De plaats van de nieuwe helibasis te Oostende mag niet net naast de wijk Raversijde komen te liggen.

De helikopterbasis uit Koksijde verhuist naar de luchthaven te Oostende. Volgens verschillende bronnen zal de nieuwe locatie van de helibasis 'parking 3' van de luchthaven Oostende zijn (ten oosten van APRON 3). Deze ligging is voor ons ontoelaatbaar gezien het feit dat deze zich bevindt vlak naast onze wijk en op erg geringe afstand van de woonhuizen.

Wij zijn absoluut niet tegen de komst van de helibasis naar Oostende, maar willen dat alle partijen (Defensie, de luchthaven en stad Oostende) een andere locatie op de luchthaven vooropstellen die rekening houdt met de omwonenden.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Wij, Raversijde om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...