )

#153

Als er geen bijdrages meer zijn sterven vele initiatieven voor de wijk een vroege dood. Eenzaamheid wordt groter. Woongenot kleiner. Is dat wat we met Almere willen? De slaapstad weer worden waar we altijd voor werden uitgemaakt? Of de weg vervolgen die we nu te pakken hebben, waardoor Almere zo populair is geworden om te willen wonen?

P. Langbein-Koenders (Almere, )

#154

Ik onderteken omdat ik de wijkbudgetten erg belangrijk vind voor de samenleving. Zonder dit geld kunnen heel veel activiteiten en initiatieven die erg belangrijk zijn voor bewoners en buurt niet plaatsvinden of uitgevoerd worden.

mariska Van gog (Almere, )

#156

Ik doe ook mee aan de activiteiten

Un Thomas (Almere , )

#158

Het heel belangrijk is voor almeerders zelf omdat er leuke activiteiten ontstaan

Ilona Hafkamp Feenstra (Almere, )

#164

Omdat door wijkbudget mooie en verbindende activiteiten worden georganiseert.

Dineke Wild (Almere, )

#167

Wijkbudgetten zijn essentieel om mensen met elkaar te kunnen verbinden. Dat hoort bovenaan te staan. Dit zal ook wel weer een gevolg zijn van die K...floriade

karin kunzel (almere, )

#169

Ik onderteken de petitie omdat de fina nciele bijdragen belangrijk zijn voor de buurt activiteiten

Daisy Naarding (Almere, )

#173

Het mooiste van Almere dan verdwijnt. De Stichting Delen en Meer met onderdeel de Brei en Hakerij zeer essentieel is voor ontmoetingen met mensen, die bv eenzaam zijn en daardoor sociale contacten opdoen.

Judith Van Eck (Almere, )

#180

Ik liever belastinggeld in lokale buurtinitiatieven zie verdwijnen dan in megalomane projecten zoals de Floriade!

Inge Maas (Almere, )

#182

In o.a. Almere Poort heb ik IKC De Ruimte opgezet. Een onderwijs - jeugd en cultuur en buurtcentrum. De bedoeling was om de sociale cohesie in de buurt te bevorderen. Dat begon aardig te lopen. Nieuwsbrieven en Nieuwsmagazines, zoals o.a. Poortnieuws hielpen en helpen daarbij. Bezuinigen hierop en dus bezuinigen op het welzijn in de buurt moet geen optie zijn!
Fred Molenberg, ex directeur Sterrenschool De Ruimte

Fred Molenberg (Almere, )

#186

De wijkbudgetten, niet alleen van Poort, maar van iedere wijk in Almere dreigen afgeschaft te worden. Deze budgetten zijn er juist om buurten en bewoners te verbinden, de wijk fraaier en leefbaarder te maken. Mijns inziens een verkeerde bezuiniging.

Linda Marcus (ALMERE BUITEN , )

#187

Laat de Floriade maar bezuinigen. Maar nee daar moet 12,5 miljoen bij omdat er blijkbaar ook toiletten moeten komen. Dat kon je een paar jaar terug nog niet weten.

René Maas (ALMERE, )

#191

Ik onderteken omdat ik het belangrijk vind dat de gemeente wijkbewoners die willen verbinden blijft verbinden. Je kunt niet zoveel extra miljoenen in een verliespost als de Floriade steken en dan de bewoners hiervoor op laten draaien!

s Groote wolthaar (Almere, )

#193

Ik onderteken omdat ik de verbinding in de wijk heel erg belangrijk vind. De wijkbudgetten helpen alle vrijwilligers om verbindende activiteiten te organiseren.
Dit is in een stad als Almere van het grootste belang en daar mag zeker niet op gekort worden.

Leontine Schrijver (Almere , )

#195

Ik zelf vrijwilliger ben in onze wijk (kruidenwijk) en wij dankzij het wijkbudget zoveel mooie initiatieven kunnen onderhouden en realiseren. Deze initiatieven verbinden de wijkbewoners met elkaar. Er zijn in onze wijk projecten voor jong en oud en alles wat ertussen zit. Het zou zo zonde zijn als dit alles weg valt omdat het wijkbudget wordt geschrapt.

Danielle Kuipers (Almere, )

#196

Het een goed initiatief is om de beurt op te leuken en mensen dichter bij elkaar te brengen

Marisa Van Der Minnen (Almere Filmwijk , )

#200

Het is van het ZOTTE dat de wijkbudgetten worden afgeschaft. Daarmee hebben wij al meer dan 25 jaar de Breukelengracht en de buurt schoon kunnen houden en op kunnen fleuren.
En de wijkbudgetten vallen IN HET NIETS vergeleken met bijvoorbeeld het budget van de Floriade.
Het zou EEN SCHANDE zijn als de wijkbudgetten worden afgeschaft.

Nicolas Reid (Almere, Stedenwijk, )Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...