Oud papier inzamelaars Gemeente Súdwest Fryslân willen doorgaan!

Opmerkingen

#7

Ik onderteken om de verenigingen meer tijd te gunnen om een oplossing te vinden met de gemeente SWF.

Akke Attema (Heeg, 2020-10-26)

#26

Ik onderteken deze petitie omdat ik vindt dat het oud papier in Heeg moet blijven.

Simone van der Horst (Heeg, 2020-10-26)

#49

Ik zelf lid ben van fanfarekorps Concordia en altijd meehelp met oudnpapier ophalen voor het klimaat

T.c. de Hoop (Gaastmeer, 2020-10-26)

#57

Ik het altijd prachtig vond het papier op te sparen voor de vereniging, zij geld en wij minder vuilnis.

Henny De Jong-Groenewoud (Heeg, 2020-10-26)

#69

Ik teken omdat ik het belang van een lokale gemeenschap prevaleer boven een EU wetgeving

Eric Korten (Heeg, 2020-10-27)

#70

Stichting schoolactiviteiten Boazum er ook niet zonder kan.. en wij het ook al jaren doen.

Grietsje Adema (Boazum, 2020-10-27)

#75

•Voor het milieu
•Goede daad (op halen papier) voor jong en oud
• Cultuur op de been houden

Nicke Kiewiet (Heeg, 2020-10-27)

#77

Voor de leefbaarheid van een dorp moet je zeker je vereigingen in stand houden!!

Tine jinny Wienia (heeg, 2020-10-27)

#88

Het gaat de gemeente zonder ophalen oud papier door de verenigingen nog veel meer kosten.

Cees Van der Goot (Scharnegoutum , 2020-10-27)

#95

Ik onderteken omdat oud papier ophalen een gemeenschapsactiviteit is. Goed voor de verenigingen, goed voor het gemeenschapsgevoel, een bindende factor én een zinvolle actie in het kader van milieu en mulieubewustzijn.

Hannah van Herk (Heech, 2020-10-27)

#99

Ik vind dat er met de verenigingen gepraat moet worden.

Tjitske Rienstra (Jutrijp, 2020-10-27)

#100

G.v.d.meer

Gatze Van der meer (Heeg , 2020-10-27)

#101

Ik vind dit heel belangrijk voor de leefbaarheid in ons dorp ..het brengt ons dichter bij elkaar

Geertje Bakker (Nijland, 2020-10-27)

#103

Een vereniging die al zo lang vrijwillig zorgt voor het scheiden van oud papier, hier veel plezier aan beleefd, en hiermee belangrijke inkomsten genereert kun je niet zomaar aan de kant zetten. Hier moet toch een oplossing voor te vinden zijn.

Neeltje Visserman (Heeg, 2020-10-27)

#105

Ik onderteken deze petitie omdat ik het belangrijk vind dat de amateurkunst ondersteund blijft!!

Jacqueline Nipperus (Heeg, 2020-10-27)

#109

Zie brief

G Laan (Heeg, 2020-10-27)

#110

De verenigingen niet zonder de inkomsten kunnen.

Coby Andringa (Heeg, 2020-10-27)

#112

Er zonder overleg en zonder alternatieven wordt besloten, terwijl het voortbestaan van onze vereniging door dit besluit ernstig wordt bedreigd.

Wop Schat (IJlst, 2020-10-27)

#122

Ik graag wil dat het papier ophalen doorgaat. Ik gun het muziekkorps dat extra zakcentje en bij blij dat het papier opgehaald wordt. Anders moet het in de kliko.

Anja Groot Nibbelink (Heeg, 2020-10-27)

#123

Hergebruik is belangrijk, straks gaat het oudpapier weg als afval, met gevolg reinigings rechten om hoog.

Rintje Kuiken (Easterlittens, 2020-10-27)

#125

Gemeente ga met deze mensen om tafel en biedt perspectief. De inkomsten zijn de kurk waarop men drijft.

Teade van der Meer (Heech, 2020-10-27)

#131

Als deze verenigingen ook nog met akties bij de deur langs moeten dan blijft er weinig over voor iedere vereniging.

Sjoerdtje De jong (Makkum, 2020-10-27)

#141

De vrijwilligers vinden het veel te mooi om te doen waarom dan veranderen???

