De stem van geadopteerden en mulatten in het identiteitsdebat mag ook aan bod komen

Via dit verzoekschrift vraag ik de politiek meer aandacht voor de zogenaamde ‘bounties’ onder ons. Ik ben zelf ooit geadopteerd uit India en merk dat wij, geadopteerden en mulatten met een andere huidskleur, voor buitenlander worden aanzien in het straatbeeld. Ne 'vremde', gene van hier, gene van ons. Dat is niemands fout, want ons uiterlijk communiceert naar buiten toe dat we niet van hier zijn. Terwijl we van binnen wit zijn (zo voelt dat aan). 'Ik ben een bounty,'  zou je kunnen zeggen. Wit van binnen en donker van buiten. Metaforisch gesproken. Zoals er zoveel bounties rondlopen tegenwoordig, kan je op basis van het uiterlijk dus niet zomaar besluiten dat ze 'ne vreemde' zijn of 'gene van ons'. Er zijn veel Vlaamse bounties die hier zijn en zich op en top Vlaming voelen. Zo zijn er ook blanke Polen die er in het straatbeeld langs de buitenkant als 'iemand van ons' of 'nen echte Vlaming' uitzien, maar van binnen Pools zijn en zich zelfs vaak meer met hun thuisland verbonden voelen en hun eigen taal dan met Vlamingen. Terwijl geadopteerden en mulatten zich met Vlamingen verbonden voelen. Als één van hen. Toch worden de Polen eerder onder de onzen gerekend dan de 'bounties', omdat deze blank zijn. Men zou dat de mensen bijgevolg toch duidelijk moeten maken dat het uiterlijk je bijgevolg niet kan vertellen of je een Vlaming bent of niet. Het is je innerlijk, dat je onderscheidt. En dat is onzichtbaar totdat je elkaar beter leert kennen. En daar moet je elk individu apart op beoordelen. Vandaar dat we in media en politiek in het diversiteitsdebat ook meer aandacht vragen voor ‘de bounties’ onder ons. De mulatten en de geadopteerden, die zich van binnen Vlaming voelen, maar van buiten in het straatbeeld voor vreemde worden aanzien, als ‘niet van ons’. Om mensen daarvoor te sensibiliseren, voor deze groep mensen. Door de internationale ontmoetingen zijn er meer en meer mensen die zich vanbinnen gemengd voelen of wit van binnen zijn en donker van buiten of andersom. Zij voelen zich niet volledig thuis in de huidige vakjes waarin ze worden geplaatst binnen het identiteitsdebat in Vlaanderen. Bij hen gaat het niet om 'geïntegreerd zijn' of 'aangepast zijn'. Zij voelen zich eerder op een niveau van 'zijn' Vlamingen onder de Vlamingen.  Daarom pleiten we via deze petitie ervoor dat geadopteerden en mulatten beter in beeld komen in de politiek en media opdat mensen inzien dat je niet zomaar op basis van het uiterlijk kan weten of iemand een echte Belg is of echte Vlaming of wat dan ook. Wij erkennen ons niet in het identiteitsdebat waar het gaat over cultuurverschillen en Islamkritiek. Wij behoren tot de Vlaamse cultuur en wensen dat er ook meer oog is voor voor de identiteit van mensen zoals wij die er van buiten als buitenlander uitzien, maar van binnen ons een binnenlander voelen. De Vlamingen, Belgen of Europeanen zijn mijn volk voor mij, niet de Indiërs, ookal zegt mijn uiterlijk iets anders. (alhoewel ik me wereldburger voel) Feit is: het zou dan ook leuk zijn dat Vlamingen en Europeanen ons ook zien als één van hen.  

 

Een blonde blanke jongen, geadopteerd in India, door een Indische familie, voelt zich compleet echt Indiër. Hij voelt zich loyaal aan India en heeft geen enkele band met het Westen. Ikzelf, die geadopteerd ben in Vlaanderen en een Indisch uiterlijk heb, voel mij compleet een echte Vlaming. Wanneer die Indische man, die blank en blond is, en de Vlaamse man, die er donker en Indisch uitziet elkaar ontmoeten, zullen zij beweren dat zij beiden geheel anders zijn dan hun uiterlijk communiceert. De blonde man zal in het Hindi beweren zich een volledige Indiër te voelen met een Westers uiterlijk. een echte Indiër te zijn en zich loyaal voelen met de Indiërs. De Indisch uitziende man zal zich volledig loyaal voelen met Vlaanderen en geen enkele gevoelsconnectie hebben met India. Deze twee mensen in het voorbeeld, hebben het echter zeer moeilijk aanvaard te worden in het straatbeeld door ‘hun’ gemeenschap als één van hen. Vooral daar waar er spanningen zijn tussen blank en zwart.

Maarten_Vergucht.jpg

Onderteken deze petitie

Door te tekenen geef ik Maarten Vergucht toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com to aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 3000 mensen.

Leer meer...