Populairste petities in de laatste 30 dagen

  • Land: België
  • Taal: Nederlands
Alle periodes | 24 uren | 7 dagen | 30 dagen | Afgelopen maand | 12 maanden | Dit jaar (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Stop geluidsoverlast , rustig woongenot is een noodzaak !

Volgens de wet mogen particulieren verbouwen van 7 uur 's ochtends tot 22.00 uur 's avonds, bedrijven tot 19.00 uur .Dit was voor kort tot 18.00 uur.  Dit is ronduit een schande, daar omwonenden recht hebben op ongestoord woongenot en zo mensen tot tientallen jaren achtereen in de herrie van een ander kunnen zitten als er in straten verbouw wordt. Hier moet een einde aan komen. Particulieren, verhuurmakelaars en woningbouwstichtingen moeten verplicht hun woningen contactgeluid vrij maken, zodat

Gemaakt: 2014-06-25

Tijdsperiode Alle landen België
Alle periodes 211 16
30 dagen 12 1

Transcendente Meditatie cursus terugbetaald

Een medicijn wordt normaal gezien terugbetaald als er voldoende wetenschappelijk bewijs is dat er een positief effect is (dat groter is dan de neveneffecten), en als de kostprijs in verhouding betaalbaar is. Gedurende de laatste 40 jaar hebben meer dan 350 gepubliceerde wetenschappelijke onderzoeken de effectiviteit van de Transcendente Meditatie (TM) techniek bevestigd, zonder enige neveneffecten. Geen enkel medicijn ter wereld heeft zoveel wetenschappelijk onderzoek. Bovendien toont onderzoek

Gemaakt: 2014-06-20

Tijdsperiode Alle landen België
Alle periodes 3001 2939
30 dagen 1 1

Oproep aan Minister Onkelinx: LAAT ONS DIEREN HELPEN.

Dringende oproep aan Minister Onkelinx en Minister Laruelle: Het federaal agentschap voor volksgezondheid en dienst dierenwelzijn willen onze vergunning (van iofpa-de poezenboot) om honden te houden intrekken. Zij spelen momenteel als minister, rechter en advocaat. Hun aanpak is viserend, dieronvriendelijk en onwaardig voor België. Wij helpen alle dieren die hulp nodig hebben, zowel op eigen grondgebied als grondgebied Europa. Nog nooit werd bij ons een zaak van dierenwelzijn of dierenziekten va

Gemaakt: 2014-05-15

Tijdsperiode Alle landen België
Alle periodes 1383 1093
30 dagen 1 1

Steun ons bij de aanmaak opschrift omstreden standbeeld

Decolonize Belgium promoot actief burgerschap en correcte beeldvorming, zowel in de hoofden van mensen als op straten en pleinen. https://www.facebook.com/pages/Decolonizebelgium/456526891147925?ref=hl In maart 2014 hielden we een sit-in aan het standbeeld van Pater De Deken in Wilrijk om de buurt en het bestuur bewust(er) te maken van de foute verhouding tussen de twee afgebeelde mannen. De pater zet zijn knie op een knielende Congolees! We vroegen dit beeld in context te plaatsen waarop h

Gemaakt: 2014-04-28

Tijdsperiode Alle landen België
Alle periodes 52 51
30 dagen 1 1

Afschaffing VERPLICHTING poliovaccinatie

Op basis van het KB van 1966  is in België de poliovaccinatie wettelijk verplicht. Anno 2014 is dergelijke wetgeving onaanvaardbaar: - De medische context waarbinnen de wet ontstaan is - de dreiging van een polio-epidemie - is volledig verdwenen.  In Europa is polio onbestaande, zelfs op wereldvlak zijn de infectiehaarden miniem. - Het risico op een epidemie door invoer uit het buitenland is eveneens verwaarloosbaar.  Zelfs mocht een individu met het poliovirus besmet worden zal dit nog niet l

Gemaakt: 2014-03-07

Tijdsperiode Alle landen België
Alle periodes 2461 1341
30 dagen 1 1

Antwerpladies4life

De Royal Antwerp FC Ladies moeten kunnen blijven spelen op den bosuil. Wij laten ons ploeg niet zomaar buitengooien! Ik vraag aan alle RAFC supporters om deze petitie te tekenen. Alvast bedankt! COYR!!!

Gemaakt: 2014-02-17

Tijdsperiode Alle landen België
Alle periodes 705 687
30 dagen 1 1

HET BEHOUD VAN HET GEMEENTELIJK BASISONDERWIJS IN ONZE GEMEENTE

Petitie – oudercomité gemeentelijke basisschool Beekbeemden Sinds 30 jaar organiseert Heusden-Zolder het gemeentelijk onderwijs in Beekbeemden. Beekbeemden is ondertussen uitgegroeid tot zowat de enige kleuter- en lagere school in onze gemeente waarin we naar origine en sociale mix een correcte afspiegeling zien van Heusden-Zolder, en waarin onze kinderen positief leren omgaan met de diversiteit die onze gemeente rijk is. Beekbeemden werd zo een belangrijk instrument in het gemeentelijk onde

Gemaakt: 2014-01-30

Tijdsperiode Alle landen België
Alle periodes 970 944
30 dagen 1 1

Stop Dennis Papegaaien Nu!!

Om dierenmishandeling en verdriet te voorkomen, starten wij een handtekeningenactie. Onze vogels moeten worden beschermd tegen deze man. Help de vogels en kom in opstand!! Alleen samen kunnen wij hem tegenhouden. Deze petitie zal bij voldoende ondertekening worden aangeboden aan de Partij voor de Dieren. Teken en Deel.

Gemaakt: 2014-01-09

Tijdsperiode Alle landen België
Alle periodes 1447 113
30 dagen 2 1

Veilig? OK! Ik doe mee ...

Geacht stadsbestuur, Beste schepen van mobiliteit,     Als oudercomité van de Brugschool, Mariakerke maken wij ons dagelijks zorgen over de verkeerssituatie rond de schoolpoort. Net als zoveel scholen lijkt er een vicieuze cirkel te bestaan waarbij het gevoel van onveiligheid ouders net aanzet om nog meer de wagen te gebruiken, om hun kinderen zo dicht als mogelijk bij de schoolpoort af te zetten, ... waardoor de onveiligheid nog toeneemt. Dit opbod wordt het best doorbroken voor een mogelijk sl

Gemaakt: 2013-11-20

Tijdsperiode Alle landen België
Alle periodes 218 218
30 dagen 1 1

Erkenning orthopedagogiek als gezondheidszorgberoep

Oproep naar orthopedagogen en mensen in opleiding als master in deOrthopedagogiek! Er is momenteel discussie over de wettelijke erkenning van de klinischepsychologie en de psychotherapie als gezondheidszorgberoep. Daarbij zouorthopedagogiek uit de boot vallen doordat dit in Wallonië onder noemer van‘klinische psychologie’ valt. Het is heel erg belangrijk dat we op korte tijd de stem van zoveelmogelijk orthopedagogen uit het werkveld en in opleiding verzamelen om hiertegen in te gaan. De Vlaamse

Gemaakt: 2013-11-05

Tijdsperiode Alle landen België
Alle periodes 8395 8258
30 dagen 1 1