Ander ELPvergoedingstelsel en Ureneis Herregistratie GZPsycholoog

HER- REORGANISATIE EERSTELIJNSPSYCHOLOGISCHE ZORG

1) ZELFDE VERGOEDINGENSYSTEEM

2) VERLAGING UREN-EIS HERREGISTRATIE

3) VERSIMPELING AANTAL TITELS

De laatste jaren zijn er twee tendensen zichtbaar in het Eerstelijnspsychologische zorgveld.

1) Een ernstige vermindering van vergoeding door Zorgverzekeraars van  Eerstelijnspsychologische zorg uitgevoerd door GZ Psychologen

In 3 jaar tijd is de Eerstelijnspsychologische zorg bijna geheel uit het zorgverzekeringspakket gesaneerd (als de regeringsplannen doorgaan).

In 2011: 8 sessies in basispakket, 175 Euro Eigen Risico, 10 Euro Eigen Bijdrage per consult

In 2012: 5 sessies in basispakket, 220 Euro Eigen Risico, 20 Euro Eigen Bijdrage per consult

In 2013: 5 sessies in basispakket, 350 Euro Eigen Risico, 20 Euro Eigen Bijdrage per consult

 

2) Ongelijke en onnodige extra verzwaring Herregistratie Uren-eis GZ psychologen

GZ psychologen werkzaam als ZZP in de Eerstelijns GGZ hebben in 2012 nu al over de hele linie gemiddeld ongeveer 30% minder inkomsten t.o.v. vorige jaren. De reden hiervoor is de aanhoudende verdere bezuinigingen op Eerstelijnspsychologische zorg door Zorgverzekeraars.

Artsen en Psychiaters hoeven met ingang van 2012 slechts 2.080 uren per jaar te werken voor behoud van hun Herregistratie, terwijl GZ Psychologen een 50% hogere uren-eis verplichting hebben + 1.040 uren, totaal aantal uren 3.210 (en als enige “vergoed worden” <wegbezuinigd worden>  door Zorgverzekeraars).

GZ Psychologen mogen GEEN medicatie voorschrijven, terwijl Artsen en Psychiaters dat wel beroepsmatig mogen doen. Dit brengt extra risico´s met zich mee. Deze risico´s hebben GZ psychologen NIET.

Daardoor is het extra onlogisch en onredelijk dat juist de GZ Psychologen, die als ENIGE van alle Academisch gevormde zorgverleners <Psychotherapeuten, Klinisch Psychologen, Artsen en Psychiaters>, NIET door het zelfde financieringssysteem worden vergoed juist wel aan die hogere uren-eis moeten gaan voldoen.

De Gezondheidszorg Psycholoog, werkzaam als ZZP-er in de Eerste lijn GGZ, wordt hierdoor onredelijk en onterecht EXTRA zwaar belast.

Met alle gevolgen van dien!

GZ Psychologen ZZP-ers (en met name de Parttimers) kunnen dan dus nog minder makkelijk aan hun uren-eis voldoen. Lees: Uitstervend ras als het zo doorgaat.

 

Mijn voorstel is tweeledig: Gelijke monniken, gelijke kappen:

1) GZ Psychologen werkzaam als ZZP-er in Eerste lijn GGZ ook vergoeden uit zelfde stelsel als alle andere BIG geregistreerde ZZP Psychologen (Psychotherapeuten en Psychiaters).

=> ELP uit Zorgverzekeringspakket.

2) Zelfde Herregistratie uren-eis (of lager!) als Psychiater en Artsen

Daarnaast ook een volgend voorstel voor Her-Reorganisatie gehele Psychologische GGZ : met als motto Keep it simpel en Back to Basics:

Versimpeling en verduidelijking soorten titels te voeren door Psychologen met als doel om door de bomen weer het juiste gekwalificeerde bos te zien!

* Er zijn slechts 3 wettelijk beschermde titels van psychologen, voortvloeiend uit het BIG register (en niet gebonden aan het lidmaatschap van een beroepsvereniging!)

1) Klinisch Psycholoog

2) Psychotherapeut *

3) Gezondheidszorg Psycholoog*

*Op termijn samenvoeging van deze twee doelgroepen tot EEN (en een opleiding)!

Alle andere, van het NIP lidmaatschap afhankelijke titels <zieltjes wervende titels>, zoals Psycholoog NIP etc. etc. vervallen. Wat iemand heeft gedaan blijkt wel uit zijn CV!

Titel Kwalificatie Eerstelijnspsycholoog:

2 mogelijkheden:

1) Of deze kwalificatie onbeperkt laten voortbestaan (eenmaal verworven, altijd behouden, mits in BIG register staat ingeschreven)

2) Houdt vanzelf op na afloop 5 jaarstermijn van Kwalificatie Eerstelijnspsycholoog.

Reden: Omdat deze herregistratie inmiddels is overruled door BIG Herregistratie uren-eis.