Klachten over Grondslagen van het recht

 

Gezien de onvrede onder de studenten over het tentamen "Grondslagen van het recht" van vrijdag 31 maart 2023, zijn wij deze petitie gestart. Als je deze petitie ondertekent, dan ben je het eens met de volgende punten:

- Voorafgaand aan het tentamen werd aan de studenten medegedeeld dat het gebruik van een wetbundel tijdens het tentamen niet was toegestaan. In het tentamen werden echter meerdere vragen gesteld, inhoudende artikelen uit de Grondwet, waar alleen het nummer van het artikel bij stond vermeld. Zonder nadere uitleg. Indien het de bedoeling was geweest om alle behandelde artikelen uit de Grondwet precies uit ons hoofd te weten, was dat iets waar we van tevoren duidelijk op de hoogte van gesteld hadden moeten worden.

- Tijdens het tentamen is er niet consequent gehandhaafd op het gebruik van de wetbundel. Sommige studenten hadden de bundel namelijk wel op tafel liggen, onder andere doordat ze wat later waren binnengekomen en de mededeling over de wetbundels hadden gemist. Hierdoor hebben een aantal studenten wel gebruik kunnen maken van de wetbundels. De studenten die de wetbundels niet hebben kunnen raadplegen zijn hierdoor benadeeld.

- De leerdoelen die waren gepubliceerd in de studiegids, waren erg ruim geformuleerd en gaven geen duidelijke indicatie over de inhoud van de vragen op het tentamen.

- De tien gegeven oefenvragen waren niet representatief qua inhoud, moeilijkheidsgraad en formulering in vergelijking met de vragen van het tentamen.

 

Wij hopen dat bij de beoordeling van het tentamen rekening wordt gehouden met de hierboven genoemde punten. Verder hopen wij dat er eventuele compensaties uit deze petitie kunnen voortvloeien.

 

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Floor van Egmond om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...