Dennis Pol (Vaassen, 2020-10-27)

#143

Ik vind het heel belangrijk dat de verenigingen hun inkomsten blijven houden en daardoor kunnen blijven bestaan!

Mirjam Meijnders Bary (HEEG, 2020-10-27)

#144

d.tjalsma

Durk Tjalsma (Oppenhuizen , 2020-10-27)

#152

Ik onderteken graag omdat onze muziekvereniging het verdient!!!

Geertje Reijenga (Heeg, 2020-10-27)

#160

Niet alleen jammer voor de extra inkomsten, maar ook jammer dat, als nu het oudpapier-ophalen stopt, de opgebouwde vrijwilligersgroepen, die zich hier nu voor inzetten, teniet gaan. Velen zetten hun vrije tijd en energie in voor het ophalen van het papier. Hier hoort wel een financiële vergoeding (voor de betreffende verenigingen) tegen over te staan.
Bestaande oud-papier ophaal-acties niet zomaar laten stoppen. Eerst samen overleggen en kijken naar oplossingen.

Tonnie Ketelaar (INDIJK, 2020-10-27)

#161

Overheden het beste kunnen bezuinigen van boven af: overbodige of twijfelachtige dure projecten ed. Maar niet via kruimelwerk dat juist de burgers direct raakt en de mienskip ondermijnt.

Riny Visser (Gaastmeer, 2020-10-27)

#163

De cultuursector is één van de allerbelangrijkste elementen van het welzijn van mensen. Bovendien waarborgt de cultuur zelf de identiteit van een volk/land/provincie. Het verenigingsleven is daarbij van onschatbare waarde. Als je deze sector in de positie drukt, dat ze teveel met overleven bezig zijn behoudt het te weinig zijn functie. En dan hebben we het nog niet eens over de helende werking van saamhorigheid bij spannende tijden zoals we sinds maart dit jaar meemaken.

René Verkamman (Sneek, 2020-10-27)

#174

En dit hoort bij het dorp, de jeugd en ouders die samen in het spier zijn! En het geld word goed gebruikt

Steven Zijsling (Heeg , 2020-10-27)

#175

In verband met het milieu
Het de gemeenschapszin blijvend ten goede komt

Agatha Roozendaal (Itens, 2020-10-27)

#178

Oud Papier ophalen door de vereniging tegen een redelijk prijs is onmisbaar voor Cresendo, maar ook voor andere verenigingen. Hier kan en mag een gemeente NIET een streep doorhalen!!

O Galama (Heeg, 2020-10-27)

#183

Crescendo Heeg met de oudpapier actie financieel gezond is. Wanneer deze actie weg valt voorzien wij grote moeilijkheden om dit geld vanuit het dorp/leden andere acties bij elkaar te krijgen. Er zijn veel clubs in Heeg die acties houden. En ook bedrijven willen vaak niet structureel bijdragen aan een club

Gerbrig Jansen (Vegelinsoord, 2020-10-27)

#185

Ik vint het nog steers leuk om te helpen

Michel Speerstra (Heeg, 2020-10-27)

#187

OK onderteken omdat het mensen in beweging houd endat is gezond

T Joustra (Easterein, 2020-10-27)

#188

Het muziekkorps niet zonder deze inkomsten kan voortbestaan

Kees Alberts (Heeg, 2020-10-27)

#189

Ik onderteken omdat ik jaren bij Crescendo Heeg heb gespeeld en ook altijd mee heb geholpen om het oud papier op te halen. We weten allemaal in wat voor zwaar weer de culturele markt zich bevindt, ontneem ze nu ook niet nog dit!!

Bettina Hilverda (Hengelo, 2020-10-27)

#194

Ben voor het verenigingsleven. Heel belangrijk voor een gezonde maatschappij!

Roelof Bakker (Tjerkwerd , 2020-10-27)

#196

Moet gewoon blijven.

Henk Roelofs (Heeg, 2020-10-27)

#198

Er ontzettend veel Vrijwillige mensen mee bezig zijn , en het ook een groot sociaal gebeuren ( saamhorigheid ) in een dorp is . En dit allemaal om hun club of vereniging te helpen !

Feike Hoogterp (Gaastmeer, 2020-10-27)

#200

Ik onderteken omdat ook onze vereniging in Nijland sterk afhankelijk is van de oud-papier inkomsten.

H. de Jong (schraard, 2020-10-27)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...