Recentste petities

  • Taal: Nederlands

Laat HVA beter communiceren

Er zijn nog al wat klassieke hva foutjes geweest in de afgelopen 2 jaar, of jaren... zijn jullie het hier mee eens? 

11 Gemaakt: 2022-02-28 Statistieken

GEEN ONTSLUITINGSWEG DIE OUDENAARDE IN 2 DEELT

Ongetwijfeld ben je begaan met de leefbaarheid van onze wijk en stad.  Er liggen echter vergevorderde plannen op tafel die heel wat zorgen baren. Momenteel wordt een Gemeentelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan (GRUP) uitgewerkt om de Linkeroever te ontwikkelen.  De concrete toekomstplannen zijn : 500 nieuwe woningen op de site Santens en 100 nieuwe woningen op de Alvey site, 6.5ha extra KMO-zone op de site Santens en een nieuwe uitbreiding van de industriezone Vande Moortel. Daarbij ziet men over he

340 Gemaakt: 2022-02-27 Statistieken

Kinderalimentatie voor kinderen!

Kinderalimentatie is ervoor bedoeld, dat na de scheiding,  kinderen dezelfde levensstandaard  kunnen houden als daarvoor. Indien iemand een bijstandsuitkering heeft en kinderalimentatie ontvangt gaat het geld naar de sociale dienst in plaats van naar de kinderen.  Kinderen worden de dupe van zo'n regeling en werkt kinderarmoede in de hand.   Wij Ouders, verzorgers en iedereen die het belang van kinderen hoog in het vaandel heeft.  Constateren Dat justitie en overheid misbruik maken van de regelg

13 Gemaakt: 2022-02-27 Statistieken

RED BUURTSCHAP DE PALS

GEMEENTERAAD VERSCHEURT ANSICHTKAART Onlangs is een ontwikkelingsvisie voor buurtschap De Pals opgesteld. Dit in opdracht van de gemeente en met inspraak van onder meer bewoners en omwonenden. Deze visie gaf een beperkte mogelijkheid tot nieuwbouw, met behoud van de cultuurhistorische en landschappelijke waarden van het buurtschap. Door de  gemeenteraad is inmiddels besloten om de ontwikkelingsvisie te wijzigen en een onbeperkte hoeveelheid nieuwe woningen toe te staan. Aan de Rijndijk mag zelf

140 Gemaakt: 2022-02-26 Statistieken

Verplichten bed-alert/alarm KDV

Lieve ouders/verzorgers, Ze zeggen weleens ‘’een ongeluk zit in een klein hoekje’’, helaas is dat voor vele van ons zeker waar. Door onoplettendheid op het KDV is ons zoontje Jaxx (8 maanden) helaas op 21 februari ’22 uit een duo slaper gevallen. De leidster was vergeten het hekje te sluiten waardoor hij uit het bovenste bedje naar beneden is gevallen, en hierbij ernstig gewond geraakt. Dat dit ons is overkomen is óntzettend teleurstellend. Het had nooit mogen en hoeven te gebeuren, vandaar dat

1631 Gemaakt: 2022-02-25 Statistieken

schorsing Berik

In de brief die Berik ontvangen heeft op 24/02/2022 staat en ik citeer: De aanwezigheid van Berik brengt het psychisch welzijn van anderen in het gedrang, De aanwezigheid van Berik Vormt een gevaar voor het normale onderwijs of vormingsgebeuren. Als u vindt dat dit niet van toepassing is dan zou ik u willen vragen om deze petitie te ondertekenen.

8 Gemaakt: 2022-02-24 Statistieken

Petitie voor het behoud van de platanen in de Bommelstraat.

Het gemeentebestuur plant een heraanleg van de Bommelstraat tussen de Pintestraat en de spoorwegovergang. Daarbij gaat speciale aandacht naar de veiligheid voor fietsers en voetgangers, wat we enkel kunnen toejuichen. Het voorstel dat momenteel op tafel ligt houdt echter in dat daarvoor de platanen zouden moeten gerooid worden.We vinden het onaanvaardbaar dat deze prachtige oude dreef zou verdwijnen, onder meer om  esthetische redenen. Maar daarenboven zijn bomen essentieel tegen de klimaatopwar

659 Gemaakt: 2022-02-24 Statistieken

Hond Laika mee naar opname Transit Ermelo

Hallo allemaal, In April word ik waarschijnlijk opgenomen in het Top Referent Trauma Centrum in Ermelo, Transit genaamd, alleen zit ik met het probleem dat mijn hond Laika geen erkende hulphond is, en dus niet mee mag.  Als Laika geen getraumatiseerde hond zou zijn door het verleden, had ik haar waarschijnlijk zo kunnen plaatsen bij iemand, maar door de jaren heen heb ik veel vorderingen met haar gemaakt, waardoor ze bijna niet meer blaft, niet meer angstig is, en relaxed in de tuin van de zon k

97 Gemaakt: 2022-02-24 Statistieken

Marco Borsato terug op de Radio, wij staan 100% achter Marco

Marco Borsato wordt geboycot op de radio stations omdat hij beschuldigd wordt van seksueel grensoverschrijdend gedrag zonder dat er bewijs is! Er is dan wel aangifte tegen hem gedaan maar er is op dit moment omtrent de aangifte een ijzige stilte ontstaan. Daarom willen wij als fans zolang het niet bewezen is dat Marco gewoon weer gedraaid wordt op de radiostations. Wij als fans kunnen ons totaal niet vinden in wat er in de media beweerd wordt. Er is eigenlijk nog geen enkel hard bewijs naar vore

455 Gemaakt: 2022-02-24 Statistieken

Staffords nr 95 / Stille Wille

Drie van de vijf honden zijn nu weg. Waaronder de hond die mijn hondje uit het niets gebeten/aangevallen/verscheurd heeft. Er is voorgesteld door de verhuurder dat de eigenaren van de honden van nr 95 via de andere ingang voor hun naar links het bos in en uitgaan, gemuilkorfd worden en niet los te laten in het bos/park. Zij hebben hier akkoord voor toegezegd. Hier wordt momenteel niet aangehouden. Voor mij (Michelle) is het zeer confronterend om de eigenaren met welke Stafford dan ook langs ons

22 Gemaakt: 2022-02-24 Statistieken