Onmiddellijke afschaffing lez en mobiliteitsplan in Gent, Antwerpen, Brussel

emissie.jpgOndergetekenden zijn het asociaal aspect van deze maatregelen grondig beu, we eisen daarom de afschaffing ervan en eisen tevens het ontslag van de verantwoordelijke schepenen!

Handelszaken en ondernemers zijn door deze maatregelen failliet gegaan of hebben andere oorden opgezocht buiten de stad. Als u een vakman nodig hebt in de stad moet je tegenwoordig verplaatsingskosten betalen of die komen niet wegens het risico op gas-boetes, waardoor ze die dag voor niks hebben gewerkt, begrijpelijk maar wie betaalt dat? Juist de kleine hardwerkende vrouw / man! Die steden hebben te kampen met een effectieve leegloop!

Vorig jaar tijdens de eerste lockdown waar er veel minder verkeer was, is vastgesteld dat de luchtkwaliteit niet verbeterd was, in tegendeel! Hebben de invoerders van de lez nog nooit van wind gehoord? Wind die het Saharazand soms tot in onze contreien blaast! Wind die ook de vervuiling door bruinkoolcentrales vanuit de vroegere oostbloklanden naar hier blaast!

Als u een dag of jaarpas aanschaft voor een bepaald bedrag mag je die lez wel in, vervuilt uw wagen dan niet meer? Waar is de logica? Deze maatregel is dan ook niks anders dan een verkapte belasting waar weeral de kleine vrouw / man in de straat de dupe is. 

Ouderen dreigen in een sociaal isolement te geraken door het feit dat hun familie niet zo vaak meer langskomt wegens terug het risico op torenhoge gas-boetes.

Wanneer gaan die schepenen eens de ware vervuilers aanpakken?

Het eveneens absurd mobiliteitsplan is zo stom als maar zijn kan, voorbeeld: u moet van punt A Naar punt B die in normale omstandigheden slechts 500 m van elkaar liggen en in geen tijd kan overbrugd worden, moet u nu om aan datzelfde punt B te komen 5 km rondrijden met als gevolg u bent véél langer onderweg en u vervuilt sowieso méér, nogmaals waar is de logica??? Dit heeft niet enkel gevolgen voor de luchtkwaliteit maar werkt ook gettovorming in de hand met verhoogde criminaliteitcijfers als gevolg. Nog maar gezwegen over de ellenlange files op de ringwegen.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Daniël De Vlieger om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...