Behoud chinchilla's als hobbydier

Op de positieflijst komt de chinchilla vanaf begin 2024 niet meer voor.

Dit betekent dat je de dieren mag houden tot overlijden,maar niet meer mag fokken of verkopen.

Voor vele liefhebbers het einde van een fijne hobby.

Met deze petitie willen wij duidelijk maken dat de chinchilla prima gehouden kan worden. 

De chinchilla moet terug op de positieflijst.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Ben mulder om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...