STEUN DE ARTSEN VAN HET EUTHANASIEPROCES

Opmerkingen

#1

Ik 100% achter de stellingen sta

Jona Valcke (Destelbergen, 2020-01-15)

#15

Laat de artsen de mensen helpen die er om vragen. Laat de keuze aan de mensen, baas over je eigen leven, anderen moeten zich daar niet mee bemoeien.

Roos Vandevelde (Zwevegem, 2020-01-15)

#22

Ik teken als huisarts omdat mensen met een niet behandelbare psychiatrische aandoening niet per definitie wilsonbekwaam zijn. Wie wilsbekwaam is moet dezelfde rechten hebben als mensen met somatische aandoeningen.

Toon Walgraeve (Merelbeke, 2020-01-15)

#27

Ik vind het heel belangrijk dat de wet behouden blijft. En dat de uitgesproken wens om te sterven gerespecteerd wordt. Als een ervaren en gerespecteerde arts daarin een besluit neemt, mag hij/zij niet het risico lopen door leugens en speculatie onderuit te worden gehaald. Dit proces dreigt handelsbekwame artsen in vertwijfeling te brengen en zo komt de euthanasiewet zelf op de helling.

Mia Fermon (Oosterzele, 2020-01-15)

#28

Artsen volgen op rationele wijze beslissing van hun patiënten. Zij kunnen niet slachtoffer zijn van wetgeving opgemaakt en goedgekeurd door politiek die niet langer met voeten in de aarde staat en gevoel heeft met realiteit en koud is als ijs.

Koen Verhaeghe (Zwevegem, 2020-01-15)

#31

Ik teken omdat ik vind dat deze artsen, die euthanasie uitvoeren en daar zeer gewetensvol mee omgaan, alle steun verdienen die ze kunnen krijgen.

Toon Krijnen (Deurne, 2020-01-15)

#35

Euthanasie moet blijvend kunnen uitgevoerd worden op mensen die ondraaglijk psychisch lijden en lichamelijk lijden door zware ziektes en gevreesde ziektes.

Luc Grootjans (Westmalle, 2020-01-16)

#38

Ik teken omdat ik het meer dan volledig eens ben!

Winnie Lzngedock (Sint Martens Latem, 2020-01-16)

#46

omdat mensen met psychische problemen heus wel weten wanneer het genoeg is geweest en het niet aan anderen is om
hierover te beslissen!

Nadine Moerman (Sint-Amandsberg, 2020-01-16)

#53

Zelfbeschikkingsrecht respecteren

Sofie Vrielynck (Melle, 2020-01-16)

#54

Omdat ik ooit de gruwel van Alzheimer in een te ver stadium bij een familielid heb meegemaakt. Ze had naar het einde toe enkel nog reflexen, doorligwonden... Ze kon niet meer zien, niet meer praten, niet meer uit bed,.... Ik huiver van de gedachte dat het mogelijk is zo te moeten eindigen.

Sofie Mollekens (Sint-Lambrechts-Woluwe, 2020-01-16)

#56

Ik achter de beslissing van de artsen sta die zeker in eer en geweten is genomen.

Pascale De Muer (Gent, 2020-01-16)

#59

Ik ben het volledig eens met de stelling van Johan Braeckman.

Diana Van Gelder (Diest, 2020-01-16)

#63

Dokter in mijn ogen niets verkeerd deed consulteerde andere artsen en volgde verzoek van patiënt in wederzijds overleg

Lisette Broeckc (Deurne, 2020-01-16)

#64

Mensen het recht moeten hebben om zelf uit het leven te stappen als het lijden ondraaglijk wordt. Moet de hel zijn voor een arts als die voor zijn patiënt kiest en dan door de familie wordt aangeklaagd. Is dit een misschien een aangrijpen van een situatie om de euthanasiewet ter discussie te plaatsen? Hoop van niet!!

Annick De Lie (Wondelgem, 2020-01-16)

#72

Ik teken omwille van de wereldvreemdheid en vooral van de "tekstenidiotie" van sommige delen van het gerecht.
Ik teken ook omwille van een vermoeden van "dubbele agenda" in deze zaak

Marcel De Mares (De Pinte, 2020-01-16)

#73

Mijn mama haar wens was waardig te kunnen sterven, maar doordat dit hier toen nog niet mocht heb ik mijn mama letterlijk beetje bij beetje zien stikken. Dit was zowel pijnlijk voor haar als voor ons dat wij haar machteloos moesten zien afzien.

Ann Scherpereel (Zulte, 2020-01-16)

#77

Omdat ik het compleet eens ben met de artsen. De euthanasie was goedgekeurd waarom dan als nabestaanden proces inspannen.
Een euthanasiedossier wordt niet in een rapte goedgekeurd.

