Recentste petities

  • Taal: Nederlands

Hondenspeeltuin in Brielle

Mijn hond kan niet meer los maar hij speelt ook graag met andere honden.Nu ben ik hiervoor iedere keer verplicht om naar Vlaardingen, Rotterdam Zevenkamp of Sint Maartensdijk te rijden want daar is het omheind.Waarom zou dat hier in Brielle niet kunnen?Dat we gezellig op bankjes zorgeloos van onze honden kunnen genieten

7 Gemaakt: 2021-08-21 Statistieken

Huub van de Wiel terug als beheerder VTA lievendaal

Deze petitie is gemaakt om de gemeente Eindhoven over te halen om Huub van de Wiel terug in zijn functie te zetten als beheerder van VTA Lievendaal wat hem onterecht is afgenomen.En het dagelijks bestuur van VTA lievendaal uit zijn functie te zetten

43 Gemaakt: 2021-08-21 Statistieken

Geen boomkap in de Kloostertuin te Essen.

Geen massale boomkap in de kloostertuin te Essen!   Het Kempens Landschap, beheerder van de mooie kloostertuin van de Redemptoristen te Essen, plant in oktober een eerste fase van een dramatische kapbeurt van bomen. Het is duidelijk dat het om heel veel bomen gaat. 100 Amerikaanse eiken/ 60 Fijnspar/130 Esdoorns en de Rhododendrons.  Indien dit doorgaat wordt de tuin voor jaren verminkt. De sfeer en de ziel van het park wordt voor de vele wandelaars voor tientallen jaren ontnomen. Ze gaan dit mo

541 Gemaakt: 2021-08-21 Statistieken

Bedrijven eigendom van de samenleving!

De mensen die deze petitie aanhangen zijn dezelfde mensen die voorstander zijn om elke bedrijf in nederland en alle bedrijfs goederen eigendom van onze samenleving te maken. Wij delen graag ons ideaal met jullie. Uitleg: Elk werkplaats zal vanaf nu van de samenleving zijn en door de samenleving zelf gebouwd worden. Ook alle bedrijfs goederen zullen eigendom van de maatschappij zijn en worden door ons eigen land verkregen. Bazen zullen vanaf nu onder leiding staan van onze samenleving en het volk

5 Gemaakt: 2021-08-20 Statistieken

Bescherm de meisjes en vrouwen van Afghanistan, NU!

Afbeelding van Amber Clay via Pixabay Het afgelopen weekend voltrok waar wij allemaal voor vreesden: Kaboel is ingenomen en de Taliban zetelt in het presidentiële paleis. Al meerdere organisaties riepen de afgelopen maanden op om de Afghaanse bevolking te beschermen. Zij vroegen hierbij om extra aandacht aandacht te hebben voor de specifieke situatie van vrouwen, meisjes, jongeren, kinderen, vredesactivisten en mensenrechtenverdedigers, die Afghanistan ontvluchten, als gevolg van gerichte aanv

195 Gemaakt: 2021-08-20 Statistieken

Stop Circulatie plan

Circulatie plan free  In één woord. " RAMPZALIG" Wij hebben geen verandering nodig. Het was reeds een ramp op sommige plaatsen van file. Nu is het onmenselijk. Een rit van normaal 10 minuten/ 30 minuten.  Wij willen onze Stad terug. 

2799 Gemaakt: 2021-08-20 Statistieken

André uit Maaskant laten stoppen met het woord ‘gaarne’

Beste appiemensen, Zoals jullie weten gebruikt André uit Maaskant overbodig vaak het woord 'gaarne'. Ik persoonlijk vind dit echt een heel naar woord. Vandaar vraag ik jullie om deze petitie te ondertekeken zodat hij dit woord niet meer gaat gebruiken.

7 Gemaakt: 2021-08-19 Statistieken

Clubhuis is van de kinderen

Clubhuizen moeten worden terug gegeven aan de kinderen  Met een goede organisatie,die wel activiteiten willen organiseren voor de wijk of buurt !  En geen mensen die niks willen organiseren (bestuur), of geen tijd hebben, maar wel de zakken willen vullen. Er zijn genoeg vrijwilligers die Activiteiten willen organiseren, maar deze mensen worden niet gehoord !  Dit moet stoppen !  Steun de kinderen en help je buurt of wijk naar een gezellige, en veilige plek.

7 Gemaakt: 2021-08-18 Statistieken

Bezwaarschrift RUP RWZI Sint-Job-in-´t Goor

Ik, ondertekende, verklaar kennis te hebben genomen van het bezwaarschrift opgemaakt door buurtbewoners, onder juridische begeleiding. Dit werd opgemaakt adhv de scopingnota, opgemaakt door D+A consult en te raadplegen via www.brecht.be . Ik verklaar kennis te hebben genomen van het bezwaarschrift en ga akkoord met de inhoud ervan.    

22 Gemaakt: 2021-08-17 Statistieken

Muziektent in het plantsoen voor het St. Pietershof

“Hoe mooi zou het zijn” Mijn naam is Co van Dijk, wonend en werkend Bij KAAR op de Gedempte Turfhaven in het centrum van Hoorn. Op het Dal, in het plantsoen voor het St Pietershof, zie ik een mooie authentieke muziektent staan. Een muziektent welke past in het straatbeeld van oud Hoorn.  Bestemd voor de muziekcultuur die Hoorn rijk is en een muzikale verrassing is voor het winkelend publiek en bezoeker aan onze mooie stad. Het idee De muziektent staat dan in het plantsoen aan van het Dal met daa

382 Gemaakt: 2021-08-17 Statistieken