Stop afbraak juridische bijstand

Neem contact op met de schrijver van het verzoekschrift

Platform "Recht voor Iedereen" genomineerd voor de prijs Solidair - Steun de nominatie

2013-09-13 09:11:19

Beste ondertekenaars van de petitie,

Na een mooie zomer vroegen wij ons af : hoe zit het nu met het wetsontwerp tot hervorming van de juridische bijstand ? De zon heeft de politici blijkbaar goed gedaan nu het ontwerp terug naar af zou zijn, ten gevolge van de onmogelijkheid om een akkoord te vinden binnen de regering. Meerdere partijen zouden zich nu toch verzetten tegen het voorgestelde remgeld !

Het advies van de Raad van State en bovenal de steun en mobilisatie van jullie allen, hebben hier zeker toe bijgedragen. Hartelijk dank aan iedereen daarvoor.

Volgens onze informatie zou het dossier uitgesteld zijn tot na de verkiezingen van mei volgend jaar ...

Dat wil natuurlijk ook zeggen dat er geen enkele zekerheid is over de toekomst van het systeem en ook geen oplossing voor de huidige onderfinanciering.

Maar dit uitstel geeft ons wel de mogelijkheid om een discussie ten gronde te lanceren over hoe het systeem kan verbeterd worden in plaats van afgebroken. Het idee bestaat om hierover een ronde tafel of een colloquium te organiseren. We houden jullie hier zeker van op de hoogte.

In afwachting nog goed nieuws. Het "Platform Recht voor Iedereen" werd genomineerd voor de prijs Solidair. Deze prijs zet elk jaar een opgemerkte daad van solidariteit in de bloemetjes.  Er zijn 11 genomineerden. De prijsuitrijking heeft plaats in het kader van het solidariteitsfeest Manifiesta(http://manifiesta.be).

Aarzel niet om deze nominatie te ondersteunen. Stemmen kan via  http://manifiesta.be/fr/bulletin-de-vote-prix-solidaire ; en of om deel te nemen aan het feest, dat doorgaat op 21 september ... aan de zee.

Wij hopen jullie snel terug te ontmoeten in de strijd voor een toegankelijke en kwalitatieve juridische bijstand, die correct gefinancierd wordt, en op andere strijdgelegenheden natuurlijk.

Met vriendelijke groeten

 

Het platform "Recht voor Iedereen".


Platform Recht voor Iedereen

Oproep nationale actie donderdag 13/6 - 10u : Red de Juridische bijstand

2013-06-09 19:58:23

NATIONALE  ACTIE  -  RED  DE  JURIDISCHE  BIJSTAND

Donderdag  13 juni '13 om 10u00 op het Koningsplein te Brussel (Vlak bij Centraal station en het parlement)

Met deze actie willen we de eisen van de petitie kracht bijzetten en de parlementsleden oproepen de plannen van de regering af te keuren. U komt toch ook ?

Dank om deze oproep massaal te verspreiden. Door deze mail te forwarden of via Facebook :https://www.facebook.com/events/134271186767172/

We werken ook nog steeds verder met de petitie http://www.petities24.com/stop_afbraak_juridische_bijstand

Tot dan!

Het platform "Stop de afbraak van het recht op juridische bijstand"

PS : Voor wie interesse heeft in een gelijkaardige strijd in andere landen. Zie :

UK: "The potential death of legal aid": lawyers protest against new government proposals
http://www.statewatch.org/news/2013/may/07uk-legal-aid-cuts.html

Platform Recht voor Iedereen

Nationale actie "Red de Juridische bijstand" - Donderdag 13 juni '13

2013-05-25 13:31:35

Beste,

Zoals U wellicht al weet plant de regering een hervorming van de juridische bijstand, een in de Grondwet verankerd recht. Het systeem wordt deels betalend en de "instroom" wordt beperkt. Ondanks hevig protest van het middenveld, de vakbonden en advocatenorganisaties wilt de regering haar plannen nog in juni door het parlement jagen in de programmawet, en dat zonder enig serieus debat.

Meer dan 60 organisaties verenigden zich rond de petitie "Stop de afbraak van het recht op juridische bijstand". Mobilisatie is noodzakelijk ! Deze uitzonderlijke coalitie roept iedereen op deel te nemen aan de :

NATIONALE  ACTIE  -  RED  DE  JURIDISCHE  BIJSTAND

Donderdag  13 juni '13 om 10u00 op het Koningsplein te Brussel (Vlak bij Centraal station en het parlement)

Met deze actie willen we de eisen van de petitie kracht bijzetten en de parlementsleden oproepen de plannen van de regering af te keuren. U komt toch ook ?

Dank om deze oproep massaal te verspreiden. Door deze mail te forwarden of via Facebook :

https://www.facebook.com/events/134271186767172/

Heb je trouwens de petitie nog niet getekend ?  Zeker doen op http://www.petities24.com/stop_afbraak_juridische_bijstand

Tot dan!

Het platform "Stop de afbraak van het recht op juridische bijstand"


Platform Recht voor IedereenDeel deze petitie

Help deze petitie meer handtekeningen te krijgen.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 3000 mensen.