Populairste petities van 2013

  • Taal: Nederlands
Alle periodes | 24 uren | 7 dagen | 30 dagen | Afgelopen maand | 12 maanden | Dit jaar (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

VerkeersveiligheidElzen

De verkeerssituatie rondom onze school, Montessoribasisschool De Elzen, is structureel onveilig. Als gevolg van een aantal ingrijpende veranderingen in het verkeer en de directe omgeving van de school is de verkeersdruk in de Elzenstraat onverantwoord toegenomen. De oversteek bij de Noordhoekring vanuit de binnenstad is gevaarlijk. Daarbovenop wordt de situatie nog verslechterd door regelmatige tijdelijke verkeersomleidingen en bouwverkeer. Wij – kinderen, ouders en teamleden van Montessoribasi

Gemaakt: 2013-11-04 Statistieken

Eerste communie Sint-Laureins, dekenaat Eeklo

Groot was onze verbazing toen bleek dat de 2 klassen van Sint-Laureins voor de Eerste Communie werden verdeeld over 3 vieringen, met lukraak gekozen gemengde groepen. En dit ondanks een totaal aantal van maar 33 kindjes én onze uitdrukkelijke voorafgaande vraag van alle ouders om bij splitsing rekening te houden met de 2 afzonderlijke klassen. Met uiteraard heel wat ontgoochelde en verdrietige kindjes tot gevolg. Wij vinden dat dit een belangrijke stap is in het leven van onze kinderen. Het gaat

Gemaakt: 2013-10-09 Statistieken

WijwillengratisparkerenaanhetstationvanHasselt

Wij willen graag jullie steun om: jullie te vertegenwoordigen in deze discussie; om samen met jullie alternatieven te zoeken voor de parking in Runkst; om in dialoog te gaan met Stad Hasselt en meer bepaald Rob Beenders. Meer info vinden jullie alvast op https://www.facebook.com/wijwillengratisparkerenaanhetstationvanhasselt.

Gemaakt: 2013-11-15 Statistieken

Wij willen dat Pieterke blijft leven!!

Pieterke is een blind reekalfje dat eerder deze week is gevonden door Linda Dezitter in de omgeving van het Couthof te Proven. Nadat ze bij een vetrinair te horen kreeg dat voor dit diertje de beste oplossing was om het te laten inslapen , besloot ze het op FACEBOOK te posten omdat ze het niet over hart kreeg het beestje in kwestie te laten inslapen.         Vele mensen reageerden op het bericht maar Chelsey Deswarte uit Krombeke had een oplossing gevonden. Ze stelde voor om het kalfje op te v

Gemaakt: 2013-06-13 Statistieken

Handen Af Van Zwarte Piet

We laten Zwarte Piet niet uit het kinderfeest jagen door een paar tegenstanders. Sinterklaas zonder Zwarte Piet dat kan niet, dat is net zoiets als bijvoorbeeld Voetballen zonder Bal of Zwemmen zonder water. Laat massaal Uw stem horen hier!!!!!!!!!!!!!!!

Gemaakt: 2013-10-22 Statistieken

MS-patiënten verwachten meer dan psychologische ondersteuning

MS-patiënten verwachten van de  Vlaamse regering meer dan psychologische ondersteuning"   De MS-steunactie , en de partners van MS'ers, verzorgers en mensen die MS'ers ondersteunen en helpen,  (https://www.facebook.com/MsSteunactieSuportPagina) en www.ms-steunactie.be )  protesteren tegen de uitspraken van Minister President Kris Peeters ( Zondag 22 september 2013) en daarom vragen wij om deze petitie te ondertekenen. Wij nemen ze me, samen met het dossier en het uitgebreid 10-puntenplan naar B

Gemaakt: 2013-09-22 Statistieken

Behoud het Oranjehotel

De gevangenis in Scheveningen werd in de oorlog Oranjehotel genoemd, omdat er veel verzetsmensen terecht kwamen. Meer dan tweehonderd van hen werden gefusilleerd op de nabijgelegen Waalsdorpervlakte. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie wil de gevangenis nu gaan sluiten, ondanks een toezegging van de minister van Justitie in 2009 dat het Poortje, de Dodencel en de Gedenkplaat bewaard zouden blijven. De minister sprak toen van de "materialisering van gebeurtenissen die wij niet mogen ve

Gemaakt: 2013-05-04 Statistieken

Buurtcentrum Voordorp

Ja, ik wil ook dat het leegstaande vervallen gebouw, aan de Aartsbisschop Romerostraat 332/338 in het centrum van Voordorp, wordt opgeknapt en een buurtfunctie krijgt met mogelijkheden voor: exposities, yogalessen, telewerken, vergaderen, kookcursussen, jam sessies, een eetcafé, een repair café, ontmoetingen & kaartavonden. Ik vraag de Gemeente Utrecht actie te ondernemen.  

Gemaakt: 2013-10-22 Statistieken

eenveiligNederland!

Weet u dat er nog ruim 15000 veroordeelden vrij rondlopen of zelfs onvindbaar zijn? Dit gaat niet alleen om lichte misdrijven, het grootste gedeelte betreft zware delicten! Weet u dat er op de stelling; "Nederland wordt veiliger" 95% antwoord dat ze het er niet mee eens zijn! Weet u dat Nederland een paradijs is voor de buitenlandse inbrekers? De pakkans is hier klein en de straf mild! Weet u dat de cijfers m.b.t. de afname van de criminialiteit een vertekend beeld geven? De criminaliteit neemt

Gemaakt: 2013-07-24 Statistieken

Algerabrug Workum moet blijven

Tekenen heeft nog steeds zin want ze gaan ook nog naar de gemeenteraadsvergadering. Middels een brief van de gemeente Súd-West Fryslân(dd 5 juli jl.) zijn omwonenden van de Algerabrug in Workum op de hoogte gesteld van het besluit van de gemeente dat de weg naar de Algerabrug definitief wordt afgesloten en (verwijderd). De brug voldoet niet meer aan de nationale en internationale veiligheidseisen. Woensdag 17 juli publiceert de gemeente dit besluit en gaat de bezwaartermijn van 6 weken in. De fi

Gemaakt: 2013-07-15 Statistieken