Hillegom tegen het nieuw afvalinzamelingsbeleid

Wij de ondergetekende vragen de gemeente Hillegom om het nieuwe afvalinzamelingsbeleid aan te passen. Wij zijn voor een beter milieu alleen zijn van mening dat dit nieuwe beleid alleen maar negatieve gevolgen zal hebben voor het milieu. 

Wij trekken de voordelen die de gemeente aandraagt ten opzichten van het nieuwe inzamelingsmethode sterk in twijfel. Hierbij plaatsen wij de volgende opmerkingen: 

- Kwaliteit van de aanlevering van je afvalstoffen gaat zienderogen achteruit. Dit komt door restafval dat met andere afvalstoffen gemengd wordt. Zie gemeente Lisse.

- Grotere toename van illegale dumpingen van afval en zwerfafval. Dit kan leiden tot een grote belasting en vervuiling van het milieu. 

- Aanzienelijk meer onnodige transportbewegingen /rijbewegingen van afvalinzamelaar. Dit veroorzaakt meer uitlaatgassen cq vervuiling.

- Het is het meest dure en omslachtige variant om het doel, betere scheiding van afval, te bewerkstelligen. 

- Hoe wil de gemeente Hillegom de privacy van mensen met medicinaalafval waarborgen en eventueel compenseren? 


Mariella van Schie - Westerink    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Mariella van Schie - Westerink om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...