NEE tegen windmolens Broekdijk Spankeren

Opmerkingen

#601

deze reuzen niet thuishoren in een pas aangelegd natuurgebied

Helma de Baaij (Dieren, 2021-01-23)

#603

Zeer fraai en bijzonder gebied is voor nederland. Onderdeel van en/of grenzend aan de natte landgoederenzone van Brummen, de Ijsseluiterwaarden en Veluwe. 3 Natura2000 gebieden. Als dit kan is niets meer heilig viir de natuur.

Rene Rijks (Dieren , 2021-01-23)

#605

De invloed van een windturbine op mens, dier en landschap staat niet in verhouding tot de (vermeende) opbrengst in het kader van de energietransitie.
Het nobel streven naar 'groene' energie heeft door verkeerd beleid geleid tot subsidies die perverse financiële prikkels geven aan gemeenten, grondeigenaren en buitenlandse investeerders.
Beleidsmakers: open uw oren en ogen, kijk verder dan uw neus lang is en durf een andere koers te varen!

Tijn Boissevain (Spankeren, 2021-01-24)

#607

Dorus hoor us . Je achter naam is Klomberg en windmolens in dit gebied zijn heel erg!!!

Imke Werkman (Spankeren, 2021-01-24)

#613

Ik teken omdat de beoogde windmolen de berekende opbrengst niet kan waarmaken ivm de valwind vanaf de veluwezoom.
Tevens omdat zo n grote reus niet in een natuurgebied thuishoort.
Als er dan toch iets moet komen leg dan de daken van de bedrijven in de gemeente vol met zonnepanelen.

Catharina Dullemond (Laag-Soeren, 2021-01-24)

#615

Dat is het mooie Spankeren om zeep helpen . Laat het laatste stukje groen rustig en mooi!! Het is toch ook geen optie om die lelijke, lawaai dingen op de Posbank of bij Middachten in de tuin te plaatsen?

Annemarie De Lijster Klein Soetebier (Spankeren, 2021-01-24)

#617

Ik onderteken deze petitie omdat ik nu al weet dat, omdat ze letterlijk naast mijn huis worden geplaatst. ik er behoorlijk veel last van ga krijgen, o.a. het geluid, dat s'nachts goed te horen zal zijn. maar ook het licht en geluid wat mij als iemand die heel gevoelig is enorm gaat irriteren.

Anne Werkman (Spankeren, 2021-01-24)

#619

De vogels

Thijs van Dijk (Gorssel, 2021-01-24)

#620

Vogels

Jeroen van der Marel (Delft, 2021-01-24)

#623

Woon heel dich bij,
Ik heb de alleen maar overlast
en vergoeding hiervoor ???

Rudi Kappers (Spankeren, 2021-01-24)

#624

Wij die dingen niet nodig vinden

Els Van Santen (Dieren, 2021-01-24)

#625

Ik onderteken omdat in dit gebied met landgoederen, kleine bospercelen en kleinschalige gemengde bedrijven, gelegen aan de oostflank van het Veluwe massief blijvend beschadigd wordt en het landschapspark karakter met de kleine buurtschappen diepgaand en definitief verdwijnt.

Kees Schippers (Leuvenhei, 2021-01-24)

#628

Ik in mijn directe leefomgeving het geen geslaagd idee vind om windmolens te hebben. Het veroorzaakt overlast, stoort de natuur en is heel erg een doorn in het oog.

Caelan Boissevain (Spankeren, 2021-01-24)

#635

Het de natuur aantast en de geluidsproductie een negatief effect heeft op mijn welzijn.

Sigrid Jansen (Spankeren , 2021-01-25)

#638

Ik wil natuur houden.

Ans Zwartkruis (Dieren, 2021-01-25)

#644

Simpel:ik deel de zorgen!

Frans Reynders (Dieren, 2021-01-25)

#646

De gezondheidsrisico's, verlies van landschspswaarde en waardedaling van de woning zijn NIET aanvaardbaar!

Theo Elijzen (DIEREN, 2021-01-25)

#648

Ik vind het een verstoring van een uniek natuurgebied, horizonvervuiling en bijna zeker geluidsoverlast.

