Geen MEGA windturbines bij de Oude IJssel en de Barlhammerweg. Doetinchem, Doetinchem de Huet, Bronckhorst

Opmerkingen

#814

Denk dat het geluid van de turbines ziekmakend kan zijn voor mensen en het is een ontsierend gezicht voor het landschap

Janny Koolenbrander (Doetinchem , 2020-12-26)

#815

Ik onderteken dit omdat het het mooie wandelgebied ontsierd en er vast betere plaatsen te vinden zijn!

Elly Rojksen (Zevenaar, 2020-12-26)

#834

Ik vind dat windturbines heel goed op lege plekken van industrieterreinen kunnen worden geplaatst, waardoor er geen (zoveelste) aanslag op de natuur hoeft te worden gepleegd.

Bert Post (Doetinchem, 2020-12-27)

#839

Landschapontsierend, lawaai, bouw ze op zee of langs de Waddenzee waar toch bijna niemand woont.

Jos Huethorst (Doetinchem, 2020-12-27)

#843

Ik ben opgegroeid op de Huet. Het zou absoluut verschrikkelijk zijn als de schoonheid van dit stukje natuur en landschap verpest zou worden door een paar torenhoge windmolens, puur voor geldvangerij. Hier ben ik het absoluut niet mee eens. Daarom teken ik.

Anne Seinhorst (Doetinchem , 2020-12-27)

#846

Dit niet verantwoord is deze plaatsing turbines !!!

Richo Kaczmarek (Doetinchem, 2020-12-27)

#850

Er zijn voldoende andere mogelijkheden(b.v. Zonnepanelen) om eerst te onderzoeken

R Hazelaar (Doetinchem , 2020-12-27)

#852

Ik onderteken dit omdat ik mij zorgen maak over flora en fauna, onze gezondheid, geluidsoverlast.

Melanie van (Berkum , 2020-12-28)

#854

Ik vind de achterhoek met zijn vele beschermde natuurgebieden en de wijdte van het bebouwde gebied (waardoor geluid veel verder draagt )
absoluut niet geschikt voor zulke hoge windturbines .

Ingrid van Berkum (Laag-Keppel, 2020-12-28)

#855

Het uitzicht van de achterhoek wordt verpest en het lawaai maakt het er ook niet beter op. Plus vermindering van je huis bij verkoop.

Wilma Van uem (Doetinchem , 2020-12-28)

#860

Ik onderteken dit omdat het zeker niet een goede oplossing is en dat er veel nadelen aanzitten en bijna geen voordelen. En omdat er voor elke megawatt windenergie ook een conventionele energie opwekking als backup moet zijn. Dus kolen, gas of kernenergie! En als je dan kernenergie kiest heb je de windmolens ook niet nodig...

Hans Groothuis (Doetinchem, 2020-12-28)

#863

Ik dit mooie landschap wil behouden voor ons nageslacht.
En ook zijn de gezondheidsrisicos voor onze nu nog gezonde leefomgeving te groot!

Betty van Velsen (Laag Keppel, 2020-12-28)

#865

Mijn ouderlijk huis aan de Barlhammerweg staat en dit totaal niet past in het coulissenlandschap bij Kasteel Keppel. Hoe kan men dit bedenken!!

Herma Versteeg (Drempt, 2020-12-28)

#867

Lijkt nergens op horizon vervuiling is het en de kosten haal je er nooit uit.

Tom Jansen (Doesburg, 2020-12-28)

#869

de windturbines te dicht bij de Huet komen. Het risico op schadelijke effecten is veel te groot. Bovendien is het landschapsvervuiling. We kunnen de 4 grote windturbines die geplaatst zijn in Angerlo aan de Ganzepoelweg, zelfs vanaf Doetinchem zien!

Marianne Smeitink (Doetinchem, 2020-12-28)

#871

Geluids en horizon overlast

Jolanda Piels (Hummelo, 2020-12-28)

#875

Deze mooie gebieden niet verpest moeten worden met windmolens

M Peters (Doetinchem, 2020-12-28)

#880

Ik wil het Achterhoekse coulissenlandschap behouden.

Henriette Kolthof (Doetinchem , 2020-12-29)

#882

Ik ben er helemaal op tegen, we hebben al die lelijke grote masten in dat gebied staan.
Aantasting van het landschap

Theo Giesen (Doetinchem, 2020-12-29)

#887

Ik onderteken deze petitie omdat ik tegen windmolens op deze locatie ben. Ze staan te dicht bij de woonwijk (geluidsoverlast, laag frequent geluid) en bederven dit stuk landschap.

T. van Veldhuizen (Doetinchem, 2020-12-29)

#889

Ik ondertekend de petitie, omdat Ik de genoemde bezwaren steun. Het is een ondemocratisch proces en heeft erg weinig te maken met milieubeleid. Geld en macht spelen hier een veel grotere rol. De gemeente(n) laat jaar bewoners in de steek.

