Populairste petities van de afgelopen maand

  • Land: Belgium
  • Taal: Dutch
Alle periodes | 24 uren | 7 dagen | 30 dagen | Afgelopen maand | 12 maanden | Dit jaar (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Opnieuw inzetten van Lijnbus naar ijsbaan Kristallijn Gent

Naar aanleiding van het schrappen van bus 65/67 komt er na meer dan 20 jaar geen Lijnbus meer tot aan de ijsbaan. Reden? Economisch onvoldoende interessant en een slechtere doorstroming aan de Palinghuizen sinds het circulatieplan. Scholen, jeugdverenigingen, clubleden, gewone bezoekers... kortom 100den reizigers die dagelijks, wekelijks of nu en dan de bus namen tot aan de parking van de ijsbaan, moeten nu de volledige Warmoezeniersweg te voet afleggen. Dit is een zeer slecht verlichte en lange

Gemaakt: 2019-10-25 Statistieken

Erkening voor Fibromyalgie in België!!!

Fibromyalgie is aandoening die nog steeds niet erkent wordt in België thans is deze opgenomen door de wereldgezondheidsorganisatie in het ICD-10, de gehanteerde lijst van ziekten. België loopt hier weer maar eens achter…. : Fibromyalgie is een aandoening waarbij men pijn heeft in bindweefsel en spieren. Het gaat hierbij om de onderdelen van ons bewegingsapparaat. De oorzaak van de ziekte is nog onbekend. Botten zorgen voor de stevigheid van het bewegingsapparaat. Spieren en pezen zorgen ervoor d

Gemaakt: 2019-02-16 Statistieken

Motogp via Telenet

Zoals geweten zijn voor 2022 de uitzendrechten van de Motogp van Europoort naar Ziggo nl gegaan.  De bedoeling van deze petitie is om druk te zetten op Telenet om Motogp via Telenet uit te zenden.  Vermits Telenet en Ziggo beide onder moederbedrijf Liberty Global vallen moet dit zeker mogelijk zijn. Laten we samen opkomen zodat we onze geliefde motorsport op een degelijke manier kunnen bekijken. 

Gemaakt: 2022-01-26 Statistieken

ZEG NEE TEGEN HET WORLD ECONOMIC FORUM

Gisteren is dankzij FVD  kamerlid Gideon van Meijeren bekend geworden dat de regering juridische afspraken heeft gemaakt met het ondemocratische World Economic Forum.  - infiltratie in de Nederlandse overheid  - ondemocratische organisatie  - lidmaatschap en medewerking aan deze organisatie moet strafbaar worden    Verder is het volgende onthuld via WOB documenten  overeenkomsten met het WEF Ook (top)ambtenaren staan in contact met het WEF  Nederland maakte op verzoek van het WEF 651.000 euro ov

Gemaakt: 2021-12-18 Statistieken

NEE tegen verplichte vaccinaties & vaccinatiepaspoort | No to mandatory vaccination & vaccine pasports

Petitie "Nee tegen verplichte vaccinatie plannen van de EU zoals vastgelegd in o.a. EVAP"   ! Petition "No to mandatory vaccination & vaccine  pasports"     for English see bottom ! Wij leden van de Taskforce Schending Mensenrechten en alle ondergetekenden zeggen NEE;   -NEE tegen verplichte vaccinaties.  -NEE tegen vaccinatie paspoort als Green Pass, CoviPass, Common Pass, andere Digital Health passes etc.   -JA tegen baas over eigen lichaam, vrijheid, privacy en alle andere grondrechten,

Gemaakt: 2020-06-14 Statistieken

EINDE CORONA CRISIS: Overheid sta behandeling van COVID-19 met HCQ en zink en / of Ivermectine toe!

COVID-19 kan vreselijke gevolgen hebben maar er bestaat gelukkig een behandeling die, mits vroeg toegepast, uitstekende resultaten heeft laten zien. Huisartsen moeten lijdzaam afwachten tot hun patienten zodanig verslechteren dat ze eindelijk naar het ziekenhuis mogen alwaar bijna 50% komt te overlijden Wij Een groep van verontruste artsen en burgers.   constateren Dat medicamenteuze behandeling van COVID-19 met Hydroxychloroquine (HCQ) en / of Ivermectine: in de eerste lijnszorg niet is toeges

Gemaakt: 2020-05-12 Statistieken

Wij willen de elfenheuvel op ketnet

We zouden het super leuk vinden als we de elfenheuvel nog eens op tv en op ketnet.be/ketnet app kunnen kijken dus onderteken dit als je dat ook wilt!! Vorige keer hadden we een petitie voor Galaxy park gemaakt en niet veel later was het op tv dus misschien was het toeval maar hopelijk lukt het nu ook!!

Gemaakt: 2022-04-27 Statistieken

Geen mestverbod in 2028 #steundevlaamseboeren

In 2028 zou de Vlaamse regering een mestverbod willen invoeren voor de beschermende zones ( SBZ en VEN ) dit heeft vooral een invloed op de jonge boeren. Ook zijn nog veel meer nadelen aan dit beslis van onze regering. Teken deze petitie als je tegen het stikstofakkoord bent en steun onze boeren!!! (als ik iets vergeten ben laat het me dan weten)

Gemaakt: 2022-03-09 Statistieken

JA voor een lokale openbare dienstverlening van goede kwaliteit - JA voor de aanwezigheid van de FOD Financiën in het hele land

  JA VOOR DE AANWEZIGHEID VAN DE FOD FINANCIËN IN HET HELE LAND JA VOOR EEN LOKALE OPENBARE DIENSTVERLENING VAN GOEDE KWALITEIT   Mijnheer de Minister van Financiën, Mijnheer Van Peteghem, Mevrouw de Minister van Ambtenarenzaken, Mevrouw De Sutter, Mijnheer de Staatssecretaris belast met de Regie der gebouwen, Mijnheer Michel, Mijnheer de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën, Mijnheer D’Hondt,     In februari 2022 heeft de FOD Financiën het Infrastructuurplan Horizon 2024 beke

Gemaakt: 2022-02-22 Statistieken

#redtram15

Tramlijn 7 gered ten koste van tramlijn 15?  Tramlijn 7 lijkt gered. Op de Antwerpse Vervoerregioraad ligt hierover een voorstel klaar. Op het korte traject Gemeenteplein (Mortsel)-Sint-Pietersvliet (Antwerpen) zal een frequentie zijn van 3 à 4 minuten in de spits en in de daluren om de 5 minuten. Mee in het voorstel: tram 15 verdwijnt, een deel van de dienstverlening daarvan gaat op in de ‘nieuwe’ 7. Wii willen dat ook tram 15 blijft. Nieuwe parkeergarages bouwen maar dan wel trams afschaffen?

Gemaakt: 2022-02-05 Statistieken