Pro natuur demonstratie

LEES

Besturen van  Natuurmonumenten (922.000 leden/donateurs/vrijwilligers), van LandschappenNL (304.000 donateurs, 72.000 vrijwilligers), van de Vogelbescherming (166.000 leden) van de Waddenvereniging (35.000 leden), van  het WNF (995.000 betrokkenen, 621.000 donateurs) roep al uw leden/ donateurs op mee te doen aan de Mars voor  Klimaat en Rechtvaardigheid op 12 november in Amsterdam ( www.klimaatmars.nl  )

Het gaat bij u gezamenlijk om ongeveer 2,5 miljoen mensen die vast willen dat Nederland vooroploopt met het verminderen van de ammoniak uitstoot, met het gezond maken en houden van het oppervlaktewater, met een biodiversiteit dienend grondwaterniveau, met de energietransitie, met het zo gezond mogelijk houden van de oceanen, met enzovoort, enzovoort.. Natuurbehoud, milieu en klimaat zijn niet los van elkaar te zien en dat blijkt inmiddels ook uit de huidige samehangende Europese wet- en regelgeving.

Met behulp van al uw leden/donateurs kunnen we nog beter aan Nederland laten zien dat er heel erg veel voorstanders zijn van een toekomstbestendig natuur, milieu en klimaatbeleid omwille van onze kinderen en kleinkinderen.

Naar de klimaatmars?: ga naar:  www.klimaatmars.nl en geef u op. 

TEKEN & DEEL met VEEL

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Herman Groen om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...