Jolanda Lentink (Dieren , 2021-01-25)

#650

Geluidsoverlast horizonvervuiling en zonder van dit natuurgebied

Benno Lentink (Dieren , 2021-01-25)

#657

Deze windmolens niet thuis horen net naast een dorp en bij een nieuw ontwikkeld natuurgebied. Leg op alle daken zonnepanelen voor energiewinning. Dan verpesten we de natuur en het woongenot niet!!!

J.E.W. Bannink-Frederiks (Dieren, 2021-01-25)

#665

De windopbrengst daar minimasl zal zijn en vogels/ vleermuizen hindert

Marie-Rose Van mansvelt (DIEREN, 2021-01-25)

#666

Mijn handtekening zegt al meer dan genoeg!!!

Sonja Klumperman (Dieren, 2021-01-25)

#667

In een juist ontwikkeld natuurgebied Eifeltorens bouwen. Welke idioot kan dat nu bedenken> allen in de gemeente Rheden. Maar goed daar spoort het gemeentebestuur niet.

GM Brackel (DIEREN, 2021-01-25)

#669

Mijn huis in de omgeving staat en ik er veel last van zal krijgen, als die windmolen er komt.

Jamie Treep (Dieren, 2021-01-25)

#670

Mijn inziens past de omvang van de te plaatsen turbines niet bij het karakter van het landschap (natuurgebied).

Bob Bouhuijs (Laag-Soeren, 2021-01-25)

#675

Het te dicht bij mijn huis staat en er last van ga krijgen

Cody Treep (Dieren, 2021-01-26)

#677

Ik onderteken deze petitie omdat het gebied waar men de windmolens wil zetten een mooi natuurgebied is. Daarnaast zijn er gezondheidsrisico's mee gepaard.

Susan Jansen (Dieren, 2021-01-26)

#679

De windmolens te dicht bij mijn huis staan, plaatopnamen deze ruimte zonnepanelen.

Ruud Blankvoort (Dieren, 2021-01-26)

#680

Ik onderteken omdat windmolens niet in een natuurgebied en omwonenden thuishoren. Het is al jaren bekend dat windmolens de gezondheid voor mens en dier niet ten goede komt. Dat is niets nieuws.

Evelyn Kawharu (Dieren, 2021-01-26)

#682

Slecht plan om daar uit te voeren. Kies industrie terreinen zodat de natuur natuur blijft. Minimale horizon vervuiling en de vogels nog plek hebben om te leven, broeden, jagen.

Alex van Laren (Laag-Soeren, 2021-01-26)

#683

Het plaatsen van windmolens betekent een ernstige aantasting van dit prachtige natuurgebied en veroorzaakt ernstige overlast voor de omwonenden.

Adri Kostense (Dieren, 2021-01-26)

#686

Zonde van dit zo prachtige natuurgebied.
Ik wandel, fiets zeer regelmatig langs de Broekdijk om van dit prachtige natuurschoon te kunnen en mogen genieten.
De vogels die ik kan spotten, zullen ook verdwijnen!

Ida Kostense (Dieren, 2021-01-26)

#691

Deze windmolens geluidshinder en zichtvervuiling veroorzaken.

Willem van Ommeren (Brummen, 2021-01-26)

#693

Ik onderteken de petitie omdat ik het volstrekt onbegrijpelijk en ondoordacht vind dat er eerst fors geïnvesteerd wordt om natuurgebied Soerens Beekdal te ontwikkelen om het vervolgens door plaatsing van windmolens weer te verstoren!

Ron Mulder (Dieren, 2021-01-26)

#694

IK denk dat er betere plekken zijn om windmolens te plaatsen

Obbe Norbruis (Dieren, 2021-01-26)

#699

Windmolens in dit gebied zijn absoluut geen optie. Gemeente wordt wakker!! Zoek andere oplossingen en neem uw verantwoordlijkheid voor de gezondheid en het welbevinden van uw burgers.

Harry Jansen (Dieren, 2021-01-26)

#701

Een pas ontwikkeld natuurgebied nu al weer wordt aangetast door deze wanstaltige molens. Gemeente zoek een andere oplossing en stop met dit prestigeproject. Burgerparticipatie wordt door de gemeente toch belangrijk gevonden.... burgers willen deze windmolens niet!!

Barbara Jansen-Hamerling (Dieren, 2021-01-26)

#702

De Soerense Broek een uniek en kwetsbaar natuurgebied is. Habitat van veel vogels. Niet verstoren met Windmolens!

