Populairste petities van 2014

  • Taal: Nederlands
Alle periodes | 24 uren | 7 dagen | 30 dagen | Afgelopen maand | 12 maanden | Dit jaar (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Uithuiszetting zusjes Fu door Maaslands Huis

Sinds de dood van onze moeder 5 jaar geleden, probeert sociale huisvestingsmaatschappij Maaslands Huis ons uit het huis te zetten dat we al meer dan 10 jaar huren. De wet zegt dat als de langstlevende huurder overlijdt de rest van het gezin het huis moet verlaten.Destijds werd er een regeling getroffen met Maaslands Huis, maar sinds onze zus 2 jaar geleden is verhuisd, kwamen we weer in dezelfde situatie terecht. Na bijna 2 jaar vol met rechtszaken en dagvaardingen heeft de Vrederechter ons nu b

Gemaakt: 2014-01-20 Statistieken

HET BEHOUD VAN HET GEMEENTELIJK BASISONDERWIJS IN ONZE GEMEENTE

Petitie – oudercomité gemeentelijke basisschool Beekbeemden Sinds 30 jaar organiseert Heusden-Zolder het gemeentelijk onderwijs in Beekbeemden. Beekbeemden is ondertussen uitgegroeid tot zowat de enige kleuter- en lagere school in onze gemeente waarin we naar origine en sociale mix een correcte afspiegeling zien van Heusden-Zolder, en waarin onze kinderen positief leren omgaan met de diversiteit die onze gemeente rijk is. Beekbeemden werd zo een belangrijk instrument in het gemeentelijk onde

Gemaakt: 2014-01-30 Statistieken

Omroep West: TV West op 11!

Kijkers die via Caiway naar TV West kijken in de Haagse wijk Wateringse Veld en gemeenten Westland en Midden-Delfland moeten sinds 1 mei doorzappen naar kanaal 72. Dit omdat TV West sinds 1 mei bij Caiway verplaatst is van kanaal 11 naar 72. TV West wil met een petitie Caiway overtuigen van het feit dat TV West op kanaal 11 hoort. Het probleem: TV West kijkers in de Haagse wijk Wateringse Veld en gemeenten Westland en Midden-Delfland moeten sinds 1 mei doorzappen naar kanaal 72. Dit omdat TV W

Gemaakt: 2014-05-20 Statistieken

Bring Denderleeuw Kleurt Back

Denderleeuw Kleurt, een multiculureel festival dat dit jaar op 21juni een 10e editie aan haar palmares had mogen voegen, wordt met de dood bedreigd. Sterker nog, ze is door het schepencollege van Denderleeuw reeds geëxecuteerd met als enige rechtvaardiging dat het concept niet beantwoordt aan de intentie van ontwikkelingssamenwerking.Denderleeuw Kleurt is een evenement dat de inwoners van Denderleeuw samenbrengt, zowel van Vlaamse als van meer exotische kant. Het is, naast een perfect voorbeeld

Gemaakt: 2014-05-15 Statistieken

PETITIE : Geen 380kV hoogspanning door Haagse Beemden Breda

Het Minsterie van Economische Zaken wil het geplande tracé van de 380 kV hoogspanningsleidingen van Zeeland naar Tilburg wijzigen. Het nieuwe tracé Zuid-West 380 kV zal het natuurgebied de vierde bergboezem en het Haagse Beemdenbos doorkruisen. Een druk bezocht recreatiegebied lijkt verloren te gaan. In totaal wordt 200 ha natuurgebied in Brabant vernietigd. Het tracé heeft verstrekkende gevolgen voor natuur, landschap en beleving van het gebied Haagse Beemden. Een groot deel van de bewoners van

Gemaakt: 2014-11-03 Statistieken

Tegen uitbreiding beroepsvisserij Haringvliet

Ik wil een duurzaam beheer van de visstand en daar past grootschalige visserij met de zegen niet bij. Het IJsselmeer is al totaal leeggevist op deze manier en ik wil niet dat het Haringvliet het volgende slachtoffer wordt van slecht beheer. De unieke visstand van dit water verdient beter en ik roep daarom op tot het intrekken van de zegenvergunning. Ik verzoek daarom het volgende aan de betreffende hengelsportverenigingen en -federaties, Sportvisserij Nederland en de overheid: 1) Trek de zegenv

Gemaakt: 2014-05-14 Statistieken

Dienstregeling Arriva Oosterhout

Geachte medereiziger,U heeft natuurlijk gemerkt dat de nieuwe dienstregeling van Arriva tussen Oosterhout en Breda voor veel commotie heeft gezorgd. Het reizen van A naar B duurt veel langer dan normaal. Tevens zijn de bussen veel te klein. Hierdoor zal er een groot tekort ontstaan voor de vervoerscapaciteit. De eerste dag om te bewijzen dat Arriva een goed alternatief is heeft niets opgeleverd behalve een hoop vertraging.Het afschaffen van Lijn 10 was zeker geen goede zet.De mensen die naar het

Gemaakt: 2014-12-15 Statistieken

STOP DE VERZILTING VAN HET VOLKERAK-ZOOMMEER

  Het kabinet heeft vrijdag 10 oktober op advies van Rijkswaterstaat besloten het Volkerak-Zoommeer te verzilten. Een beslissing die in de toekomst fout zal blijken te zijn.   We moeten laten zien dat er voor verzilting geen draagvlak is onder de gebruikers en omwonenden van het Volkerak-Zoommeer. Sportvissers, recreanten, watersporters, recreatieondernemers, natuurliefhebbers, palingvissers en  zoetwater gebruikers zoals boeren en tuinders weten dat de waterkwaliteit de afgelopen jaren enorm i

Gemaakt: 2014-10-14 Statistieken

Kandidatuur Chokri Ben Chikha voor minister van Cultuur.

Beste democratische partijvoorzitters, Beste burgers van Vlaanderen, Sta me toe dat ik met de deur in huis val: ik, Chokri Ben Chikha, ben kandidaat-minister van cultuur in de volgende Vlaamse regering. Ik weet natuurlijk wel dat nergens ter wereld een minister rechtstreeks wordt verkozen.  Welnu, mezelf voordragen als kandidaat-minister is meteen mijn eerste daad van verandering in de politieke én de culturele wereld. Waarom zou die verandering moeten beginnen  bij Cultuur? Het is tekenend dat

Gemaakt: 2014-04-09 Statistieken

Dragracebaan Drachten

De gemeente Drachten wil graag een privatisering van het vliegveld. Dat zou dan misschien het einde betekenen van de Dragraces in Drachten! Om de gemeente Smallingerland  te laten weten dat er ruimte moet blijven behouden voor de Dragraces. Vragen wij u deze petitie te onder tekenen.

Gemaakt: 2014-08-30 Statistieken