GROEN IN WIJK BEAULIEU ALWEER BEDREIGD DOOR NIEUWE VERKAVELING . LAAT ONS EEN BLOEM EN WAT GROEN!

Beste Machelaars, Diegemnaars en omwonenden,

Wij zijn de bewoners van de Beaulieuwijk in Machelen. Onze wijk is nog één van de weinige "GROENE" plekjes met historische waarde die onze gemeente rijk is. Helaas is er opnieuw een bouwaanvraag ingediend bij de gemeente om rechtover kasteel Beaulieu  een megaproject van 3 appartementsblokken en 1 woning te bouwen. De villa in art-deco rechtover het kasteel zal worden gesloopt. Vele bomen en groen zullen sneuvelen.

Gezien de bouwwoede van de laatste jaren in onze "GROENE?" gemeente Machelen-Diegem vinden we het ongepast om ook deze verkaveling te laten doorgaan. Onze gemeente is de laatste jaren al genoeg volgebouwd. En er staan nog vele appartementen in de steigers. Om een voorbeeld  te geven: van 2005 tot 2018 zijn er 3011 inwoners bijgekomen. Machelen-Diegem telt nu al meer dan 15000 inwoners. WIJ WILLEN GEEN STAD! Genoeg is genoeg.

Wij Machelaars en Diegemnaars krijgen de laatste jaren al genoeg te slikken en moeten ons maar blijven aanpassen. Zo bijvoorbeeld: opvoering van het aantal vliegtuigbewegingen, files op de Ring, de toegenomen drukte op de Woluwelaan, het nieuwe Diabolo-afrittencomplex in volle ontwikkeling, een nieuwe TGV-brug, het nieuwe trambus-traject dat ze plannen langs de Woluwelaan, een megagevangenis op een groot maar rustig stuk natuur, .... En telkens wordt er in ons rantsoen groen “gesnoeid”.  Dit alles brengt meer verkeer en bijgevolg ook meer fijn stof met zich mee..... WIJ MENSEN HEBBEN DE NATUUR NODIG! We behouden graag een buffer tegen al deze verkeersdrukte en luchtvervuiling!

Via deze petitie zouden we graag zo snel mogelijk laten blijken aan de gemeente dat er nu al genoeg gebouwd wordt in ons dorp en dat deze bouwaanvraag NIET goedgekeurd wordt. Vandaar onze vraag om deze petitie mee te willen ondertekenen en op die manier 'JA' te zeggen tegen het in stand houden van de leefbaarheid in de gemeente Machelen-Diegem. 

beaulieu2.JPGLUCHTFOTO_WIJK_BEAULIEU.jpgWIJK_BEAULIEU.jpg

Onderteken deze petitie

Door te tekenen geef ik WIJKCOMITE BEAULIEU toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com to aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 3000 mensen.

Leer meer...