Eikenprocessierups landelijke aanpak bestrijding

In het kort:

De eikenprocessierups komt dit jaar drie keer meer voor dan vorig  jaar en zal naar verwachting 100.000 mensen klachten bezorgen. Hoeveel mensen er al werkelijk klachten hebben is onbekend, omdat dit niet wordt geregistreerd. Het kunnen er dus ook aanzienlijk meer zijn.

We willen dat er op korte termijn actie wordt ondernomen door de huidige regering zodat de bestrijding weer landelijk gecoördineerd gaat worden. Daarbij willen we ook dat er onderzocht wordt hoe de bestrijding al op hele korte termijn kan worden verbeterd. Bijvoorbeeld door inzet van het leger of het instrueren van buurtbewoners en het ter beschikking stellen van materiaal om de rupsen en de nest restanten veilig te kunnen verwijderen. 

Toelichting en juridisch kader:

In beginsel is de eigenaar van de grond verantwoordelijk voor de bestrijding van de eikenprocessierups. Dat kan een gemeente,  een provincie, een burger of een bedrijf zijn.  Doordat de mate van bestrijding sterk varieert en de weersomstandigheden gunstig zijn geweest, is er sprake van een enorme toename. Deze toename is dusdanig groot, dat de volksgezondheid erdoor in gevaar dreigt te komen of mogelijk zelfs al in gevaar is. Doordat de hoeveelheid mensen met lichamelijke en/of psychische klachten niet geregistreerd is, is dit moeilijk exact in te schatten. Wel is duidelijk dat er heel veel mensen zijn met klachten die variëren van redelijk onschuldige jeuk klachten, tot aan zware allergische reacties en tot aan het leven met een soort feitelijk huisarrest omdat ze nergens meer naar toe kunnen of durven.

De regering is verantwoordelijk voor de volksgezondheid en vanuit die verantwoordelijkheid willen we graag dat er actie wordt ondernomen om grondeigenaren te ondersteunen bij de bestrijding van de eikenprocessieups en het verwijderen van nestrestanten met brandharen. 

Voorgestelde niet-limitatieve maatregelen:

  1.  Financiële ondersteuning van gemeenten en provincies.
  2.  Financiële ondersteuning van particulieren en bedrijven.
  3.  Samenwerking tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Defensie om de inzet van het leger mogelijk te maken zodat er lokaal fysieke ondersteuning geboden kan worden bij het verwijderen van de nesten en nestrestanten.
  4. Het aantrekkelijk maken voor werklozen om tijdelijk werkzaam te zijn voor bestrijdingsbedrijven om zo het grote personeelsgebrek mee helpen op te vangen.
  5. Onderzoek doen naar manieren waarop burger initiatieven materialen en instructie ter beschikking gesteld kunnen worden om in hun eigen omgeving veilig te kunnen bestrijden. En deze materialen en instructie dan ook daadwerkelijk ter beschikking stellen.
  6. Beleid vormgeven waarin minimum eisen worden verbonden aan de bestrijding.
  7.  Beheers- en bestrijdingsplan opstellen voor 2019 en 2020. Waarbij in 2019 al zoveel mogelijk actieve nesten worden verwijderd en de nestrestanten zoveel mogelijk worden verwijderd zodat langdurige overlast door de achtergebleven brandharen wordt voorkomen. Daarnaast ook een langetermijnvisie vormgeven gebaseerd op de bevindingen van experts ten aanzien van preventie door middel van biodiversiteit. Waarbij uitbraken van ongedierte zoveel mogelijk worden voorkomen door middel van ecologische maatregelen en er gepast curatief wordt ingegrepen wanneer nodig.
  8.  Wetgeving die voorziet in een permanente voorziening voor ongediertebestrijding waarbij de volksgezondheid in het geding is of dreigt te raken, waarin de bovenstaande punten zijn opgenomen. Er worden nog meer soorten ongedierte verwacht die de volksgezondheid op grote schaal in gevaar kunnen brengen en het is zeer wenselijk om daar op voorbereid te zijn.
  9. Dat er onderzoek wordt gedaan naar de gevolgen voor de volksgezondheid op langere termijn.

Onderteken deze petitie

Door te tekenen geef ik Sandra toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com to aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 3000 mensen.