Maak haast met het fietspad tussen Wijnaldum en Midlum!

Geachte raadsleden,
De raad van Harlingen is in 2018 akkoord gegaan met de aanleg van een fietspad en -tunnel tussen Wijnaldum en Midlum. De inwoners van Wijnaldum hebben vernomen dat de aanbesteding pas eind 2019 zal plaatsvinden, zodat de feitelijke realisatie pas in 2020 zal gebeuren. Dat vinden wij te laat!

De inwoners van Wijnaldum en Midlum willen dat de aanleg van het fietspad- en tunnel veel eerder plaatsvindt en dat de aanbesteding daarom zo snel mogelijk gebeurt. Wij vragen u om bij de burgemeester en wethouders aan te dringen op een snellere aanbesteding opdat zo spoedig mogelijk kan worden begonnen met de aanleg ervan.

 

fietspad.png