Danielle moet blijven!

De wijk Oldegalileën heeft weinig sociale activiteiten.

De wijk wordt over het hoofd gezien door de gemeente Leeuwarden, Bv Sport en Amaryllis. 

Voor de basisschool kinderen is er alleen de Kidsclub Oldegalileën onder leiding van "juf"  Danielle Verwindt. De Kidsclub voorziet in een grote behoefte, ook voor de ouders,verzorgers etc.

Er zijn ook plannen om een vervolgclub op te richten voor kinderen die de Kidsclub zijn ontgroeid. 

Helaas wil de gemeente Leeuwarden dat Danielle het buurtwerk verlaat om bij Vizier op Werk ergens anders iets te gaan doen. Waarschijnlijk wordt dat het einde van de Kidsclub en zijn de kinderen weer de dupe!

Dit mag niet gebeuren!

We roepen de gemeente Leeuwarden op om de belangen van de Oldegalileën niet weer over het hoofd te zien en een oplossing  te bedenken zodat Danielle haar belangrijke werk voort kan zetten. Ook in het kader van het project Leeuwarden Oud-Oost!

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Kidsclub Oldegalileën om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...