Stop Benchmark met ROM

Opmerkingen

#401

stop de symptoom bestrijding

(Groels, )

#402

Ik geen meerwaarde zie van het meten, ook niet ten behoeve van de cliënt.

(Zevenaar, )

#405

Ik het eens ben met de stelling, en niet zie dat het veel bijdraagt in de behandeling

(Heerhugowaard, )

#407

Ik teken omdat ik van mening ben dat hulpverleners de beste hulp leveren die zij op dat moment kunnen en de patient speelt daarin ook een belangrijke rol. Het afnemen van een oppervlakkige vragenlijst helpt daarin niet altijd ondersteunend. Soms is het zelf gecontra-indiceerd om steeds bij te houden hoe groot de stap voor- of achteruit eigenlijk is. Dus verplichting met geldboetes tot gevolg, of vergelijking tussen instellingen als doel (benchmarkt) lijkt me ongewenst.

(Eindhoven, )

#408

dit moet stoppen.

(eindhoven, )

#412

Ik ben jarenlang in de GGZ werkzaam geweest. En nu heb ik in mijn huidige functie er zijdelings mee te maken.

(Capelle aan den IJssel , )

#416

Omdat ik doelen van de petitie onderschrijf. Mooi verwoord in t citaat van Albert Einstein

(Delft, )

#417

Ik teken omdat ik van mijn vak houd en ik zie mijn vak al jaren ten onder gaan aan termen als productie, richtlijnen, producten etc. Ik doe aan mensenwerk en zal blijven wie ik ben; Presentiekunstenaar!

(Etten-Leur, )

#419

Het micromanagement zijn schadelijkheid allang bewezen heeft, echter zonder dat Nederlandse beleidsmakers daar kennis van genomen hebben, en vooral omdat ik graag mijn volle professionele energie aan de noodlijdende cliënt wil besteden en niet aan bureaucratische hindernissen op het pad naar gezondheid.

(Amsterdam, )

#420

Ik teken omdat ik het een heel oneigenlijk gebruik van de ROM vindt

(Schagen, )

#422

Alle overbodigie adminstratieve taken beperkt moeten worden tot een minimum. Beperken van de macht van de zorgverzekeraars.

(Den Haag, )

#424

Het is tijdrovend, kostbaar en onbetrouwbaar voor wat het als doel heeft.

(Eindhoven, )

#425

ik in mijn praktijk als kinder- en jeugdpsychiater dagelijks ervaar dat Rommen betekent het zoeken naar vragenlijsten die de patiënt en diens verhaal/klachten het meest benaderen maar het nooit goed pakken.

(Uithoorn, )

#426

Ik doe mee omdat de ROM 30 miljoen per jaar teveel kost. Evalueren van de behandeling doen we op behoefte van de client en niet op die van Overheid cq de Zorgverzekeraars.

(Uden, )

#427

Value Based Health Care is m.i. een betere keuze: met het patiëntperspectief erbij relevante uitkomstindicatoren per zorgpad/aandoening. Dat motiveert ook professionals veel meer (zie bijvoorbeeld Santeon Ziekenhuizen)

(Utrecht, )

#432

ROM lijsten zijn voor dit doel ongeschikt, belastend voor patiënt en behandelaar

(Utrecht, )

#433

Ik teken omdat ik als vpk aan patiënten steeds moet uitleggen wat het belang is van de ROM.
Het voelt als bedelen, want geen ROM, geen geld van de verzekeraar........

(Amersfoort, )

#434

het niks bijdraagt aan de behandeling en het alleen maar kostbare tijd kost

(Zevenhuizen, )

#436

Het is geldverspilling, omdat de patiënt er niet beter van wordt en het veel tijd en energie kost voor hulpverleners, welke zij beter kunnen besteden.

(Eindhoven, )

#437

Oud medewerker,psychotherapeut en ijveraar van het eerste uur voor afschaffing omdat het niet kon en zal werken en te vel tijd vrat.

(Goes, )

#438

omdat ik , werkzaam sinds jaren in de GGZ, het invullen van de rom administratieve rompslomp is die niet relevant is voor de inhoudelijke behandeling van cliënten in de ggz.

