Recentste petities

  • Taal: Nederlands

Pak onze bowling niet af!

PetitiePAK ONZE BOWLING NIET AF! Volgens het bestemmingsplan op de locatie van de huidige Wanmolen is er in het nieuwe dorpshuis geen belangstelling of ruimte om de huidige bowlingbanen onder te brengen. Er wordt door de gemeente ook geen alternatief geboden, waardoor de bowling in zijn geheel zal verdwijnen.  Dit betekent dat voor wekelijks gemiddeld 400 individuen, geen plek zal zijn om hun hobby uit te voeren. Naast de verenigingen en recreanten biedt de Wanmolen onderdak voor de nationale b

Gemaakt: 2021-01-24

Tijdsperiode Alle landen Nederland
Alle periodes 617 615

De farmaceutische industrie in publieke handen, nu! Socialisation immédiate de l'industrie pharmaceutique!

De farmaceutische industrie in publieke handen, nu! De manier waarop farmaceutische bedrijven als Pfizer, Astrazeneca en andere misbruik maken van hun bijna-monopolie positie om te bepalen waar, wanneer, hoeveel en aan welke prijzen de corona-vaccins ter beschikking worden gesteld, toont duidelijk aan dat de farmaceutische sector te belangrijk is om in handen te laten van privékapitaal. Het neoliberale beleid leidde er, in België en elders in Europa en Amerika, de afgelopen decennia toe dat over

Gemaakt: 2021-01-24

Tijdsperiode Alle landen België
Alle periodes 270 221

Geef ons vrijheid van keuze voor een analoge of digitale meter!

Geef ons vrijheid van keuze voor een analoge of digitale meter!   Het grondwettelijk hof heeft de Vlaamse regering teruggefloten op grond van bevoegdheidsbetwistingen. De Belgische koterij waar niemand nog zijn weg in vindt, wordt gebruikt in rechtspraak waarop de eindgebruiker de dupe is en waarvoor hij het gelag betaalt. De grond van de zaak wordt echter volledig genegeerd. Door het afschaffen van de terugdraaiende teller, krijgen eigenaars van zonnepanelen geen billijke vergoeding meer voor d

Gemaakt: 2021-01-23

Tijdsperiode Alle landen België
Alle periodes 43 43

Hamelhuys moet blijven bestaan

Begin januari jl werd bekend dat Hamelhuys, inloophuis voor (ex-)kankerpatiënten en naasten, gaat sluiten. In een filmpje heeft Josje Hamel (vrijwillig onbezoldigd directeur) aangegeven dat na 6 jaar de energie op is. Hamelhuys werkt uitsluitend met vrijwilligers en ontvangt geen structurele financiële steun vanuit gemeente, overheid, zorgverzekeraars of andere bronnen.  Wij als gasten en betrokkenen bij het Hamelhuys weten uit ervaring hoe belangrijk deze plek was en is voor heel veel mensen di

Gemaakt: 2021-01-23

Tijdsperiode Alle landen Nederland
Alle periodes 148 147

Behoud het cultuur-historische eeuwenoude jaagpad en beschermd dorpsgezicht in Winsum!

Als je/u deze petitie ondertekent, ben je/bent u vóór behoud van het jaagpad en beschermd dorpsgezicht in Winsum, Groningen. Het Centrumplan Winsum bevat vergaande plannen voor het centrumdeel tussen winkelcentrum Obergon en het Boogplein. Zo vergaand dat ze grof ingrijpen in het beschermde dorpsgezicht. Het ontwerp bestemmingsplan Boogplein Winsum maakt het mogelijk de plannen uit te voeren en onderdeel ervan is opoffering van het jaagpad en het bijbehorende groen en bomen en bosschages. Na nav

Gemaakt: 2021-01-22

Tijdsperiode Alle landen Nederland
Alle periodes 482 476

Behoud van oude elementen Park Dwingeland

Beste Hoogeveners en oud Hoogeveners.   Ik zet mij in om de oude elementen in het Park Dwingeland weer terug te krijgen. Ben hier inmiddels een jaar mee bezig zonder succes. De oude elementen zoals de houten brug van takken als de keiensproeier geschonken zouden zijn door de joodse gemeenschap. Dit heb ik vernomen uit meerdere verhalen. Kan helaas niet met 100 procent zekerheid zeggen dat dit ook zo is. Ik hoor nu van veel meer mensen dat ze heel graag deze oude elementen terug zouden zien in he

Gemaakt: 2021-01-22

Tijdsperiode Alle landen Nederland
Alle periodes 100 99

Respect voor de erfgoedwaarde van het Mijnstadion

Op 20 januari 2021 verscheen op Internetgazet Beringen dat de stad Beringen het Mijnstadion wil revitaliseren. Er is blijkbaar een masterplan dat voorziet om het stadion uit te bouwen tot een multifunctioneel sportcomplex. In een eerste fase zou gestart worden met de aanleg van een kunstgrasmat. De grasmat van het Mijnstadion behoort echter tot de beste van alle Belgische stadions. Dus waarom dan deze grote onkosten doen? Er is slechts één enkele club voor wie dit enige vorm van betekenis heeft

Gemaakt: 2021-01-21

Tijdsperiode Alle landen België
Alle periodes 316 307

Petitie voor bescherming van natuur en Brabants landschap buitengebied Aalst

De gemeente Waalre is actief aan de slag met ontwikkeling van het buitengebied van Aalst. Zij staat op het punt kwetsbare en unieke natuur en landschap drastisch aan te passen ten behoeve van economisch gewin door recreatie, grootschalige woningbouw en het aanbrengen van zonnepanelen. Dit is onacceptabel, vandaar deze petitie. De gemeente Waalre heeft onlangs een concept ontwikkelperspectief buitengebied Aalst geschreven. Voorafgaand aan dit ontwikkelperspectief is in de gemeente een enquête ron

Gemaakt: 2021-01-21

Tijdsperiode Alle landen Nederland
Alle periodes 1105 1096

Stop zelfdodings forums

. De feiten Op schrikbarende en verdrietige wijze hebben wij moeten constateren dat er forums zijn waar mensen terecht kunnen voor tips om uit het leven te stappen. Het gaat om zowel Nederlandse en Buitenlandse forums. Gwen was een lief en vrolijk meisje die volop genoot van het leven. Wij hadden nooit verwacht dat Gwen op dit soort forums terecht zou komen en uit het leven zou stappen. De bezoekers van het forum moedigen elkaar aan om een eind aan het leven te maken. Als er iemand kenbaar maakt

Gemaakt: 2021-01-21

Tijdsperiode Alle landen Nederland
Alle periodes 249 216

#KAMELENLIVESMATTER

Als paardrijden een sport is is kameelrijden dus ook een sport 

Gemaakt: 2021-01-21

Tijdsperiode Alle landen Nederland
Alle periodes 6 6