GEEN MEGA-PARKING VAN ASML IN HET DOMMELDALLANDSCHAP

Het in de petitie beschreven zoekproces naar locaties voor parkings op afstand gaat in de zomervakantie verder. Na de zomervakantie zal dit onderwerp opnieuw aan de orde komen. Daarom loopt deze petitie nog enige tijd door. Er kan dus nog getekend worden.
Inmiddels is op 4 juli een tussenresultaat ter grootte van 1290 ondersteuningsverklaringen aangeboden aan B&W van Waalre. Zie  www.bjmgerard.nl/?p=9739 .
Milieudefensie zoekt het ondertussen het gesprek met enkele relevante instanties.

U kunt dus nog steeds tekenen.

De Veldhovense chipmachinefabrikant ASML groeit als kool. Het wil parkeervoorzieningen voor een kleine 15000 auto’s. Behalve ASML liggen er in de omgeving ook andere grote verkeersaantrekkers. Het bijbehorende groeiende autoverkeer levert steeds meer problemen op in het gebied.

ASML zoekt nu naar grote parkeerplaatsen op afstand met fiets- of pendelmogelijkheden, en heeft daartoe een convenant gesloten met het Rijk, de gemeenten en de provincie. Dat bevat goede elementen, maar het gaat niet ver genoeg. Zodoende bestaat er een serieuze mogelijkheid dat er een megaparking verschijnt aan de Zuidkant van de A67, bij Waalre, in landelijk gebied nabij het Dommeldal. Dit kwetsbare gebied heeft bijzondere natuur- en landschapswaarden, en er is natuurcompensatie gerealiseerd voor natuur die elders moest wijken. Dit gebied maakt onderdeel uit van de Groene Long rond Eindhoven en is cruciaal voor de leefbaarheid van de stedelingen. Er ligt zelfs een gloednieuwe recreatieve infrastructuur.

Onlangs verscheen het Biodiversiteitsrapport van de VN met de boodschap dat een miljoen soorten dreigt uit te sterven omdat de mens de ecosystemen aantast. Het Dommeldallandschap (en andere kwetsbare natuur) is zo’n bedreigd ecosysteem. Het klimaatprobleem (waar al die auto’s aan bijdragen) is al net zo actueel als de biodiversiteitscrisis.

De economie en ASML zijn belangrijk. Maar geen topeconomie zonder een top-landschap!

Er zijn zaken die belangrijker zijn dan zelfs ASML.

De ondertekenaars roepen op:

· GEEN MEGA-PARKING VAN ASML IN HET DOMMELDALLANDSCHAP EN ANDERE KWETSBARE LANDSCHAPPEN

· ASML, WERK HARDER AAN DUURZAME MOBILITEIT

· OVERHEDEN, PAK JULLIE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR BIODIVERSITEIT EN KLIMAAT

Dommel_bij_De_Hogt_ri_Zuiden_31mei2019-rr-ef.jpg

-------------‐-----------------------------------------------------------------------------

8-6-2019: Het curieuze feit doet zich voor dat ASML de petitie ondertekend heeft met de volgende boodschap: “Ook ASML wil GEEN parkeergarage in een natuurgebied. Dit is een vervelend misverstand dat we graag snel uit de wereld helpen. Ons mobiliteitsplan is gericht op het bevorderen van duurzaam vervoer zoals openbaar vervoer en fiets.”.
Dit vraagt om een reactie.
Milieudefensie vindt het positief dat ASML de drie eisen ondersteunt .
Milieudefensie erkent dat het mobiliteitsplan van ASML goede elementen bevat, zoals OV en fiets. De meningen staan hier niet principieel tegenover elkaar, al vindt Milieudefensie dat het autoverkeer nog verder teruggedrongen moet worden dan ASML wil.
Milieudefensie heeft ook geen probleem met de gedachte aan overstap- en pendelparkeerplaatsen als zodanig. Alleen wil Milieudefensie ze niet dicht op het Dommeldal en in het grotere gebied, dat daarmee een ecologische eenheid vormt. Als daar dagelijks 2500 tot 5000 auto’s in- en uit moeten, schaadt dat de biodiversiteit die mondiaal (en ook in Nederland) in crisis is. En het schaadt de natuurbeleving en recreatie van omwonenden.
Op dit moment vindt een zoektocht plaats naar parkeerlocaties. Die kan nog alle kanten op, zowel de goede als de verkeerde. Ook aan de wijze van uitvoering zijn in de gemeenteraad van Waalre mooie, suggestieve plaatjes gewijd, waarvan echter het realiteitsgehalte niet beoordeeld kan worden.
Verder is ons niet meteen duidelijk of wij hetzelfde bedoelen met het begrip ‘natuurgebied’.
Daarom zet Milieudefensie deze petitie vooralsnog voort.

Onderteken deze petitie

Door te tekenen geef ik Milieudefensie toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com to aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 3000 mensen.

Leer meer...