Samen met Ladder'op vzw voor een inclusief en kwalitatief onderwijs(-ondersteuning) voor elk kind.

Education is KEY 
Screenshot_20190521-093347_Chrome.jpg

 

Context

Onze organisatie is nu vier jaar actief in de sector en we merken dagelijks dat het onderwijssysteem zoals het nu is, niet geschikt is voor de huidige leerlingenpopulatie van het Nederlandstalig onderwijs, voornamelijk in Brussel.
Na zelf het Nederlandstalige onderwijs te hebben doorlopen en na 4 jaar Ladder’op werking hebben we volgende gebreken vastgesteld:

  1.  Gebrek aan inzicht in (kans)armoede en multiculturaliteit, van leerkrachten en beleid
  2. Leerlingen en ouders kunnen nergens terecht voor buitenschoolse onderwijsondersteuning
  3. Lage verwachtingen van (Brusselse) leerlingen ("Golem-effect")
  4. Meertaligheid wordt als een probleem gezien
  5. Gebrek aan ouderparticipatie
  6. Toekomstige leerkrachten worden onvoldoende voorbereid op de Brusselse realiteit
  7.  Het lerarenkorps is niet divers genoeg
  8. Leerlingen komen te weinig in contact met rolmodellen

Doel petitie
Het aanpassen van het onderwijsbeleid in de Brusselse context en het creëren (en steunen) van kwalitatieve buitenschoolse onderwijsondersteunende activiteiten op maat voor de kinderen, want het onderwijs zit niet enkel binnen de schoolmuren.

Onze eisen
1. De lerarenopleiding beter afstemmen op de grootstedelijke context 2. Meer diverse lerarenkorps stimuleren
3. Leerlingen meer in contact laten komen met rolmodellen
4. Gebruik van negatieve en stigmatiserende termen stoppen
5. Onderwijsondersteuning vanuit alle invalshoeken bevorderen
6. Inclusief onderwijsbeleid en integratiebeleid

Lees onze volledige manifest op: http://www.ladderop.be/blog/22

Onderteken deze petitie

Door te tekenen geef ik Ladder'op vzw toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com to aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie tonen aan 3000 mensen die andere petities op onze website bekijken, maar deze petitie nog niet hebben bekeken.