Bezwaar parkeertarieven en tijden centrum Alphen aan den Rijn

  1. BEZWAAR VERHOGING PARKEERTARIEF EN PARKEERTIJD

Alphen aan den Rijn, januari 2023.

Geachte burgemeester, wethouders en raadsleden van Alphen aan den Rijn.Als centrumbewoner van de Lage zijde in Alphen aan den Rijn, protesteer ik en teken ik bezwaar aan tegen de verhoging van de parkeerkosten naar 2.50 € per uur en het verlengen van de (betaalde) parkeertijd van 18.00 uur naar 21.00 uurTevens teken ik bezwaar aan dat wij als bewoners hiervan vooraf niet op de hoogte zijn gesteld. Zodat wij (als belanghebbenden) onze zienswijze en bezwaar niet kenbaar hebben kunnen maken. Graag uw aandacht voor het volgende. Door deze beslissing komt het welzijn van de centrumbewoners onder druk te staan. Mantelzorgers en vrijwilligers stoppen vanwege de hoge kosten, visite blijft weg, ouderen raken in een isolement en kosten worden doorberekend door bedrijven, zorgverleners etc. Dit alles omdat er  €2,50 per uur en  €12,50 per dag moet worden betaald aan parkeerkosten.  Verzetten van bezoek en van activiteiten naar de avonduren is geen optie doordat het tijdstip van betaald parkeren naar 21.00 uur is verlengd. Een onacceptabele tijd Wij, als bewoners, vragen u dan ook dringend om deze maatregelen per direct terug te draaien zodat wij, en ons bezoek, niet worden opgezadeld met veel te hoge kosten waarmee het 1,5 uur gratis parkeren voor het winkelend publiek wordt bekostigd. Het kan toch niet zijn dat wij, als bewoners, financieel worden gestraft omdat wij in het centrum wonen. In de huidige situatie betaalt de bewoner regelmatig de parkeerkosten voor het bezoek. Wat in de deze dure tijd een onnodige financiële belasting geeft.   Het is onacceptabel en oneerlijk dat winkelend publiek 1,5 uur gratis mag parkeren in de parkeergarage en de centrumbewoners daarvoor de prijs betalen.Wij verzoeken u daarom dringend deze maatregel te herzien en terug te draaien naar het oude niveau.

Met vriendelijke groet,

Naam 

Adres

Handtekening

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Jolanda Verweij om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...