COVID-19: Maak niet weer dezelfde fouten, wees voorbereid, herinvesteer in gezondheidszorg.

Image_burnout_Web_grand_copyright3.jpgOproep aan onze politieke beleidsmakers om de negatieve gevolgen van een nieuwe pandemie te voorkomen.

 

De huidige Covid-19 pandemie bracht een aantal tekortkomingen in onze gezondheidszorg aan het licht. Méér dan eens leidde dit tot oververzadiging van de ziekenhuizen, met soms moeilijke en pijnlijke keuzes om te beslissen wie wel en wie geen zorg kon krijgen. Het heeft ook geleid tot schrijnende situaties in onze rust- en verzorgingstehuizen.

De beleidsmaatregelen die werden genomen om de epidemie in te dammen, hadden ook gevolgen voor het psychologisch welzijn van een groot deel van de bevolking. Ze hebben onze manier van leven op de proef gesteld. De financiële en maatschappelijke gevolgen zullen wij waarschijnlijk nog jaren blijven voelen.

Verdere pandemieën worden verwacht en zijn onvermijdelijk. Het is dus van het grootste belang dat wij lessen trekken uit deze Covid-19 crisis en het beheer ervan.  Wij moeten absoluut strategieën en actieplannen uitwerken om dit soort crises in de toekomst het hoofd te kunnen bieden; we moeten de negatieve effecten, die zowel op economisch vlak, op niveau van onze lichamelijke en geestelijke gezondheid als ook op maatschappelijk niveau worden gegenereerd, zoveel mogelijk proberen te beperken.

Daarom heeft de Directeur Generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een panel van onafhankelijke deskundigen opdracht gegeven om na te gaan waarom COVID-19 een mondiale gezondheids- en sociaaleconomische crisis werd. Deze experten hebben kort geleden hun algemeen rapport voorgesteld: https://theindependentpanel.org/mainreport/.

Zij roepen op tot dringende hervormingen van de gezondheidssystemen ten einde in de toekomst beter voorbereid te zijn en te kunnen reageren op dergelijke pandemieën. Het is ook aan elk land om zelf kritiek te uiten op hun specifiek crisisbeheer en om hieruit de nodige conclusies te trekken.

Wij verzoeken dan ook dat onze politieke autoriteiten alles in het werk  stellen om dergelijke crises in de toekomst beter te beheersen.  Wij dringen met name aan op een dringende herziening van de investeringen in de ziekenhuizen en in verpleeg- en verzorgingstehuizen: er moet méér worden geïnvesteerd in de motivatie, opleiding en beloning van de medische actoren die bij dergelijke epidemieën betrokken zijn. Evenzo moet het aantal beschikbare plaatsen en uitrustingen van diensten die gevoelig zijn voor dergelijke situaties, worden herzien.

Het staat vast dat er een nieuwe pandemie zal uitbreken; vroeg of laat, niemand weet wanneer, maar het kan elk moment gebeuren. Laten we proactief zijn, direct handelen en vermijden dat we deze gebeurtenissen opnieuw moeten meemaken en ook geen urgente maatregelen meer moeten nemen met al hun schadelijke gevolgen vandien.


Alfons De Baets (Team Last Catastrophic Pandemic)    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Alfons De Baets (Team Last Catastrophic Pandemic) om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...