(heteren, )

#441

De lasten mij niet lijken op te wegen tegen de eventuele baten van ROM.

(amsterdam, )

#444

Ook ik rom metingen moet doen

(Doetinchem, )

#446

Ik teken omdat https://handlewithcare.wordpress.com/2016/06/03/met-de-billen-bloot-gerommel-met-de-rom/

(Utrecht, )

#447

het een onvoldoende gedifferentieerd instrument is voor algemeen gebruik en waaraan conclusies verbonden worden die met echte GGZzorg weinig te maken hebben. Als er dan een soort Melkert banen gerealiseerd moet worden, zie ik dat graag op een andere manier bekostigd

(amersfoort, )

#449

ROMmen kan prima Spiegel informative geven voor eigen kwaliteitsverbetering maar nooit gebruikt worden voor benchmarking

(Eefde, )

#450

Ik teken omdat ik het volledig eens ben met deze petitie,

(Eindhoven, )

#453

Ik besteed liever de tijd aan de mensen is veel zinvoller

(melderslo, )

#456

Zorgverleners de tijd moeten hebben voor hun patiënten. De tijd die niet besteed wordt aan het patientencontact, is de afgelopen jaren - mede door toedoen van de zorgverzekeraars - zonder duidelijke evidence tot schrikbarende omvang gestegen. Het wordt tijd dat dat stopt.

(Weesp, )

#457

ROM voegde niets toe aan behandeling. Inhoudelijk slechte instrumenten.

(Maarn, )

#458

ik heb sterk de indruk dat het bijhouden van ROM maar ook de ZRM pure geldverspilling is. De metingen zijn naar mijn mening veel te globaal om er iets zinnigs uit te halen.

(Rotterdam, )

#474

Ik vind dat we als ggz moeten doen waar we voor in het leven zijn geroepen.

(Tiendeveen , )

#476

Ik teken omdat ik vind dat geld in de zorg aan zorg besteed moet worden en niet aan bureaucratie.

(Groningen, )

#477

ik teken omdat ik merk dat ik de ROM alleen invul omdat het moet van de zorgverzekeraar. Ik doe er verder niets mee, gebruik de uitkomsten niet voor het maken van behandelbeleid.

(Groningen, )

#481

collega Psychodiagnostisch Werkenden werkzaam in de GGZ

(Venlo, )

#484

ROM heeft niets met kwaliteit te maken, De keuze voor vragenlijsten wordt door verzekeraars (niet inhoudsmensen) bepaald en afgedwongen en er staan sancties op ROM, er staan sancties op alles tegenwoordig. Niet inhoudsmensen bemoeien zich met een hoogwaardig vak. Het zou es andersom moeten zijn!

('s-Hertogenbosch, )

#489

ROM is nepkennis. ROM is DOM en DUUR.

(Groningen, )

#491

Ik teken omdat er ECHT een einde moet komen aan al deze onzin bureaucratie- onder het mom van kwaliteit. Alle
GGZ activiteiten stollen in dit soort regelgeving op regelgeving op regelgeving ad infinitum.

(Maastricht, )

#497

er met de uitkomsten in de behandeling niet veel gedaan word. Je ook zonder cliënt de lijst in kunt vullen.

(Zuid-Scharwoude, )

#503

Ik teken omdat ik vind dat er een einde moet komen aan wantrouwende, bemoeizucht en macht van de zorgverzekeraar. Vraag als verzekering elke client na afloop, vanuit zorg voor uw klant, hoe ze de zorg hebben ervaren, maar bemoei U niet met hoe wij ons vak moeten uitvoeren.Heb vertrouwen in vakmensen!

(Amsterdam, )

#510

Het ROMMEN geen wetenschappelijke basis heeft en als je het een onderdeel van je therapie wilt laten zijn dan oke maar geen verplichting omdat een zorgverzekeraar daar een idee bij heeft en het kost mij onnodig geld en de algemene kosten zijn een verkwisting van gelden

(Enschede, )

#512

ROM is geld- en tijdverslindend en het zegt heel weinig. Het houdt geen rekening met de omstandigheden van de client. Het is een wassen neus en zorggeld wordt hieraan besteed terwijl het bedoeld is voor behandeling.