J.A. van Pijkeren (Doetinchem, 2020-12-29)

#890

Horizon vervuiling geen wind molens

Gerrit Klein bleumink (Hummelo , 2020-12-29)

#892

Ik onderteken omdat ik vind dat er beter alternatieven voor het opwekken van energie zijn dan windmolens

Wim Theessink (Doetinchem, 2020-12-29)

#893

Ik onderteken omdat ik vind dat er beter alternatieven voor het opwekken van energie zijn dan windmolens

Sophia Theessink (Doetinchem, 2020-12-29)

#898

Tegen ben

Ciske Hoenderboom (Doetinchem, 2020-12-29)

#903

Ik onderteken omdat, wij als bewoners last zullen ondervinden van de trillingen en het ons uitzicht zou blokkeren

Heidi visser (doetinchem, 2020-12-30)

#911

Financieel gewin is niet in mijn belang. Ik wil niet participeren. Tevens is het een cultureel erfgoed met oerholland en achterhoeks landschap waarin dit totaal misplaats is en zelf vandalistisch is.

Simone Berendts (Laag keppel, 2020-12-30)

#912

Ik onderteken omdat ik een huis heb op de Huet en veel last ga ondervinden als deze windturbines er komen.

Jaap Van Houdt (Doetinchem, 2020-12-30)

#923

Ik dit een aantasting vind van de toch al schaarse natuur

Henk Meerstadt (Doetinchem, 2020-12-30)

#924

het landschap wordt aangetast en er kunnen andere mogelijkheden benut worden. Bijvoorbeeld op industrieterreinen zonnepanelen op daken. En zonnepanelen op benzinestations. Of windmolens plaatsen bij toch al hoge industriegebouwen. Maar niet in het mooie coulissen landschap van het buitengebied.

Henny Bulten-Ordelman (Doetinchem , 2020-12-31)

#928

Windturbines van 200 m. hoog op zee horen , maar niet in het landschap

M Verhoeven (Keijenborg, 2020-12-31)

#929

Betere opties om duurzaam te zijn voor de toekomst

H.M. van den Broek (Laag-Keppel , 2020-12-31)

#932

...onvoldoende andere mogelijkheden zijn overwogen, zoals zonne-energie, samen met alle stakeholders, de windturbines zijn vervuilend (onvoldoende recycling) en het besluitvormingsproces onvoldoende transparant en democratisch verloopt. Bovendien lijken mij de lusten en lasten niet goed verdeeld. Tot slot: niet op lokaal maar op (inter-) nationaal niveau oplossen met kernenergie en waterstof.

Mieke van den Broek-Hanskamp (Laag Keppel, 2020-12-31)

#933

Het financiële belang nu eens niet zwaarder mag wegen dan de leefbaarheid voor mens en dier.

Suzanne P (Doetinchem, 2020-12-31)

#934

Dit is alleen belang van landgoed Keppel. De bevolking wordt niet op de hoogte gesteld over
de windmolens door het landgoed.

Gerwin jansen (laag-keppel, 2020-12-31)

#935

Eerst lelijke hoogspanningsmasten en nu lelijke windmolens
Weg geweldig uitzicht richting ijsel

Gert Bruil (Doetinchem , 2020-12-31)

#937

Er zijn geen alternatieven naar voren gebracht Langs A12 zie je windturbines staan op industrieterreinen Is het industriepark A18 overwogen?

Hans Legebeke (Doetinchem, 2020-12-31)

#940

Ik onderteken de petitie omdat ik vind dat het unieke prachtige landschap niet vernietigd mag worden door deze afzichtelijke dingen, waarvan nog ter discussie staat of ze rendabel zijn.

Yvonne Benner (Wijk aan zee, 2021-01-01)

#942

Het verstoord het mooie uitzicht, de natuur en rust voor de dieren en omwonende.

Sylvia Langenbach (Doetinchem, 2021-01-01)

#949

Dit project past absoluut niet binnen dit gebied met een hoge natuur/recreatie waarde. Daarnaast is dit gebied (en het gebied ten oosten van Doetinchem) al de vernieling in geholpen door de hoogspanningsmasten. En dan ook nog eens een mega kippenstal van Kemperkip, met grote gevolgen voor het gebied!!
Gemeente Doetinchem houdt op geen enkele manier rekening met bewoners en natuurbelang!

Peter Lageschaar (Doetinchem, 2021-01-02)

#951

Ik heel dicht bij de windmolens woon en ik vind dat deze veel leed en overlast gaan veroorzaken en er best een andere plek gevonden kan worden of liever helemaal niet dit heeft totaal geen zin.

Lucia Nierkes (Doetinchem, 2021-01-02)

#953

Ik onderteken omdat er nog vele andere alternatieven zijn die niet schadelijk zijn voor de gezondheid.

