Behoud maaltijden Beringen

stad-beringen-stopt-met-maaltijdbedeling.jpg
Het Schepencollege besliste de voorbije maand om een einde te maken aan de huis aan huis maaltijdbedeling voor hulpbehoevenden. Maaltijdbedelingen zijn wel degelijk een kerntaak van het OCMW. Deze taak kadert perfect in de ouderenzorg van de gemeente. De dienst is een meerwaarde voor de gemeente en getuigt van een goed sociaal beleid waarbij Beringen groeit.

De maaltijdbedeling in eigen regie houden als OCMW is de beste manier om dagelijks in contact te blijven met 150 kwetsbare mensen. De directe contacten helpen in elk geval om sneller, alert en doeltreffender op te treden en hulp in te roepen bij noodsituaties. Dat het hier gaat over kwetsbare mensen moet duidelijk zijn voor iedereen. De voorwaarden om maaltijden te kunnen krijgen zijn niet zelf kunnen koken en ook niet naar een centrum kunnen gaan.

Onze klanten zijn ouderen, vaak alleenstaanden, soms wat depressieve mensen, mensen met beginnende dementie, mensen in armoede, mensen in eenzaamheid met weinig bezoek. Ze klampen zich vast aan de bedeler die vaak de enige persoon is die ze die dag te zien krijgen. Men mag niemand in de kou laten staan.

De privatisering van de maaltijdenbedeling is geen optie. Winstmaximalisatie en kostenbeperking is de grootste zorg van privéfirma’s die maaltijden huis aan huis bedelen. De opvolging en begeleiding van de cliënt is voor hen bijzaak. Ze nemen er de tijd niet voor. Dat is immers niet hun corebusiness maar een verliespost die ze willen beperken. Dit is onze kerntaak en daar zijn wij beter in. Hou dat in eigen regie.

We hebben de middelen, we hebben het nodige personeel, een wagenpark, GSM’s en de knowhow is voorhanden: onze dienst kent de mensen.

Waarom laten we dat uitdoven en alle zicht op deze groep verloren gaan? Dit is echt niet verstandig.

In de beslissing wordt aangehaald dat de dienst verlieslatend is. Die dienst mag iets kosten: dat is dienstverlening en sociaal beleid. Daarvoor dient belastinggeld.

Men dringt er daarom op aan deze beslissing te herzien en de maaltijdbedeling aan huis in eigen regie te houden. Behoud de maaltijdbedeling aan huis en kies voor een echte sociale meerwaarde en preventie.


Alvast bedankt als u de behoeftige mensen en de medewerkers wilt helpen door deze petitie te ondertekenen.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Maaltijden Beringen om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...