Behoud vrijplaats "De Vloek"

gericht aan:

College van B&W Den Haag

 

wij:

sympathisanten/gebruikers van vrijplaats De Vloek

constateren:

-Dat de gemeente Den Haag vrijplaats De Vloek gelegen aan de Hellingweg 127 te Den Haag wil ontruimen en daarna slopen voor de bouw van een Topzeilcentrum.

-Dat zeilsport in de haven genoeg ruimte en mogelijkheden heeft om te groeien o.a. middels de eerdere ontwikkeling van het (nog steeds grotendeels leegstaande) Nautisch Centrum.

-Dat culturele en sociale projecten zoals de Vloek sterk bijdragen aan een levendige haven en ruimte bieden aan alle lagen van de samenleving.

-Dat de Vloek belangrijk is voor de diversiteit en aantrekkelijkheid van Den Haag.

-Dat De Vloek een onmisbaar onderdeel is van de Haagse samenleving en ruimte biedt aan duizenden mensen die anders geen plek hebben in de stad.

en verzoeken:

-De Vloek ongemoeid te laten en de ruimte die er voor zeilsport is gecreëerd optimaal te gebruiken.

 

-De Vloek niet te ontruimen voor een nieuw Topzeilcentrum terwijl de huidige faciliteiten voor zeilsport nauwelijks worden gebruikt.

-De haven een plek te laten zijn waar zoveel mogelijk verschillende groepen mensen zich thuis kunnen voelen en  projecten kunnen ontwikkelen.

Voor meer informatie:

Facebook: https://www.facebook.com/devloek

Twitter: https://twitter.com/DeVloek

Url: http://www.devloek.nl

Onderteken deze petitie

Door te tekenen geef ik De Vloek toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com to aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 3000 mensen.