Henk Weenk (Laag-Keppel, 2021-01-02)

#955

er is totaal geen ruggespraak gehouden met bewoners, een en ander lijkt al wel weer besloten te zijn en achteraf word de burger pas geïnformeerd?

Wilko Ketelaar (Doetinchem, 2021-01-02)

#956

Tegen de windmolens ben

Helmie Ketelaar (Doetinchem, 2021-01-02)

#957

Omdat ik tegen de windmolens ben

Daan Ketelaar (Doetinchem, 2021-01-02)

#958

Ik het een doorn in mijn oog vind !!!!!

Marga Kolk (Laag keppel , 2021-01-03)

#965

Ik onderteken dit omdat het onzin is dat ze op die plek komen te staan en een windmolen is niet relevant in het binnen land. Die lelijke dingen hoeven niet op die plek te staan

Job Versteeg (Drempt, 2021-01-05)

#967

Er zijn veel meer plekken beschikbaar die minder de natuur beïnvloeden en verder van woonwijken af liggen.

Eveline Smeeten (Doetinchem, 2021-01-05)

#969

Het niet zo kan zijn dat er megahoge windturbines vlak achter onze woonwijk en in een GNN gebied komen te staan met alle gevolgen van dien voor onze leefomgeving.

Nico Hoogland (Doetinchem, 2021-01-05)

#970

Het een landschapsvervuiling is. Het slecht voor de gezondheid is.

Truus de Brouwer (Hummelo, 2021-01-06)

#971

Wij als 1 van de laatste huizen alle geluid opvangen van het buitengebied.
Wij hechten aan onze (nacht)rust

Casper Berghuis (DOETINCHEM, 2021-01-06)

#976

Erg bezorgd ben over gezondheid van bewoners in de buurt. Maar nog meer de horizonvervuiling en de degradatie van ons mooie landschap. Geef de grondeigenaren meer geld voor landschap behoud en denk aan de toekomst en toerisme!

Chris de Beet (Hummelo, 2021-01-07)

#980

absoluut tegen windmolens ben in ons achterhoekse landschap. Ik ben van mening dat met eerst alle industriele daken maar eens vol moet leggen met zonnepanelen Hier ligt ook de infrastructuur al) tevens moet men maar eens goed onderzoeken naar de mogelijkheid van waterturbines in de Gelderse Ijssel (deze zijn er namelijk wel degelijk en zijn niet landschapsvervuilend). https://regiohollandbovenamsterdam.nl/verhalen/energie-uit-water-zes-verbluffende-manieren-om-water-te-gebruiken-als-energiebron

Zwier Brekveld (Hummelo, 2021-01-08)

#981

Ik onderteken deze petitie omdat wij als bewoner van de wijk de Huet opgezadeld worden met windmolens van ruim 230 mtr op een paar honderd meter van de woonwijk zouden komen.
Laag Keppel /Hummelo hebben reeds met succes bezwaar aangetekend.
De molens komen in een prachtig gebied te staan , helaas zijn er al een aantal zeer landschap ontsierende hoogspanningsmasten staan.
Tevens heeft de gemeente lak aan de belangen van de bewoners van de wijk de Huet , zie tevens het plan om een grote kippenfarm tussen Wehl en de Huet te plaatsen.
Tevens zijn wij opgezadeld met een partij gif op het naast gelegen industriegebied.
Let wel ik ben niet tegen groene stroom ,
als de gemeente nou eens zonnepanelen zou stimuleren dan doen zij echt iets aan vergroening een van hun doelen!!!

Paul Cohen (Doetinchem, 2021-01-08)

#988

Tegen de windmolens in een bewoond gebied. Veel geluidsoverlast en gezondheidsschade.

Gydo Keurntjes (Gaanderen , 2021-01-11)

#991

Ik onderteken omdat dit erge vervuiling van. Het landschap geeft en nauwelijks bijdraagd tot vermindering van co uitstoot. Immers die dingen moeten ook gemaakt worden en hoeveel vervuiling geeft dat?

Eric Schoorl (Wehl, 2021-01-12)

#994

Het plaatsen van deze grote windmolens is voor het natuurgebied rond de oude IJssel niet te accepteren. Ik vind ze dit formaat eigenlijk helemaal niet te accepteren, waar dan ook!!!

H Van Londen (Doetinchem , 2021-01-12)

#995

Veel te dicht bij woonhuizen! Niet goed voor de gezondheid.

Bernadet Tielbeek (Doetinchem, 2021-01-12)

#996

Horizonvervuiling!

Richard Achleitner (Doetinchem, 2021-01-12)

#999

Ik binnen een straal van 700m te wonen kom en dat de inpact voor mijn gezondheid en die van mij gezin veel te groot zal zijn.

Ulrike Schluter (Doetinchem, 2021-01-14)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...