Els Janssen Steenberg (Dieren, 2021-01-26)

#703

Ik onderteken omdat ik tegen windmolens ben die te dicht bij een woonwijk staan en de natuur moeten we ook beschermen

Nelly Krombos (Dieren, 2021-01-26)

#704

Ik onderteken omdat ik verstoring van het natuurgebied en ook van de woonomgeving vrees.

Jaap van der Kuijck (Dieren, 2021-01-26)

#705

Omdat ik voor Energietransitie ben, maar dat is disproportioneel. Zeker de hoogte en aanzicht van beide projecten verprutsen de juist groene omgeving voor bewoners en natuur.

Jan Willem Bredenoord (Dieren, 2021-01-26)

#708

De gemeente een prachtig natuurgebied heeft en deze mag niet verstoord worden door windmolens.

Anita Bosman (Dieren, 2021-01-26)

#709

Ik niet voor deze 2 opties ben. Het landschap dat sinds een aantal jaren prachtig is aangepast wordt teniet gedaan met deze windmolens. Bewoners en dieren zullen er last van ondervinden. Ik ben niet tegen energie transities maar het zou in goed overleg moeten gebeuren en zeker niet in coronatijd een beslissing nemen.

Netty Schuur (Dieren, 2021-01-26)

#711

A.J.M.Hammink

Fred Hammink (DIEREN, 2021-01-26)

#712

Er in dit stuk natuurgebied geen windmolens horen te staan .

Herman Klompenhouwer (Dieren, 2021-01-26)

#713

Ik maak bezwaar tegen het plaatsen van windturbines in het door de provincie en gemeente Rheden aangegeven gebied omdat deze op nog geen 1 km afstand van de huizen aan de Taxuslaan zijn gepland . Dat is binnen de geluidshinder zone. Bovendien is het gebied van landschappelijke waarde en ligt pal naast een natuurgebied dat met veel geld is gecreëerd en waar ooievaars, reigers en ganzen foerageren. Windturbines op land dragen nauwelijks bij aan de energiebehoefte en verpesten de leefomgeving van de mensen.

Chris de Ruiter (Dieren, 2021-01-26)

#715

Ik ben tegen zo,n onzinnig plan. Door drijven van 1 wethouder.
Echt woorden schieten te kort voor deze plek. Waarom!

Frits Bosman (Dieren, 2021-01-26)

#716

Ik de natuur in stand wil houden.

Gerrit Dorland (Spankeren, 2021-01-26)

#718

Windmolens en vogels niet samengaan.

G.J. Vos (Laag-Soeren, 2021-01-26)

#719

Prachtig gebied geen verstoring met windmolens

Marion Zeilmaker (Spankeren, 2021-01-26)

#721

Het aantasting van de natuur lelijk zal het worden nu zo mooi daar zet ze maar langs de IJssel niet hier in de natuur

Jan Corbeek (Spankeren , 2021-01-26)

#723

Ik zelf in de nabijheid woon en niet zit te wachten op gezondheidsklachten in mijn dorp, want ik zal niet de enigste zijn die er last van zal hebben.

wilco adding (dieren no, 2021-01-26)

#726

Windmolens horen niet in een natuurgebied

Mariët Hols (Dieren, 2021-01-26)

#728

Ik het belachelijk vindt dat daar windmolens komen, ook zie ik het nut er niet van in.

Niels Uit de Weerd (Dieren, 2021-01-26)

#729

ik onderteken omdat het onbegrijpelijk is om deze installaties in een natuurgebied omgeving te plaatsen.

Tony Kerkhof (EERBEEK, 2021-01-26)

#731

het onbegrijpelijk is dat hoge windmolens ons uitzicht moet belemmeren en met name in de omgeving van natuur gebieden.

Annie Kerkhof (Eerbeek, 2021-01-26)

#732

Ik vind het zonde om zo'n mooi natuurgebied te verpesten met lelijke windmolens en maak me zorgen over het geluid.

Koos Clavel (Dieren, 2021-01-26)

#737

Ik onderteken omdat de gemeente WEER niet luistert naar bewoners(groepen) en ALTERNATIEVEN maar ’as usual’ z’n eigen gang gaat, wat ze in mijn ogen maakt tot incompetente ...... De afstand burger-overheid interesseert ze. zoals vaker, helemaal NIETS! Schande!

