Geen belastinggeld naar website koningshuis!

De regering heeft voor dit jaar eenmalig 300.000 euro extra uitgetrokken voor een vernieuwing en uitbreiding van de website van het Koninklijk Huis.

Dat blijkt uit de begroting 'De Koning' die donderdag is gepubliceerd. (bron: NU.nl)

Terwijl studenten, vrouwen in de bijstand en zorgbehoevende burgers steeds meer financieel benadeeld worden door de overheid, blijkt er dus wel een dikke pot geld beschikbaar te zijn voor een website over het koningshuis.

Naast het feit dat dit een absurd hoog bedrag is volgens de marktprijs, gebeurt dit in een tijd waar iedereen moet bezuinigen. Het doel van deze petitie is dat er Kamervragen gesteld gaan worden over:

  • de ontwikkeling van deze nieuwe website
  • of de hoogte van de prijs reëel is
  • (en de burger geen poot uitgedraaid wordt door de beslissingsnemer bij overheid en de opdrachtnemer)
  • dat het Koningshuis deze website zelf moet gaan bekostigen.

Deze website mag niet gefinancierd worden van het belastinggeld van de burgers maar moet betaald worden door het Koningshuis zelf.