Voor behoud van de Brabantse Cultuur

Opmerkingen

#406

Omdat uitvoerders in de culturele sector niet zomaar hobbyisten zijn, maar serieuze beroepsbeoefenaars die met meer passie en doorzettingsvermogen dan menigeen andere werknemer keihard werken aan hun bestaan. Daarnaast zijn er ook nog ontzettend veel externe bedrijven en zzp’ers (derden) afhankelijk van deze sector als clientèle om in hun omzet te voorzien.

Marc Zeebregts (Oss, 2020-05-12)

#417

Kunst & cultuur verrijkt het leven

Irma van Bommel (Heeze, 2020-05-12)

#418

Ik teken omdat cultuur niet alleen nodig is als zuurstof voor alle mensen, maar evenzeer omdat nieuwsgierige Nederlanders en toeristen Brabant links zullen laten liggen als zij menen dat er alleen maar rust, gemoedelijkheid en gezelligheid is. Juist Brabant heeft de verfrissende kiemkracht van jong onkruid, vergis je niet!

Paul van der Mast (ULVENHOUT, 2020-05-12)

#421

Cultuur creëert betekenis en identiteit, redenen om te leven! Dat mag en kan niet verdwijnen.

Sanne Nelissen (Leiden, 2020-05-12)

#426

Mijn wortels in Brabant liggen, zonder kunst & cultuur droogt de mens op. Zonder kunst & cultuur bevriest het hart.

Claartje Chajes (Amsterdam, 2020-05-12)

#427

Cultuur is heel belangrijk, en moet alle aandacht krijgen,dus!!
Alle aandacht.

Marga Meeuws (Someren, 2020-05-12)

#428

Brabant en cultuur horen bij elkaar; cultuur is Voeding in de breedste betekenis van het woord!

Marjolein Kortenhorst (Sint Michielsgestel, 2020-05-12)

#429

Kunst en cultuur ten alle tijden toegankelijk moet zijn! Ook de creatie en totstandkoming ervan.

Laurien De Feijter (Tilburg, 2020-05-12)

#433

Cultuur is erg belangrijk. Basis voor heel veel dingen.

Marjolein Van den Brink (Den Bosch, 2020-05-12)

#435

Ik teken, omdat kunst en cultuur een belangrijk element is in het leven van velen. Indirect en direct. We worden een platte en holle provincie als we dit niet stoppen.

Steffie van den tillart (Eindhoven, 2020-05-12)

#436

Cultuur niet onder Vrije Tijd ondergebracht mag worden

Rien Cooijmans (Rosmalen, 2020-05-12)

#439

Cultuur voedt de mens!

Monique Kampmann (Den Bosch, 2020-05-12)

#443

Cultuur van levensbelang is

Hans Arnouts (Zundert, 2020-05-12)

#445

Ik teken omdat ik een onvermijdbare kaalslag van het culturele leven in Brabant niet te verantwoorden vind en getuigen van armoedig beleid.

Maria Hollander (DEN BOSCH, 2020-05-12)

#452

Cultuur is heel belangrijk, zeker nu, en kan niet gevat worden onder het kopje 'vrije tijd'. Dat is respectloos en dom.

Karin Falke (Breda, 2020-05-12)

#456

Ik teken omdat ik absoluut tegen het nieuwe bestuursakkoord ben waarin 'Afbouwen tot het nieuwe normaal' staat voor 'de Provincie Noord-Brabant gaat stoppen met alle cultuursubsidie' na 2023. Kunst en cultuur is hetgeen ons leven verrijkt, ons met elkaar verbindt en ons in elkaar of iets anders kan verplaatsen.

Als je de afgelopen twee maanden ook maar één keer hebt gedacht: 'Wat is het leven toch vlak zonder al die interessante, mooie, bijzondere evenementen!' besef dan dat dit is wat ons te wachten staat. Het nieuwe normaal als het ligt aan de nieuwe Brabantse coalitie: een domme, platte, dorre, uitgeholde, droge, gedoemde provincie!