Jelle Brewer (Dieren NO, 2021-01-26)

#738

molens horen in zee, of langs de kust, waar het waait en er niemand last van heeft

J.F.A. de Jong (Dieren, 2021-01-26)

#739

Windmolens op land zijn niet de oplossing voor de energievraag in de toekomst. De natuur en de mensen in de gebieden er vlak omheen zijn niet gebaat bij deze vorm van groene energie op deze plek. De overlast, horizonvervuiling en schade aan vogels wegen niet op tegen de voordelen. Een groene gemeente heeft geen windmolens op zijn grondgebied.

Linda Brouwer (Dieren Noord-Oost, 2021-01-26)

#743

Ik onderteken omdat ik tegen windmolens op land ben.

Will Tap (Hall, 2021-01-26)

#744

Mijn woongenot wordt in sterke mate aangetast met de daarbij behorende gezondheidsaspecten om mede door de aantasting van de natuur.(ecosysteem)

Jacques Albersen (Dieren, 2021-01-26)

#745

ik tegen windmolens ben in een prachtig natuurgebied

Finy Menger-Berendsen (Dieren, 2021-01-26)

#758

-

Ruben Maresch (Dieren, 2021-01-26)

#759

Ik onderteken omdat ik het een belachelijke plaats vindt om deze turbines neer te zetten.

Marcel Daniel (Dieren, 2021-01-26)

#762

dit natuurgebied, de bewoners en de dieren niet gestoord mogen worden door windmolens. Het industrieterrein Spankeren biedt op de daken van de industriële gebouwen genoeg mogelijkheden voor zonne-energie.

Neel de Boer (Dieren, 2021-01-26)

#773

Ik onderteken deze petitie omdat alles wat elders in de gemeente Rheden niet gerealiseerd kan worden, maar in Spankeren gedumpt moet worden, ver weg van het gemeentehuis. Spankeren is zo het afvalputje van de gemeente en er blijft niets over van het eerst zo mooie agrarische dorp.

Ton Klein Kranenbarg (Spankeren, 2021-01-26)

#776

Ik onderteken ondanks dat ik voor wind- en zonne-energie ben, maar niet op deze esthetisch ongeschikte plek. Draag bij aan het tegengaan van klimaatopwarming door er bomen te planten.

Wim Vis (Spankeren, 2021-01-26)

#793

Ik ben natuurfotograaf en lid van Natuurmonumenten, Vogelbescherming en Gelders Landschap en Kastelen. Windmolens horen niet thuis in een natuurgebied en ook niet aan de rand of de onmiddellijke omgeving ervan. Er is veel geld en mankracht gespendeerd voor de renaturering van het Soerens Beekdal en dat mag niet in een klap ongedaan gemaakt worden door domme, kortzichtige gemeente besluiten. Rheden is een gemeente die Nederland veel en grotendeels ongerepte natuur te bieden heeft. Dat is wat Rheden bijdraagt aan Nederland en er is geen reden om deze waarden te vernietigen omdat iemand gevonden heeft dat energie lokaal opgewekt moet worden. We verbouwen per slot van. Rekening ook heenrijdt in Rheden. Dat ruil je uit.

Gert Van Eck (Dieren, 2021-01-26)

#794

Ik onderteken omdat ik tegen windmolens op het vasteland ben. Zeker in een natuurlijke omgeving. Te gek voor woorden dat de Broekdijk een mogelijke locatie is.

Marcel Schuur (Dieren, 2021-01-26)

#795

Geen windmolens

Fba Burgers (Spankeren , 2021-01-26)

#796

Ik onderschrijf de behoefte om duurzame energiebronnen in te zetten. Maar waarom in een natuurgebied als de gemeente Rheden? Laten we het probleem nationaal bekijken en kijken waar we in Nederland het beste windmolens of zonneparken kunnen realiseren. En als de gemeente het toch per sé wil, dan langs de A348 of bij De Beemd. Gek dat ganzen, die inmiddels een plaag vormen, daar nu een belemmering voor vormen.

Henk Bergsma (Dieren, 2021-01-26)

#798

...het een aanslag vind op mens en dier,
...het een aanslag vind op een uniek gebied,
...me solidair verklaar met de plaatselijke bewoners,
...en ik bovendien gruwel van die industriële lelijkheid!

A.J. Dragt (Dieren, 2021-01-26)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...