Normering verhogen Tentamen Inleiding tot het Recht

Aangezien het tentamen van Inleiding tot het recht niet representatief was voor het te leren stof en dit niet kenbaar is gemaakt, pleiten wij voor een hogere normering voor het gemaakte tentamen.

50% van de tentamenvragen ging over de eerste 29% van de stof namelijk de eerste 2 weken van de 7, terwijl de nadruk van het vak vooral lag op de resterende 71% van de stof. Dit terwijl de oefententamen 100% besloeg van de resterende 71% van de stof.

Het is de studenten kenbaar gemaakt dat het vak de filosofische kwestie tussen recht moraal betrof, en de inleidende algemene insteek over het recht werd nauwelijks tot kort behandeld in de werkgroepen. Veel vragen gingen over Grondslagen dat literatuur was van week 1, terwijl daar in de werkgroepen, oefenvragen en colleges geen aandacht aan is besteed.

 

Wij zouden willen zien dat de "Absolute methode bij gesloten vragen" waar 25% van de goed beantwoorde vragen niet wordt meegerekend buiten beschouwing wordt gelaten.

https://toetsing.uva.nl/toetscyclus/construeren/cesuur/cesuur.html 

 

Veel vragen gingen over Grondslagen dat literatuur was van week 1, terwijl daar in de werkgroepen, oefenvragen en colleges geen aandacht aan is besteed. 

Namens Rechtsgeleerdheid jaar 1

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik Rechtsgeleerdheid toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...