Teken ook als je niet in Brabant woont, want net als het coronavirus zal dit virus zich ook verspreiden buiten onze provincie!

WE MOETEN DIT STOPPEN!

Nadine roestenburg (Tilburg, 2020-05-12)

#459

Schandalig dat ze zo gaan bezuinigen op kunst en cultuur. Cultuur is deel van de samenleving, verbind mensen, biedt troost, nieuwe perspectieven, ontroert, lift op uit dagelijkse beslommeringen en is deel van mens zijn en identiteit. Zeer balboekje! Dat mag niet verdwijnen!

Ireen Kurvers (Heerlen, 2020-05-12)

#466

Omdat Cultuur zo belangrijk is en het zo veel meer is dan de meeste mensen denken. Omdat cultuur deel uit maakt van iedereens doen en laten

Ian Van kastel (Eindhoven, 2020-05-12)

#467

Ik teken omdat het niet acceptabel is hoe een hele sector de nek omgedraaid wordt. Cultuur is onmisbaar en hoort gesteund te worden, in een tijd waar afstand regeert werkt Cultuur verbindend. Cultuur is niet Vrije Tijd maar een onderdeel van onderwijs en maatschappelijke reflectie. Je draait niet alleen Cultuur de nek om, maar hiermee drijf je mensen uit elkaar en zal er een grote economische achteruitgang ontstaan. Een zeer treurige ontwikkeling!

Jeroen de Graaf (Den Haag, 2020-05-12)

#473

De mens niet zonder cultuur kan. Ga maar na: stel je een lockdown voor zonder muziek, film, boeken, etc. Inderdaad: onmogelijk.

Wim Strijbosch (Helmond, 2020-05-12)

#476

Ik maker ben van kunst

Maurice Spapens (Breda, 2020-05-12)

#484

Ik teken omdat ik een halve Brabander ben en omdat Brabant niet de kanarie in de kolenmijn mag worden.

Frank Ligtvoet (Brooklyn NY, 2020-05-12)

#486

Het is belachelijk om te bezuinigen op de creatieve levensader van onze provincie en ons land!

Agnes Huinen (Tilburg, 2020-05-12)

#487

Ik teken omdat kunst en cultuur in iedere vezel van onze samenleving doordringen!!

Karin Van Wezel (Goirle, 2020-05-12)

#488

Ik teken omdat Cultuur MOET, het is voedsel voor de geest!!

Marijke van Uden (Tilburg, 2020-05-12)

#489

Omdat in een geciviliseerd land als Nederland (waartoe we behoren als Brabanders) cultuur niet als sluitpost van ons bestaan mag worden gezien. Politiek Brabant moet zich diep schamen.

Catharina Van De Ven (Heusden , 2020-05-12)

#490

Ik teken deze petitie omdat er niets mag worden weggegooid, wat in alle voorgaande jaren is opgebouwd aan kunst, dans, cabaret, muziek, gezelschappen, voorstellingen in al onze zalen en theaters, waar mensen ontzettend van kunnen genieten

Adje van den Ham-Delhij (Made, 2020-05-12)

#491

Bezuinigen op cultuur altijd meer kost dan dat het oplevert.

Erik De Jong (Eindhoven, 2020-05-12)

#492

De waarden van cultuur zijn essentieel voor de samenleving. Cultuur spreekt mij aan als mens in plaats van consument. Hier moet scherpe aandacht, waardering, liefde voor blijven. Cultuur benoemen als vrije tijd doet geen recht aan de waarden en betekenis.

Jenny van den Broeke ('s Hertogenbosch, 2020-05-12)

#501

Cultuur en Brabant horen toch echt bij elkaar !!