(Leiden, )

#513

de privacy van mensen geschonden wordt voor een doel waarvoor dit middel (de ROM) niet geschikt is. Het geld kan beter besteed worden ten bate van herstel van gebruikers van de GGZ

(Amsterdam , )

#515

Het een schijnmonitoring is; er valt geen enkele conclusie te trekken over de kwaliteit van de geleverde behandeling. En laat ons eindelijk weer eens ons vak uitoefenen!

(Maastricht, )

#518

Het nodeloos harken van gegevens moet stoppen

(RHOON, )

#523

De benchmark ROM sluit niet aan bij herstelondersteunend werken. Het instrument is een typische top down beslissing geweest - geen overleg, geen inhoudelijk debat, over de hoofden van álle betrokkenen heen. Klantperspectief mag nu wel eens gaan doorklinken wanneer het over kwaliteit gaat!

(Leeuwarden, )

#526

Ik het een nutteloos meetsysteem vind.

(Deurne, )

#528

Het een geld versljndende en privacy schendende methode is

(Sommelsdijk, )

#531

Omdat ik tegen veel te veel administratieve rompslomp ben binnen de GGZ

(Roosendaal, )

#543

Ik zie wel degelijk een nut van ROM, maar deze manier van werken waarbij big data wordt verzameld zodat zorgverzekeraars op een volkomen onwetenschappelijke manier appels met peren kunnen 'vergelijker' (waarbij ook nog eens de privacy in de knel komt), moet gewoon stoppen. Er is al teveel bureaucratie is de zorg. Stop hier gewoon als eerste mee en laat afdelingen zelf bepalen hoe ze vragenlijsten in willen zetten om gepersonaliseerde behandelingen beter te maken.

(Doetinchem, )

#552

Kwaliteitsmeting hoort thuis bij de wetenschappelijke verenigingen en niet bij control freaks zonder kennis van zaken.

(Heemstede, )

#555

Ik vind dat ROM door verzekeraars op een schadelijke manier wordt gebruikt

(Tilburg, )

#556

Ik teken omdat dit geen kwaliteit van behandeling meet en zijn doel ver voorbij schiet. Voor het DBC-tijdperk koste de administratie me een avond per maand. Nu heb ik iemand in dienst voor twintig uur en ben zelf nog 8 uur per week aan het werk zonder een client te zien.

(Asten, )

#560

er weinig tot geen effectiviteit in de behandeling/ begeleiding gewaarborgd is door de ROM.

(zaandam, )

#561

aansluit bij argumenten van de initiatiefnemers

(Maastricht, )

#566

ik het eens ben ben de argumenten in dit stuk.

(Leiden, )

#569

ik teken omdat ik tegen de toenemende regel en meetdruk wil protesteren

(Groot Ammers, )

#572

rom meting meet niet wat men
beoogt er mee te meten.

(Gemert, )

#581

Ik het voor 100% eens ben met de petitie.

(Zutphen, )

#582

Ik ben er van overtuigd dat deze manier van meten helemaal niet zinvol is.

(Voorschoten, )

#583

Omdat ROM bedoeld is om individuele behandelingen te monitoren, niet om te benchmarken

(Eindhoven, )

#584

Een slechte benchmark is niet altijd beter dan geen benchmark.

(Eindhoven, )

#586

Ik het ROM-men een burocratisch monster vind dat niets toevoegt en alleen maar kost.

(Leusden, )

#587

Vanuit mijn professie als psychotherapeut, tegen meten en getallen boven mensen.

(Amsterdam, )

#589

ik tegen bureaucratisering van de (gehele) gezondheidszorg ben vanwege privacyschending, tijdverspilling en niet valide gebruik van informatie.

(Bunnik, )

#592

ik het eens ben met het verzoek en de redenen hiervan om te stoppen met ROM als middel om de kwaliteit van de hulpverlening te meten.

(Apeldoorn, )

#600

De ggz anders moet
Te beginnen met deze meetmethode

(Rotterdam, )