Ontwikkeling plantage Hanover-Mawakabo: algemeen belang of eigen belang.

De staat Suriname pakt onze grond af. Het plantagebestuur staat erbij en kijkt ernaar?
Genoeg is genoeg.

Wij, de erven, willen mee beslissen en actief participeren in de ontwikkeling van de plantage. Onze stem telt!

De Surinaamse overheid bouwt een weg door de gronden Hanover & Mawaccabo. De weg is in ver gevorderd stadium zonder dat de eigenaren van de gronden zijn geïnformeerd noch gecompenseerd. Het plantagebestuur onder leiding van mw. M. Inge heeft geen notariële akte, nog is de vereniging ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. De vereniging Hanover & Mawaccabo heeft geen rechtspersoonlijkheid en het plantagebestuur is hoofdelijk en collectief aansprakelijk. Zij hebben ook geen mandaat om de rechtmatige erfgenamen te vertegenwoordigen.

De grenzen van de gronden Hanover & Mawaccabo zijn gemanipuleerd. De grenzen langs de Kennedyweg en de Afbokkaweg zijn verschoven en achterland Hanover is verdwenen.De Surinaamse overheid dient de erfgenamen te informeren en kan niet eigendunkelijk de grenzen van de gronden veranderen.

Wij willen met deze petitie de Surinaamse overheid ertoe bewegen de erfgenamen omstandig te informeren en ook naar redelijkheid en billijkheid te compenseren.

Ben jij erfgenaam, ben jij een afkomstig van Hanover en erfgenaam van de familie Klas, Krak, Mijnals, Ambel, Renfurm, Fer, Vreds en Clydesdale? Teken dan deze petitie en laat je stem horen. De nalatenschap is van ons allen en kunnen alleen met zijn allen oplossen.

Onderteken deze petitie

Door te tekenen geef ik Comité Hanover Vooruit toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com to aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 3000 mensen.