meer zeewater

We Willen Meer Zee Water voor zwemmen.

PZC 31-05-2014

Met name in... het weekend begeven zwemmers zich regelmatig buiten de paalhoofden en golfbrekers, buiten de
met rode boeitjes gemarkeerde zwemmerszone vóór het Bad- en Nollestrand, nabij en ín de vaargeul. Door te
zwemmen buiten genoemde gemarkeerde delen van het openbare water en nabij de vaargeul lopen zwemmers
ernstig risico om overvaren te worden. Het zeeverkeer houdt namelijk geen rekening met zwemmers aldaar en ziet
hen daardoor snel over het hoofd. In aanloop naar de zwemtocht van Vlissingen naar Breskens op 20 juli 2014 is
het aantal zwemmers fors toegenomen.
Beoogd resultaat:
Het voorkomen van het overvaren van zwemmers door zeeverkeer.
Argumenten:
Verbod om buiten de gemarkeerde delen van het openbare water en nabij de vaargeul te zwemmen
Op grond van de huidige Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is zwemmen in het openbare water (waaronder
buiten de paalhoofden en golfbrekers, buiten de met rode boeitjes gemarkeerde zwemmerszone vóór het Bad- en
Nollestrand en nabij de vaargeul) toegestaan mits het scheepvaartverkeer daar geen gevaar of hinder van
ondervindt. Deze bepaling is aanvullend op het Scheepvaartreglement dat zwemmen in de vaargeul verbiedt.
Genoemde zwemmers zijn al meerdere malen aangesproken op hun gevaarlijke en hinderlijke gedrag maar tot nu
toe heeft dit niet tot een gedragsverandering geleid. Handhavend optreden op grond van de huidige bepaling in de
APV is lastig omdat feitelijk gewacht moet worden op het ontstaan van een gevaarlijke of hinderlijke situatie
alvorens dat gevaar of die hinder aangetoond kan worden. Het bij herhaling moeten uitvaren naar zwemmers gaat
ten koste van het toezicht en daarmee de veiligheid op het strand.
Voorgesteld wordt om in lijn met het Scheepvaartreglement het te verbieden om buiten de gemarkeerde delen van
het openbare water en nabij de vaargeul te zwemmen."

Onderteken deze petitie

Door te tekenen geef ik Thierry Potin toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com to aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 3000 mensen.

Leer meer...