Heveadorp niet vervroegd van het gas

Opmerkingen

#3

Ik onderteken omdat eerst heel duidelijk moet worden wat de beste opties zijn. Een bijzonder dorp verdient een bijzondere aanpak.

Monique de Groote (EDE GLD, 2021-03-26)

#4

Ik vind dat we zuinig moeten zijn op ons bijzondere dorpje!

Michelle Van hofwegen (Heveadorp, 2021-03-27)

#6

Dit dorp uniek moet blijven

Annelies Verholt (Heveadorp, 2021-03-27)

#8

De plannen voor warmtepompen prematuur zijn. De techniek is niet ver genoeg ontwikkeld. Straks zit iedereen in de kou en/of herrie.
Per huis moet dermate veel worden geïnvesteerd, dat het volstrekt onredelijk is om van iedere huiseigenaar te vragen om dit zelf te bekostigen.

Marcel Gelijk (Heveadorp, 2021-03-27)

#9

Een project inmiddels ingehaald door de feiten. Verduurzaming is goed, maar Heveadorp nu van het gas af een brug te ver...

Rutger Bol (Heveadorp, 2021-03-27)

#12

Ik het op dit moment kortzichtig vind om van het gas af te gaan, omdat we de betreffende infrastructuur nodig zouden kunnen hebben voor een transitie naar groene waterstof voor het opwekken van warmte! Daarom is van het gas af op dit moment ongewenst, je verspeeld namelijk de mogelijkheid voor de wijk over te gaan naar Waterstof!

Teus de Zwart (Heveadorp, 2021-03-27)

#19

Ik onderteken omdat ik gevrijwaard wil blijven van meer negatieve gevolgen van de afsluiting van aardgas dan een gemiddeld Nederlands huishouden.

Rein Van der Hout (Heveadorp, 2021-03-27)

#20

Ik onderteken omdat het aanzien van het dorp niet geschaad mag worden met zonnepanelen op met name de rieten kap woningen. Verder lijkt het mij zinvol om eerst de isolatie van alle woningen aan te pakken.

Henk van den Dungen (Oosterbeek, 2021-03-27)

#21

Ik onderteken omdat door de focus op "van het gas af" andere opties omk te verduurzamen te veel uit beeld raken!

A.J. (Hans) ten Hoopen (Heveadorp, 2021-03-27)

#24

Ik teken omdat mijn man en ik het hélemaal eens zijn met ‘Heveadorp niet vervroegd van het gas!’

Carla Haarhuis - Kelk (Heveadorp, 2021-03-27)

#28

Gewoon op het gas blijven is veel beter!

M Antonides (Amersfoort, 2021-03-27)

#29

Omdat de techniek van nu over een aantal jaren achterhaald is. Om dit nu al in gang te zetten is echt weggegooid geld.

Margreet Lambregts (Heveadorp, 2021-03-27)

#34

wil absoluut niet van het gas af....

M.M.A Versendaal (Heveadorp, 2021-03-27)

#36

Ik beslist niet wil dat ons dorp als proeftuin wordt gebruikt. Er zijn nog veel vraagtekens bij het gebruik van nieuwe energie. Dit kunnen ze beter uitproberen in nieuwbouw wijken. Ze kunnen beter subsidie geven op het isoleren van de huizen.

Paul Jager Meezenbroek (Heveadorp, 2021-03-27)

#39

Helemaal van het gas, gaat een stap te ver.

Ed Mellema (Oosterbeek , 2021-03-27)

#42

Laat gemeente Renkum zich eerst druk maken om belangrijkere zaken.

Willem Roosenboom (Renkum, 2021-03-27)

#47

Ik onderteken deze petitie omdat ik er faliekant tegen ben dat Heveadorp vervroegd van het aardgasnet wordt afgesloten !!!

G Hulstein (Heveadorp, 2021-03-28)

#51

wij willen niet overhaast van het gas af

Kees Kortleve (Heveadorp, 2021-03-28)

#52

Gewoon omdat ik het er mee eens ben.

Erica Muhs (Ermelo, 2021-03-28)

#53

Zolang er geen realistische oplossingen zijn is het waanzin om een datum te prikken om van het gas af te gaan.

hans aversteeg (Heveadorp, 2021-03-28)

#55

Er steeds vaker allerlei onderzoeken uitwijzen dat de energietransitie veel geld kost, de nodige kinderziektes heeft en nauwelijks draagvlak heeft. Het laatste nieuws is dat gas een duurzame brandstof is volgens de Europese Commissie. Wil ons eigen tempo bepalen hoe we een eventuele transitie gaan doen. Als die er al komt.

H. Brouwer (Heveadorp, 2021-03-28)

#58

Ik onderteken omdat ik het helemaal eens ben met de stelling dat Heveadorp NIET vervroegd van het gas moet, te meer daar de Europese Commissie deze maand (maart 2021) heeft vastgesteld dat (aard)gas één van de meest milieuvriendelijke energiebronnen is.

CR Vegelin (HEVEADORP, 2021-03-29)

#59

Het nodig is om van het gas af te gaan wij wilden het ook maar als ik zie wat voor kosten er bij komen

Angelique Van De Pol (Renkum, 2021-03-29)

#60

Ik onderteken omdat ik vind dat we als gemeente moeten leren van de problemen bij anderen, omdat we als Heveadorp nog niet eens een spetje op een gloeiende plaat zijn als het gaat om milieuwinst, maar min of meer roekeloos allerlei maatregelen treffen wel tot grote lokale milieuschade kan leiden.
Daarnaast wil ik niet gedwongen worden. We koppelen ons huis deels af van het riool, overwegen groene bedekking van een plat dak en zonnepanelen, kunnen nog heel veel meer met isolatie (oud huis met hier en daar nog enkel glas). dus a) ik neem mijn verantwoordelijkheid en wil niet gedwongen worden in een richting waar ik niet in geloof en b) denk dat de inspanningen op dat vlak zoveel milieuwinst opleveren dat het zinvoller is daar maar eens mee te beginnen.

