Onmiddellijk afschaffen mondmaskerplicht op school voor 5de en 6de leerjaar

Met deze petitie willen we duidelijk maken dat de maatregel voor de mondmaskerplicht in het vijfde en zesde leerjaar van de basisscholen moet worden afgeschaft.

Enkele van mijn bedenkingen:

Waarom is het enkel verplicht voor de 2 hoogste jaren? De rest van de school moet geen masker dragen. Heeft het dan zin om het enkel te verplichten in die 2 jaren? Hoe leg ik dit uit aan mijn kind?

Overal zijn er nu versoepelingen maar aan de kinderen wordt er niet gedacht!
Spijtig genoeg kunnen ze in heel deze discussie ook niet voor zichzelf opkomen. Te vaak is het nog "zitten en zwijgen".
Het is niet redelijk dat we dit van onze kinderen verwachten.

Buiten de fysieke klachten zoals moelijk ademenen, hoofdpijn, huidirritaties,... zijn er tal van mentale klachten die we niet direct waarnemen maar die verregaande gevolgen kunnen hebben.

Er is een minder goede communicatie tussen kinderen en tussen leerkrachten en kinderen door het wegvallen van de non-verbale communicatie. Voor veel kinderen is het al niet eenvoudig om zich te uiten.

Het verplichten van het mondermasker heeft ook andere mentale gevolgen zoals het aanwakkeren van angsten. En vaak blijven kinderen hiermee lopen. Wat gevolg gaat dit hebben op lange termijn?

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Nele Crois om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...