Recentste petities

  • Taal: Nederlands

Oproep aan de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Castricum : Doe iets aan het ontoereikende WMO-beleid met betrekking tot de ernstige ziekte ME binnen de gemeente.

        Door de schrijnende situatie van een inwoonster uit de gemeente Castricum welke lijdt aan een ernstige vorm van ME en onvoldoende hulp krijgt vanuit de WMO, zijn wij als burgers ons bewust geworden dat er fundamentele fouten in het Wmo-beleid van de gemeente zitten en verzoeken wij als burgers aan de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Castricum om het volgende onder de aandacht van het gemeente bestuur te brengen: 1. De gemeente dient te erkennen dat ME/CVS een erns

Gemaakt: 2020-05-10

Tijdsperiode Alle landen Nederland
Alle periodes 147 146

Tegen huursverhogingen L' escaut

Er gaat in deze corona tijd een enorme huursverhoging plaats vinden bij L' escaut per 1 juni. Ik en zoals meerdere mensen zien dit niet zitten daar we in hele zware tijden zitten en mensen zelfs hun baan zijn kwijt geraakt. Bij deze vraag ik om zoveel mogelijk mensen dit te tekenen en te delen....samen staan we sterk!!

Gemaakt: 2020-05-10

Tijdsperiode Alle landen Nederland
Alle periodes 15 15

Xpresso moet weer open!

De klanten en de medewerkers van Xpresso willen dat hun zo geliefde shop weer open gaat! Teken de petitie zodat we onze stem kunnen laten horen!! Deel zoveel mogelijk in de hoop dat we weer snel gebruik kunnen maken van onze oude geliefde shop!

Gemaakt: 2020-05-09

Tijdsperiode Alle landen Nederland
Alle periodes 60 58

Geen bazaar dan ook geen huur!

Beste ondernemers en klanten van de Bazaar,  De Bazaar te Beverwijk heeft zijn deuren gesloten vanwege de Covid-19 crisis. Hierdoor zijn alle kleine ondernemers niet meer in staat om de huur en vaste lasten te betalen.  Wij zijn van mening dat we geen huur moeten en kunnen betalen aan de Bazaar. De Bazaar heeft eenzijdig besloten om alle deuren te sluiten. Wij zijn als winkelier hier de dupe van.  Doormiddel van deze petitie willen we zoveel mogelijk ondernemers en klanten verzamellen die hetzel

Gemaakt: 2020-05-09

Tijdsperiode Alle landen Nederland
Alle periodes 193 192

geen proefwerken en so’s die meetellen voor cijfer geven in corona crisis

Een groot deel van de kinderen vind het niet kunnen dat leerlingen op het middelbaar onderwijs toetsen krijgen die meetellen voor punt. Het is een hele rare periode voor iedereen en dus ook voor ons, het geeft heel veel stress,druk en het is heel lastig om goed te werken aan school. Er is eenmaal teveel afleiding thuis en je kan thuis ook niet oppergeconcentreed werken en er kunnen bij veel mensen andere dingen aan de hand zijn. daarom vind ik dat er geen toetsen mogen geven worden die meetellen

Gemaakt: 2020-05-09

Tijdsperiode Alle landen Nederland
Alle periodes 9 9

Terugbetaling inschrijfgeld Slachtemarathon

De organisatie van de slachtemarathon heeft in eerste instantie laten weten dan wegens het coronavirus de marathon verplaatst word naar 2021 en de bestelde kaarten van 2020 geldig blijven voor 2021. Vandaag heeft de organisatie laten weten dan ook de slachtemarathon van 2021 niet doorgaat en de kaarten ook niet meer geldig zijn. Ze geven 50% van het inschrijfgeld retour en de andere helft is nodig om de gemaakte kosten te dekken. Dit is geen manier van doen! Of de kaarten blijven geldig, of de o

Gemaakt: 2020-05-08

Tijdsperiode Alle landen Nederland
Alle periodes 26 26

Prive Sauna’s openen op 21 mei 2020

Wij Sauna Romantica en alle andere privé sauna's constateren  De privé sauna's zijn lang genoeg dicht geweest. Bij onze sauna's is gezondheid van onze klanten het belangrijkste. Bij onze sauna's is de 1,5 meter afstand regeling gemakkelijk aan te houden. Ook wij zullen ons blijven houden aan de richtlijnen van het RIVM. Ook als wij open zullen gaan. Bij onze sauna's max. 2 personen in de sauna. Na elk bezoek wordt alles gedesinfecteerd en alles wordt schoongemaakt zodat nieuwe klanten schoon en

Gemaakt: 2020-05-08

Tijdsperiode Alle landen Nederland
Alle periodes 119 117

Star stable chat filter

Ik wil graag handtekeningen inzamelen om de chat van Star Stable flexibeler te maken. De filter is veel te streng, bij de meest simpele en normale zinnen komen er al # - jes in beeld. Die leiden al snel tot een waarschuwing of zelfs een chatban. Soms worden er (naar mijn mening en dat van vele andere spelers) te snel onterechte waarschuwingen/chatbans uitdeeld. Dit gaat te ver! Het zou fijn zijn als wij weer wat meer vrijheid in de chat zouden krijgen, zodat: 1) We minder snel (onterechte) waars

Gemaakt: 2020-05-08

Tijdsperiode Alle landen Nederland
Alle periodes 34 24

Ouderen en kwetsbaren beschermen door nieuwe wetten? Niet in onze naam!

Den Haag, 08-05-2020 Waarde Minister President, beste Mark,   Wij,  ‘ouderen en kwetsbaren’ in onze samenleving, sturen u een open brief, en schrijven u om er uiting aan te geven dat wij het onverteerbaar vinden dat er wéér  over ons gedacht en besloten wordt, zonder dat wij daarin gekend, gehoord of geconsulteerd worden. En wij zijn niet de enigen!   Eerlijk gezegd voelen wij ons nogal betutteld en gestigmatiseerd. Waar komt ineens die enorme opofferingsgezindheid om ons te beschermen vandaan?

Gemaakt: 2020-05-08

Tijdsperiode Alle landen Nederland
Alle periodes 1047 1008

Waarop wacht de Vlaamse overheid?

Eerstelijnszones verwachten snel een duidelijk en afdoend perspectief!Als wij iets hebben geleerd uit deze crisis, hoewel niemand en geen enkele overheid hier klaar voor was, dan is het wel dat in het kader van het beheersen van een pandemie zoals COVID-19 een goede en efficiënte structuur binnen de eerste lijn van cruciaal belang is om snel en adequaat op alle terreinen te kunnen reageren.Vele zorg- en welzijnsactoren geven dan ook aan dat de eerstelijnszones duidelijk een cruciale schakel zij

Gemaakt: 2020-05-08

Tijdsperiode Alle landen België
Alle periodes 183 183