Astrid de Bondt (Heveadorp, 2021-03-29)

#61

Om veel redenen, maar vooral omdat het heel erg slecht voor het klimaat en milieu is!

Hermen Jonker (Heveadorp, 2021-03-29)

#63

...dit geen haalbaar project is in dit oude dorp. Mijns inziens moeten we op korte termijn streven naar ´makkelijk´ te behalen doelen (zoals het verbeteren van isolatie van de veelal oude huizen) en daarnaast voor de (middel) lange termijn inzetten op het ontwikkelen van duurzame en bestendige technieken ter vervanging van aardgas.

Corine Boersma (Heveadorp, 2021-03-29)

#64

Omdat alles goed uitgezocht en onderbouwd is om dit zeggen en heveadorp te behouden op een hoede anier.

Ingrid Kleinlein (Diemen, 2021-03-29)

#68

We niet van het gas af willen!

Ankie Pitstra (Heveadorp, 2021-03-30)

#71

Heveadorp moet zijn oude status behouden

T Janssen (Renkum, 2021-03-31)

#79

Geen overhaaste beslissingen nemen.

Edwin de Leeuwerk (Heveadorp, 2021-04-04)

#82

Ik ben voor geleidelijke verduurzaming, maar niet om nu helemaal van gas af te gaan; technieken zijn nog onvoldoende uitontwikkeld, risico's zijn uitval en veel hogere kosten.

Anja van Bergen (HEVEADORP, 2021-04-04)

#85

Ik vind het veel te vroeg om de discussie te voeren om Heveadorp van het gas te halen. Naast de grote investeringen die er gedaan moeten worden om oudere huizen - waar er veel van staan in Heveadorp - geschikt te maken voor ‘lage temperatuur verwarming’ is er ook nog veel onduidelijk over de alternatieven. Daarnaast wordt in Europa gas gezien als milieu vriendelijk alternatief om energie op te wekken.

Pieter-Paul Hagemans (Heveadorp, 2021-04-04)

#90

Ik teken omdat gas(-leidingen) nog zoveel pretentie heeft

Mark Oostveen (Heveadorp , 2021-04-04)

#92

CO2 neutraal niet gelijk staat aan van het gas af. Zeker de helft van de woningen in Heveadorp is ongeschikt om gasloos te worden gemaakt.

Richard van Oosterwijk (Heveadorp, 2021-04-05)

#94

Ik ben van mening dat we de ontwikkelingen t.a.v. CO2 reductie moeten volgen en waterstof gas is ook een mogelijke optie voor de toekomst. Indien we de huidige infrastructuur (gas leiding netwerk) kunnen gebruiken zou dat een ideale oplossing zijn.

Paul Geel (Heveadorp, 2021-04-05)

#96

Ik leef al jaren milieu vriendelijk met een kleine gasrekening. Ik ben bereid om eclectisch te gaan koken waardoor onze gasrekening minimaal is. Ik wil niet gedwongen op hoge kosten gejaagd worden. Daarnaast vind ik de historische waarde van ons dorp, moet gehandhaafd blijven.

Catharina Havermans (Heveadorp, 2021-04-05)

#100

Ik onderteken omdat de ratio achter 'van het gas' niet onderbouwd is. Politiek-emotionele argumenten. Onbreken regelgeving mbt overlast die nu al plaats vindt door warmtepompen op erfafscheidingen geplaatst en bij slaapkamerramen van buren. Serieus alternatief vereist investeringen op netwerk niveau en bijv Liander spreekt zich niet uit.

Wim Verheul (Heveadorp, 2021-04-05)

#103

Ik vind het een ondoordacht plan. Het lost het probleem niet op. Er wordt onderschat hoeveel aardgas gebruikt wordt voor het opwekken van elektriciteit.

Mieke Waardenburg (Heveadorp, 2021-04-05)

#109

Financieel is dit niet haalbaar. Andere opties zijn veel efficiënter.

Jack van Ee (HEVEADORP, 2021-04-05)

#110

Ik onderteken omdat van het gas af bij mensen op hogere leeftijd nooit terug verdiend kunnen worden. Zonnepanelen en isolatie is wel mogelijk. Warmte van een biocentrale is wel heel discutabel.

Jaap Matser (Heveadorp, 2021-04-05)

#113

Ben voor de energietransitie maar niet op deze wijze: per dorp, provincie, landelijk...
Het zal Europees moeten worden aangepakt!
Inderdaad eerst isoleren (tocht de tent hier uit, zelf al zoveel mogelijk gedaan) daarna zonnepanelen etc
Goed en bedankt dat jullie dit doen!

marco gerritsen (Heveadorp, 2021-04-05)

#116

Ik onderteken omdat er momenteel nog geen alternatieven voorhanden zijn die zouden leiden tot minder CO2 uitstoot. Overigens vind ik de leeftijd van het dorp geen relevant argument hiervoor

Ingrid Van Woudenberg (Heveadorp, 2021-04-05)

#117

Ik onderteken omdat het volkomen onzin is om van het gas te gaan, en bovendien enorm duur.

Henk Kupers (Heveadorp, 2021-04-05)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...