Populairste petities dit jaar

  • Taal: Nederlands
Alle periodes | 24 uren | 7 dagen | 30 dagen | Afgelopen maand | 12 maanden | Dit jaar (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Romana moet in Nederland blijven!

HELP ROMANA IN NEDERLAND TE BLIJVEN! Op 1 april 2022 kreeg Romana een brief van de IND dat zij vóór 2 mei 2022 Nederland moest verlaten. Haar werkvergunning was afgewezen omdat er volgens het UWV voldoende pedagogisch medewerkers zijn. Dit is absoluut niet waar. Er is al meerdere malen landelijk aandacht geschonken aan dit grote personeelstekort. En los daarvan is dit Romana haar thuis. Ze heeft haar leven hier opgebouwd en haar toekomst ingericht. Ruim 3,5 jaar geleden is Romana naar Nederland

Gemaakt: 2022-05-03 Statistieken

Laat kinderen, kinderen blijven!

Wij ouders krijgen niet zelf de keuze in onze opvoeding wanneer het er op neerkomt. Voorlichting over seks op de basisschool groep 1 tot 8, wij ouders begrijpen dat dit nodig is voor groep 7 en 8 want zij hebben te maken met hormonen en zullen snel naar de middelbare school gaan. Leren grenzen aangeven, veiligheid in intimiteit, de hoogte van hun kwetsbaarheid als minderjarigen steunen wij daarin tegen wel. Maar de kleintjes horen kind te blijven! Kindjes van groep 1, 2, 3, 4, 5, 6 horen niet aa

Gemaakt: 2022-03-09 Statistieken

Geen bedrijfsunits achter of naast boerderijen in Peursum!

Aan de Peursumseweg heeft een private partij plannen om 22 bedrijfsunits te plaatsen op de plaats waar een laag bedrijfsgebouw stond. Dat pand verrijst in de nabijheid van enkele oude monumentale boerderijen in het cultuurhistorisch bewoningslint. Dat nieuwe gebouw wordt te hoog en te massaal in relatie tot de oude panden in het nabijheid.   Wij * constateren dat in de directe nabijheid van enkele rijksmonumenten en eengemeentelijk monument aan de smalle Peursumseweg geen plaats is voor 22 veel

Gemaakt: 2022-02-03 Statistieken

garanties voor de veiligheid en het welzijn van onze kinderen

WijVerantwoordelijke professionelen en geïnformeerde burgers van Vlaanderen, die bezorgd zijn om het welzijn en de veiligheid van alle kinderen, specifiek in het kader van de handelingen gesteld door organisaties die deel uit maken van Agentschap Opgroeien (zoals Kind en Gezin en de OndersteuningsCentra Jeugdzorg), alsook de partnerorganisaties van Agentschap Opgroeien (zoals het Centrum voor LeerlingenBegeleiding en de Vertrouwenscentra Kindermishandeling).constateren1) dat de huidige controle

Gemaakt: 2022-03-17 Statistieken

Huisvesting Heilig Hart

Wij willen uw aandacht vragen voor het volgende. Wij hebben als ouders van Heilig Hart school te horen gekregen dat een deel van onze school ondergebracht gaat worden op een andere locatie binnen Stichting Initia ( basischool De Vlinderboom). Wij voelen ons door de school in de steek gelaten. Het kan niet zo zijn dat onze kinderen de dupe worden van het wanbeleid van de stichting.  Wij vinden het niet verantwoord om onze kinderen naar de andere kant van Dongen te sturen. Na meer dan 100 jaar val

Gemaakt: 2022-04-22 Statistieken

JA voor een lokale openbare dienstverlening van goede kwaliteit - JA voor de aanwezigheid van de FOD Financiën in het hele land

  JA VOOR DE AANWEZIGHEID VAN DE FOD FINANCIËN IN HET HELE LAND JA VOOR EEN LOKALE OPENBARE DIENSTVERLENING VAN GOEDE KWALITEIT   Mijnheer de Minister van Financiën, Mijnheer Van Peteghem, Mevrouw de Minister van Ambtenarenzaken, Mevrouw De Sutter, Mijnheer de Staatssecretaris belast met de Regie der gebouwen, Mijnheer Michel, Mijnheer de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën, Mijnheer D’Hondt,     In februari 2022 heeft de FOD Financiën het Infrastructuurplan Horizon 2024 beke

Gemaakt: 2022-02-22 Statistieken

Behoud de school in Heijningen!

In de media zijn de laatste dagen een aantal berichten opgedoken met betrekking tot het sluiten van basisscholen in de dorpen Moerdijk, Langeweg en Heijningen. Het gaat dan om zogenaamd kleine scholen, die allen vallen onder Stichting de Waarden. Met het sluiten van een school, haal je het hart uit een dorp en zal de vergrijzing in de dorpen toe nemen. De dorpen zijn dan immers voor gezinnen met kinderen niet meer aantrekkelijk om te wonen of te gaan wonen. Dit willen wij als ouders van kinderen

Gemaakt: 2021-12-30 Statistieken

Stop Geweld Tegen Vrouwen/Stop Geweld Tegen Voorzitter Jolanda Purperhart

Stop geweld tegen vrouwen Stop geweld tegen voorzitter Jolanda Purperhart          Geachte mevrouw M. Joden/korpspolitie Rijsdijk,   Wij, erfgenamen/nazaten van plantage Overtoom en sympathisanten, constateren dat voorzitter Jolanda Purperhart doelwit is geworden van de veelvoorkomende genormaliseerde geweld tegen vrouwen. Keer op keer is er sprake van situaties waarbij mevrouw J. Purperhart slachtoffer is geworden van zowel fysieke als mentale geweld door mannelijke daders.   Op 26 april 2022

Gemaakt: 2022-05-01 Statistieken

Wij willen goed weer

Wij zijn het beu. Het grijze weer, de wind, de regen, omgevallen bomen. DIT. KAN. NIET. MEER!!!!!!! Maartse buien en aprilse grillen tot daar aan toe maar van februari moeten ze afblijven. Laat uw stem horen TEGEN dit ONweer.  

Gemaakt: 2022-02-21 Statistieken

Onzen Tom moet blijven

Aan alle Brussegemenaren,    Onze favoriete/ allerbeste postbode Tom moet helaas een andere ronde verdelen.  Laten we samen een petitie ondertekenen om hem toch bij ons te houden.   Brussegem NEEDS Tom de postbode!

Gemaakt: 2022-02-15 Statistieken