GEEN FIETSZONE IN BRUGGE

Stad Brugge kondigde via de media aan dat er 90 fietsstraten komen in Brugge.

Het is inderdaad zo dat bepaalde straten te smal zijn om fietsers veilig in te halen en daar mag er zeker controle op zijn! Maar met de invoering van de fietszones wordt dit verboden waar het perfect veilig kan.

Alsook moet u weten dat ze in Brugge een meerjarenproject hebben tegen het gebruik van de auto in de stad:

 • Circulatieplan 't Zand;
 • Knip Houtkaai;
 • Autoluwe winkelstraten tussen 13u en 18u in de weekends in de zomer van '22;
 • Fietszone na de zomer van '22;
 • Occasionele autoluwe Katelijnestraat vanaf Ankerplein (datum onbekend);
 • ...

Mensen moeten vrij kunnen kiezen hoe ze zich verplaatsen, andere vervoersmiddelen dan wagens stimuleren door pestmaatregelen is niet de manier van politiek doen!

Daarom moeten we als burger de politiek laten voelen dat er geen draagvlak is voor dergelijke bureaubeslissingen!

Dit zijn de voornaamste redenen waarom er geen fietszone mag worden ingevoerd:

 • In straten waar het wel veilig kan wordt het verboden.
 • Filevorming achter een traag rijdende (5-20km/h) fietser.
 • Fietsers zullen wagens beginnen inhalen (wat is het verschil in "onveiligheid" met het omgekeerde?).
 • Een fietser die stapvoets fietst naast een voetganger mag ook niet worden ingehaald --> wederom filevorming.
 • Irritatie bij zowel fietsers als gemotoriseerd verkeer.
 • Fietsers zullen mogelijks inhalen over het voetpad = onveilig voor voetgangers.
 • Er werd niet gepeild naar het draagvlak bij bevolking en bezoekers.
 • Zijn wagens echt zo onveilig als men wil laten uitschijnen? LEES DIT ARTIKEL AUB
 • In bepaalde straten en omstandigheden zullen paardenkoetsen ook achter traag rijdende wagens in file rijden. Ze zullen worden ingehaald door (brom)fietsers -> kans op op hol slaan = onveilig. Dit is bevestigd door personen die ervaring hebben met paardrijden.
 • De stad wordt minder aantrekkelijk voor bezoekers/toeristen (economisch negatief).
 • Straten die naar eigen zeggen te smal zijn om in te halen zijn wel tweerichting voor fietsers, waarom worden deze "voor de veiligheid" dan niet enkelrichting?

 

Bent u ook akkoord met deze argumenten? Teken dan deze petitie, deel, mail, sms, WhatsApp,... de petitie door naar iedereen die dit ook aanbelangt!

Fietsstraat_kruis.png

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Thomas Wielfaert om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...