Francky De Braekeleir (Blankenberge , 2020-01-16)

#78

Omdat euthanasie een basis recht is. Ieder mensen heeft recht om uit het leven te stappen als ze denk dat hun kwaliteit van leven er niet meer is. Het is goed dat artsen, deze mensen kunnen helpen.

Lies Vanpeperstraete (9030 - Mariakerke, 2020-01-16)

#82

Ik teken omdat ik vrees dat artsen zich in het vervolg zullen bedenken.

Nicky Bosmans (Antwerpen, 2020-01-16)

#86

Artsen in een euthanasie proces horen niet voor assisen. Ze horen, indien de procedure gevolgd is (wat reeds nagekeken werd), voor geen enkele rechtbank. Het geld voor dit proces was beter geïnvesteerd in rouwverwerking voor de familie (wat ik best kan begrijpen).

Karen Verstraeten (Antwerpen, 2020-01-16)

#91

Ik teken omdat dit proces 10 jaar na de feiten geen politiek , religieus steekspel mag en kan worden en uit respect voor de eindbeslissing van iedere patiënt/ mens die de uitvoerig van euthanasie wenst toe te passen een basisrecht is voor ieder individu.

Martine Mol (Leffinge , 2020-01-16)

#92

Geef alle mensen het recht en de de vrijheid om waardig te sterven. Het is niet aan kerk en staat om dit te beslissen.

Dammy Vermeersch (Gent, 2020-01-16)

#95

Moet kunnen !

Carlos Van Gijsegem (Zottegem, 2020-01-16)

#99

Ik teken omdat ik als chronisch pijn en rolstoel persoon vrij zelf mag beslissen waneer het voor mij genoeg is

Danny Tyvaert (Zwevegem , 2020-01-16)

#104

Omdat ik vind dat deze zaak gn assisen mocht worden .
Omdat ik mijn twijfel heb bij de neutraliteit vn de generale procureur

Katelijne Van hoorebeke (Gent, 2020-01-16)

#106

Ik kankerpatiënt ben

Marleen Vanballenberghe (Gent, 2020-01-16)

#108

Ik mij de grootste vragen stel over de gronden van deze late klacht en de instanties en personen die dit krankzinnig scenario in gang hebben gezet. Bv, canvasuitzending met journaliste waarvan echtgenoot toevallig...fylosoof is gekant tegen euthanasie om psychisch lijden....

Karina Blanchar (Merelbeke, 2020-01-16)

#111

Ik teken omdat de artsen voldoende ruimte dienen te krijgen binnen onze samenleving om uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden als zodanig te erkennen en ernaar te handelen op uitdrukkelijke vraag van de lijdende patiënt, en mits naleving van de zorgvuldigheidseisen van de wet.

Inneke Wellens (Gent, 2020-01-16)

#118

Omdat de rusthuizen vol zitten met dementerende patiënten en ongeneesbaar zijn. Wat is het nut om die mensen als een plant verder te laten leven 😩

Dany Vanderhaegen (Wilrijk, 2020-01-16)

#121

5 jaar geleden keurde Lieve Thienpont de euthanasieaanvraag van mijn moeder goed. Ik ben haar daar nog steeds zeer dankbaar voor.

Lin Jaspers (Deurne, 2020-01-16)

#125

Ik tekende met veel overtuiging deze petitie ondat Ik volledig achter de keuze sta voor waardig sterven en ik vind dat als een persoon er zelf voor kiest om uit het leven te stappen de mensen die hem/haar daarbij helpen door de wet beschermt moeten worden tegen familie/vrienden/... van de overleden persoon die zich niet bij deze keuze kunnen neerleggen. Ook ben ik er van overtuigd dat euthanasie bij ondragelijk lijden een betere en serenere optie is dan zelfmoord, zowel voor de persoon zelf als voor de nabestaande die de kans krijgen om afscheid te nemen en de dood een plaats te geven.

Sarah De Rocker (Gent, 2020-01-16)

#126

Iedereen verdiend waardig te sterven. Of het nu psychisch lijden is of lichamelijk. Dit ook wanneer er net een ziekte zoals alzheimer of dementie wordt vastgesteld.

Petra Bonne (Sint-Kruis , 2020-01-16)

#128

Het is de wereld op zijn kop: we hebben nood aan discussie en uitklaring omtrent euthanasie, dus beschuldigen we enkele artsen die zich vervolgens moeten verantwoorden voor een volksjury? Absurd, natuurlijk.