Marlies Daamen (Rijsbergen Nederland, 2020-05-12)

#502

De Brabantse Cultuur zo voor een deel verloren gaat

Bart van Zundert (Etten-Leur, 2020-05-12)

#505

Cultuur is een dynamisch fenomeen met duizenden gezichten om een samenleving open, tolerant, polemisch, reflecterend en visionair te laten zijn. In ere houden, hobby en beroep, tijdsbesteding en noodzaak, vragen en wedervragen, verwondering en bevestiging plus alles wat ons leven zin mag geven. 'Een hart dat waarheid zoekt, denken en voelen is een en hetzelfde' volgens onze erflater Multatuli, in 1820 geboren en nog steeds van waarde en weerloos ineen. De geschiedenis van de mens is de geschiedenis van cultuur, maak er maar tijd voor vrij. Maar zwijg van vrije tijd.

Jack Timmermans (Breda, 2020-05-12)

#508

Cultuur iets is waar je trots op bent als inwoner van Brabant. In mijn vrije tijd kan ik hier van genieten of hier energie uit halen. Een kunstenaar is niet iemand die iets in zijn vrije tijd doet maar daadwerkelijk een bijdrage levert aan de samenleving die Brabant zeker gestuurd wordt door kunst, cultuur en natuur.

Jos Schroevers (Bavel, 2020-05-12)

#509

Ik wel cultuur wil in Brabant en de investering in cultuur een investering is in mensen en toekomst

Angelique Spaninks (Eindhoven, 2020-05-12)

#512

Cultuur hoort bij een vrije democratische samenleving en bij ontplooiing. Het laat je lachen, verwonderen, geeft inzicht in menselijke verhoudingen, laat je nadenken kijkt vooruit, kijkt terug. Een bezuiniging op cultuur is een bezuiniging op de mens en de rechtsstaat

Ran Haase (Eindhoven , 2020-05-12)

#514

Ben geschokt door de destructieve inborst van dit 'bestuur'!

Yvon Né (Breda, 2020-05-12)

#515

Het gaat niet alleen om het geld, maar ook om het signaal dat dit provinciebestuur hiermee afgeeft richting de samenleving: dat kunst en cultuur niet echt van belang en slechts een vrijetijdsbesteding is. Het ergste is nog wel dat zowel het CDA als Lokaal Brabant in hun verkiezingsprogramma hoog opgaven van kunst en cultuur en het zelfs meer subsidie hadden willen geven. En dan dit...

Mark Tittulaer (Breda, 2020-05-12)

#521

Omdat ik het een grote culturele kaalslag vind. Cultuur wordt totaal niet op waarde geschat. Het is een groot slagveld.

Evi Savelkouls (Oss, 2020-05-12)

#522

Geboren en getogen in Eindhoven en Geldrop, weet ik dat Noord Brabant vol met talent zit dat een grote bijdrage levert aan de rijke cultuur van design en vernieuwing. De kunsten zijn hiervoor van evidente waarde. Niet bezuinigen dus.

Malu Janssen (Amsterdam, 2020-05-12)

#524

Ik vrees dat er nog meer gesnoeid wordt op alle culturele activiteiten

Lucile Verest (Eindhoven, 2020-05-12)

#528

Het is een volstrekt foute keuze om nu te bezuinigen op sport en cultuur. Zonder een gedeputeerde cultuur, maar met een gedeputeerde erfgoed, koesteren we wat we hadden, maar geven we niet door wat we hebben!

Erwin Hoek (Breda, 2020-05-12)

#529

Ik teken omdat de coronacrisis meer dan voldoende heeft aangetoond dat cultuur en alles daaromheen bijna een eerste levensbehoefte is.

Frank van Heck (Heesch, 2020-05-12)

#530

Dit een een idioot idee is! Cultuur is de smeerolie van dr maatschappij, zonder cultuur en sport verworden we tot een robot samenleving.

Sam van Kesteren (Amsterdam, 2020-05-12)

#532

We vinden het onbegrijpelijk dat de kunst- en cultuursector gereduceerd wordt tot een vrijetijdssector. Het is een ontkenning van een sector die zichzelf inmiddels al lang en breed heeft bewezen. De provincie Noord-Brabant staat bekend als innovatieve, bruisende provincie. De Brainport regio, met Eindhoven als stad van technologie, design en kennis staan internationaal aan de top in zowat alle ranglijsten voor innovatie, ondernemerschap en vestigingsklimaat.

