Wat met de Zeeschelde Gentbrugge-Melle?

Neem contact op met de schrijver van het verzoekschrift

Actiedag LEVE(N)DE SCHELDE op zondag 19 april 2015

2015-04-13 18:49:10

Zondag 19 april 2015 is de grote actiedag voor behoud van het unieke zoetwatergetijdengebied van de Schelde tussen Gentbrugge en Melle.

Doe mee! En het Gentse Zwin blijft. Natuurlijk!

Wat is er allemaal te doen? Vele toffe activiteiten!

11u en 14u: start begeleide fietstocht (samenkomst aan het Puntmomunument, Arbedpark, V. Evrardlaan, Gentbrugge)

Vanaf 12u: hapje en drankje aan het Puntmonument.

13u30: Fietstocht vanuit Wetteren (start aan de voetgangersbrug van Overschelde)

14u tot 18u:

- Vrij wandelen tussen drie infoposten

  1) begin jaagpad (Nijverheidskaai, Destelbergen)

  2) Puntmonument (Arbedpark, Gentbrugge)

  3) tegenover het Palinghuis (Heusdenbaan 79, Melle)

- Waterlabo van JNM langs de Schelde

Aan de infopunten vind je beeldmateriaal en informatie over het project Leve(n)de Schelde. Bij extreem laagtij reppen de waadvogels zich naar het slib om hun buikje te vullen. Mis dit spektakel niet!

Een organisatie van GEzwiNT, Gents Mileufront, Natuurpunt Scheldeland, Natuurpunt Bovenschelde, Natuurpunt Gent, Werkgroep Gentbrugse Meersen en Kern Damvallei, JNM Gent, JNM Onderstebovenschelde en FOS De Wouw

 

 

 


Buurtgroep GEzwiNT

Op naar de 3000 handtekeningen!

2014-12-06 09:52:31

Midden december overhandigen buurtactiegroep GEzwiNT, Gents Milieufront en Natuurpunt Gent de petitie aan minister Ben Weyts die bevoegd is voor Mobiliteit, Openbare Werkten, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn. 

Met bijna  3000 stemmen kiezen buurtbewoners en sympathisanten vurig voor het gecontroleerd verder laten ontwikkelen van de getijdennatuur (eb en vloed) en verzetten ze zich krachtig tegen de plannen van Waterwegen & Zeekanalen (W&Z) om een sluis te bouwen ter hoogte van Heusden en grote baggerwerken uit te voeren.  

Het zou fantastisch zijn indien we een petitie met 3000  handtekeningen kunnen afgeven. Willen jullie daarom nog een laatste maal de petitie doorsturen naar  jullie familie, vrienden, buren en kennissen? Hoe meer mensen de petitie ondertekenen en zich bij de actie aansluiten, hoe groter de druk wordt op minister Weyts.  Jullie steun laat de Schelde leven van lente tot lente!
 


Buurtgroep GEzwiNT

De petitie werd al meer dan TWEEDUIZEND keer ondertekend!

2014-04-20 16:44:17

Buurtactiegroep GEzwiNT, Gents Milieufront en Natuurpunt Gent danken jullie (nogmaals) voor de krachtige steun!

Graag willen we jullie herinneren aan onze info- en debatavond op dinsdag 22 april a.s. om 20u00 in het buurtcentrum 'De Vaart', te 9050 Gentbrugge, Emiel Hullebroeckplein 1, waarop jullie van harte zijn uitgenodigd.

Op het programma staat:

1) Informatie over het project van W&Z voor het bevaarbaar maken van de Zeeschelde tussen Gentbrugge en Melle en ons alternatief hiervoor.

2) Een open debat tussen de mensen uit de zaal en het panel met vertegenwoordigers van GEzwiNT, Gents Milieufront en Natuurpunt Gent.

Mobiliseer ook jullie familie, vrienden, buren en kennissen om de petitie te ondertekenen. Hoe meer mensen de petitie ondertekenen en zich bij de actie aansluiten, hoe groter de druk wordt op de politici en besturen. Jullie steun laat de Schelde leven van lente tot lente!

 


Buurtgroep GEzwiNT

De petitie werd al meer dan DUIZEND keer ondertekend!

2014-03-25 14:28:05

Buurtactiegroep GEzwiNT, Gents Milieufront en Natuurpunt Gent danken jullie voor de krachtige steun! Blijf jullie, samen met ons, inzetten tegen het onzinnig dure pleziervaartproject en voor het behoud van dit zoetwatergetijdengebied, voor velen gekend als het Gentse Zwin, de slagader van de Gentbrugse Meersen en de Damvallei. Met zijn enorme bergingscapaciteit voor water, meteen ook de meest duurzame bescherming tegen overstroming bij een veranderend klimaat.

Mobiliseer ook jullie vrienden en kennissen: hoe meer mensen de petitie ondertekenen en zich bij de actie aansluiten, hoe groter de druk wordt op de plaatselijke politici en besturen. Jullie steun laat de Schelde leven van lente tot lente!


Buurtgroep GEzwiNTDeel deze petitie

Help deze petitie meer handtekeningen te krijgen.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 3000 mensen.

Leer meer...