Hendrik Braem (Gent, 2020-01-16)

#131

Ik teken omdat mijn schoonmoeder enorm heeft afgezien en bij haar kon de euthanasiewet niet uitgevoerd worden omdat er dementie werst vast gesteld. Ze heeft enorm afgezien. Als mens moet je kunnen kiezen om je eigen leven te beëindigen. Als achtergebleven partner van zelfmoord denk ik dat wij een mooier afscheid hadden kunnen regelen. Nu was er geen afscheidsbrief, geen afscheid enkel een enorm verdriet dat moet verwerkt worden zeker de kinderen dragen dit altijd mee. Hij was zeer depressief en had cvs.

Ilse Peeters (Beerse, 2020-01-16)

#139

Die mensen verdienen ons respect en geen assisen!

tuur broes (brugge, 2020-01-16)

#142

ik het belangrijk vind dat naasten kunnen geweerd worden voor gelijk welke reden dan ook

Linda Van Tulden (Brecht, 2020-01-16)

#143

Mijn ouders, opa, nicht... zelfmoord pleegden uit wanhoop en ik dit voor mezelf niet wil. Ook ik ben psychisch ziek en heel kwetsbaar. Wil taboe doorbreken!!

Patricia Amez (St Truiden, 2020-01-16)

#145

ik het een elementair indivividueel recht is om over mijn eigen bestaan te beschikken

ellen van bogaert (Merelbeke, 2020-01-16)

#156

Mensen hebben meer empathie met hun huisdier dan hun medemens. Ben zelf chronisch zwaar ziek, en ik zal deze stap nemen als ik het niet langer uithou.

Elsje Mestdagh (Boezinge, 2020-01-16)

#157

Ik later geen zelmoord zou moeten plegen als ik dement word. Niemand wil zo eindigen en het kost de staat een fortuin om dementen te onderhouden

Marleen De bruyker (St denijs-westrem, 2020-01-16)

#159

Ik teken omdat mensen die onnoemelijk psychisch lijden ook recht hebben op euthanasie!

Ria Keppens (Edegem, 2020-01-16)

#162

Uit sympathie voor de dokters, die hun werk gedaan hebben en in de toekomst hun werk moeten kunnen blijven doen!

Raf Van den Berghe (Zwalm, 2020-01-16)

#163

Ik teken omdat de keuze om euthanasie te vragen een mensenrecht is

joseane verledens (Latem, 2020-01-16)

#165

Euthanasie zou een verworven recht moeten zijn van iedere mens die zich geen meester meer ziet over om het even welk ondraaglijk lijden.

Roos Deschamps (Gent, 2020-01-16)

#166

euthanasie is een persoonlijke beslissing.

Sabine Van De Kerckhove (Merelbeke , 2020-01-16)

#167

Ik teken omdat ik volledig achter de huidige euthanasiewet sta en deze graag uitgebreid zou zien om mensen met alzheimer een kans te geven toch nog iets langer van het leven te genieten alvorens er een punt achter te zetten

Catherine thys (Gentbrugge, 2020-01-16)

#180

Ik vind dat eenieder een weloverwogen beslissing zou moeten kunnen/mogen nemen om een menswaardig einde te krijgen en goed dat zulke artsen die mensen begeleiden hierin!!!

Domen Lindsay (Ronsele , 2020-01-16)

#181

Moet kunnen op uitdrukkelijk verzoek van betrokkene met kennisgeving van de betrokken familiekeden.

Aurel Kielemoes (Oosterzeke*Balegem, 2020-01-16)

#182

Voor psychisch lijden bestaan geen pijnstillers. Het leed kan ondraaglijk zijn. En hoe dan ook, een mens moet het recht hebben om zelf te beschikken/beslissen over zijn eigen leven.

Vera Van der Vinck (Borgerhout, 2020-01-16)

#183

ik teken omdat ik vind dat ieder mens voor zichzelf mag beslissen wanneer en hoe haar/zijn leven te beëindigen

kathleen heuvelmann (gent, 2020-01-16)

#186

Ik hoop dat deze dokters niet gestraft worden , hou mijn hart vast als dit wel gebeurt .

Gerda Gerené (Kapellen , 2020-01-16)

#191

een euthanasiedebat niet in een assisenzaal maar in het parlement moet gevoerd worden.

brigitte deknuyt (gent, 2020-01-16)

#193

omdat niemand ondraaglijk met lijden

lieve van vlierberghe (Gent, 2020-01-16)

#194

Dit een recht is om voor euthanasie te kiezen

Carole Stockmans (Mélin , 2020-01-16)

#199

het recht om te beschikken over het eigen leven onaanvechtbaar is. Weliswaar is "assisted suicide" soms verkieslijk. De legaliteit van deze optie moet verder worden afgetoetst.

frank comhaire (sint martens-latem , 2020-01-16)

#200

Baas over eigen leif

Annie Van looveren (Wilrikk, 2020-01-16)

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...