Olga Mink (eindhoven, 2020-05-12)

#533

Cultuur is onontbeerlijk voor een beschaafde samenleving

Jeannette Schraven-Neervoort (Rijsbergen, 2020-05-12)

#534

Cultuur zo belangrijk is.

jan daas (Terheijden, 2020-05-12)

#536

Ik teken omdat de Noord-Brabantse cultuur ons zelfs in België beroert. En het beroerd is wat er met het aangekondigde beleid mogelijk staat te gebeuren. Kan ik straks op internationale podia nog met trots over Eindhoven en Brainport vertellen? Niet als de bloeiende en experimentele cultuur er de nek wordt omgewrongen...

Koen Snoeckx (Herentals, 2020-05-12)

#542

Ik teken omdat ik een voorstander ben voor meer kunst en cultuur in Brabant!

Mickey Yang (Den Haag, 2020-05-12)

#543

Het moet.

Jan Dams (Veldhoven, 2020-05-12)

#546

Cultuur Brabant maakt wat het is, een ontzettend fijne en innovatieve regio. Waar plek is voor de verbeelding.

Joost Heijthuijsen ('s-Gravenhage, 2020-05-12)

#555

Cultuur is een primaire levensbehoefte voor iedereen en verrijkt de samenleving en de sociale cohesie.

Ruud Kemmeren (Tilburg, 2020-05-12)

#563

Cultuur van wezenlijk belang is voor onze samenleving en vanuit provincie moet worden ondersteund in plaats van afgebroken.

eric nouwens (vught, 2020-05-12)

#565

Hier volledig achter sta, Succes 👍🍀

Vera de Leeuw (Vlijmen , 2020-05-12)

#566

Kunst en Cultuur zijn van levensbelang voor iedereen en voor alle leeftijden!!

Petra Hondius (Vlissingen , 2020-05-12)

#569

Cultuur is heel belangrijk voor het welbevinden van mensen. Nu levert weg bezuinigen van de cultuursector misschien geld op. Later kun je dat geld weer uit gaan geven aan uitkeringen en behandelingen om mensen weer op te lappen. Cultuur is heilzaam.. cultuur moet blijven

Doreth Verstappen (Sint -oedenrode, 2020-05-12)

#570

Mijn kleinkinderen ook van cultuur moeten kunnen genieten .

Jozef van Erve (Goirle, 2020-05-12)

#572

Cultuur zet alles in beweging. Cultuur is de brandstof voor mensen en vernieuwing.

Arend Top (Heesch, 2020-05-12)

#578

Cultuur meer is dan een financieel plaatje. Het is een teken van beschaving

Eric Ruis (Son en Breugel , 2020-05-12)

#579

Ik teken omdat ik kunst in alle vormen heel belangrijk vind !

Christel Nelemans (Zundert, 2020-05-12)

#580

Ik weinig vertrouwen heb in de geruststellende woorden van ons nieuwe provinciebestuur. Ik geloof niet dat zij voldoende oog hebben voor natuur, milieu en cultuur. Ik houd mijn hart vast voor hoe Brabant er over 10, 15 jaar uit ziet. Zeer schrale grond ben ik bang, met daarop een paar culturele bloemen voor de massa. Cultuur hoort te bevragen, te verwarren, zelfs te schuren en moet al, als een kostbare, zeldzame orchidee behandeld worden. Want die 25 miljoen was al niet zo heel veel.

Josine Dusée (Tilburg, 2020-05-12)

#581

Ik teken omdat ook mijn stem wil laten horen. Zonder cultuur wordt jeu leven arm en individualistisch.
Ik wik blijven genieten van mooie dingen en mooie mensen

Lida Hagenaars (Sleeuwijk , 2020-05-12)

#584

Liefhebber van theater en cultuur ben en om die reden regelmatig Brabant bezoek.

Nick Fleuren (Amsterdam , 2020-05-12)

#588

Ik teken omdat Brabant zo rijk is aan cultuur, dat mag niet afgebroken worden!

Susanne Vreeburg (Tilburg, 2020-05-12)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...