Recentste petities

  • Taal: Nederlands

Meer parkeerplaatsen Kolfstraat Purmerend

Het gebeurt steeds meer dat het in de Kolfstraat lastiger wordt om de auto te parkeren. Er zijn te weinig parkeerplaatsen voor het aantal woonhuizen die gebruik moeten maken van deze parkeerplaatsen. Met als gevolg dat je rondjes aan het rijden bent door de straat, auto's langs de stoep of bij de garageboxen worden geparkeerd.  Nu is hier in de straat een groot grasveld waar niets mee gedaan wordt. Ik heb contact gehad met gemeente Purmerend en zij hebben mij gevraagd om handtekeningen te verzam

24 Gemaakt: 2022-06-20 Statistieken

TCC Lyceum Oldenzaal moet volgens het 0 op de meter principe verbouwd worden

Zoals bekend zijn de gemeente Oldenzaal en het Twents Carmelcollege bezig met een integraal huisvestingsplan voor de verschillende locaties van het TCC. Een van de locaties waar (ver)nieuwbouw gaat plaatsvinden is de locatie aan de Lyceumstraat. Dit gebouw voldoet niet meer aan de huidige eisen die aan modern onderwijs gesteld mogen worden. De huidige eis voor overheids- en schoolgebouwen is dat er gebouwd moet worden volgens het BENG principe. Bijna Energie Neutraal Gebouw. Dat betekent: Een ge

59 Gemaakt: 2022-06-20 Statistieken

Pierenbadje Hoofddorp

Graag zouden wij een pierenbad willen hebben in Hoofddorp, dit zou voor kleine kinderen een uitkomst zijn maar ook voor de ouders  Er zijn genoeg plaatsen in Hoofddorp waar zo een pierenbadje toch zijn recht zou komen, ik hoor dan ook vele buurtbewoners hierover klagen  Overal is wel z'n pierenbadje te vinden, dus waarom niet in Hoofddorp???  Tekenen jullie mee???  Wij willen een pierenbadje !!!! 

46 Gemaakt: 2022-06-20 Statistieken

Reünie ketnet programma's

Neem deze petitie niet te serieus, maar effe, hoe cool zou het zijn om ghostrockers, de elfenheuvel, galaxy park, lolly lolbroek, kosmoo, en alle andere 'oudere orginals' van ketnet terug te zien op hun 'oudere' leeftijd. Dusja, teken effe ;) 

5 Gemaakt: 2022-06-19 Statistieken

Stop de komst van een skatebaan en pumptrack in het woldpark.

Stop de komst van een skatebaan en pumptrack in het Woldpark. Het prachtige groen van het Woldpark verdwijnt door de komst van een skatebaan en pumptrack. Dit zal gegarandeerd voor overlast zorgen in de omgeving. In plaats van groen, komt daar nu veel beton voor terug. Wij omwonenden: zijn tegen de komst van een skatebaan en pumptrack in het groene Woldpark. Constateren:- Een skatebaan zorgt voor veel overlast. Denk o.a. aan geluid, afval, drank en drugsgebruik, baldadigheid.- Een stuk natuur ve

343 Gemaakt: 2022-06-19 Statistieken

HET REGENBOOGHUIS MOET BLIJVEN

De REGENBOOG op ons bedrijfspand Mierloseweg 43 5707AB MOET weg vanwege artikel 2.1 derde lid vd wet Algemene bepalingen omgevingsrecht. Dat dit in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van de welstand. Alle ONDERNEMERS in het Combi-centrum zijn dolenthousiast met het resultaat. Niemand die wij gesproken hebben heeft enig bezwaar . Ons bedrijf Qide Coaching heeft deze regenboog geplaatst met de geloofsovertuiging die in alle geloven wordt verwoordt; dat Hoop en de belofte voor IEDEREEN

569 Gemaakt: 2022-06-19 Statistieken

Verkeeroverlast

Vanwege het vele verkeer op de Zuiderkade,Wolfsdijk, Bennekomsekae Ede,ontstaan er vaak gevaarlijke situaties. Vooral in de spits (dan gaan ook de kinderen naar school) is het gevaarlijk om te fietsen of te wandelen. Wij willen dat de Gemeente Ede actie gaat ondernemen om het verkeer te verminderen,of de Zuiderkade anders in te richten zodat het minder aantrekkelijk wordt om het binnenveld als sluiproute te gebruiken.

46 Gemaakt: 2022-06-19 Statistieken

Wij willen dat het Korenhof een woonerf wordt!

Wij willen: Dat alleen aangelanden mogen parkeren in onze straat: onze straat is geen parking, maar een woonstraat ! Dat er heel traag mag gereden worden opdat kinderen veilig  op straat kunnen spelen ! Dat wildparkeerders beboet worden ! Dat er geen sluipverkeer door onze straat gaat ( gemotoriseerde tweewielers) en via het wandelpad aan het kerkhof de doorsteek maakt.

30 Gemaakt: 2022-06-18 Statistieken

Parking rond Arena / Deurne-Zuid

Wist je dat alle bovengrondse parkeerplaatsen langs de zuidrand van de Arenawijk in Deurne-zuid verdwijnen? En de garages onder en naast de te renoveren gebouwen verdwijnen. Nog meer : de parkeerruimtes vóór Arena worden ook verminderd! De parkeerdruk in de omliggende straten zal alleen nog toenemen. Dat kan niet! Volgens de stadsdiensten moet niemand een wagen hebben na de verbouwingswerken aan de zuiderkant van de Arenawijk. En als er iemand op bezoek komt met een auto, wat dan? Mindervaliden?

61 Gemaakt: 2022-06-18 Statistieken

Wij rijden met plezier 100 km/uur op onze snelwegen, 100 is de max !

100 km/uur rijden op de snelweg is maatschappelijke optimaal want de voordelen zijn groot : - minder dodelijke slachtoffers en minder ernstige ongevallen; - vlotte verkeersstroom en minder stress op de baan; - minder uitgaven en meer koopkracht; - minder afhankelijkheid van demagogische oliestaten; - minder klimaatopwarming; - betere luchtkwaliteit en minder stikstof; - minder geluidshinder; - baten op het vlak van gezondheid. Met plezier engageer ik mij vrijwillig om max. 100 km/uur te rijden o

7 Gemaakt: 2022-06-18 Statistieken