geen fietssnelweg verlengde Kossenland

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Iets meer duidelijkheid over snelfietspad verlengde Kossenland en Oude Veert

2021-02-17 17:11:52

In beton gegoten is de aanleg van een snelfietspad over de Gedempte Veert in elk geval niet, dat is de duidelijkheid die we gisteren hebben gekregen. Dat kwam naar voren in de raad van Langedijk gisteren tijdens de behandeling van het Omgevingsprogramma mobiliteit. Net als in het verkeersplan Sint Pancras is ook in dat plan het snelfietspad over de Gedempte Veert opgenomen. Maar het college maakte in een memo onomwonden duidelijk dat de zinsnede over het snelfietspad alleen betrekking heeft op het deel tussen de Helling en de Kruissloot. De wethouder heeft toegezegd dat hij de petities bij de verdere uitwerking van de “doorfietsroute” meeweegt. De raad gaat het proces goed in de gaten houden. En dat doen wij natuurlijk ook!


Sjoerd Godthelp

dinsdag 16 februari om 20:00 uur raadsvergadering van Langedijk!

2021-02-15 13:27:08

Dachten jullie ook dat de aanleg van een snelfietspad over de mooie natuurgebiedjes van het Kossenland en de Oude Veert met 768 handtekeningen (3 petities) tegen van de baan zou zijn? De kwestie lijkt nu toch een stuk ingewikkelder: het fietspad is ook opgedoken in het Omgevingsprogramma mobiliteit dat al in de raad wordt behandeld. Wat betekent dat voor de inspraak van de bewoners? Morgenavond, dinsdag 16 februari om 20:00 uur kun je de raadsvergadering van Langedijk bijwonen waarin de kwestie behandeld wordt, via de onderstaande link:

https://bestuur.gemeentelangedijk.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/16-februari/20:00

We hebben vooraf alle fractievoorzitters van Langedijk gevraagd: Wat betekent dit voor de participatie bij het verkeersplan? Kunnen wij ervan uitgaan dat onze petities bij het verkeersplan Sint Pancras worden meegenomen? Zo ja, kan Sweco de alternatieven voor het snelfietspad langs het Kossenland en de Oude Veert nader onderzoeken, waarbij de ecologische en cultuurhistorische waarden, de belangen van de huidige gebruikers en de omwonenden, alsnog worden meegenomen?  

Dit zijn onze argumenten tegen het fietspad, in het kort: 1. Niet nodig en daarmee overbodige kosten voor de gemeenschap, er zijn meerdere alternatieve opties. 2. Verharding en verlichting vernietigen de natuurwaarden, veel mensen en dieren komen op deze stille plekken tot rust, zeker in deze tijd van corona. Over het Kossenland lopen honderden mensen per dag. 3. Snel fietsverkeer en ook gemotoriseerd verkeer verdringen al het huidige gebruik en zorgen voor overlast en onveilige situaties. 4. Kossenland: het college heeft het losloopgebied voor honden in haar huidige regeerperiode aangewezen. 5. Oude Veert: dit is de laatste tast- en zichtbare herinnering aan het leven en beroep van de generaties tuinders die zo'n stempel op dit gebied hebben gedrukt. 


Sjoerd Godthelp

Petities snelfietspad besproken in Forum gemeente Langedijk

2021-02-10 19:47:01

 

Gisteren hebben de initiatiefnemers van de petities tegen het snelfietspad verlengde Kossenland en Oude Veert ingesproken bij het Forum Dorp en Ruimte -de raadscommissie- van Langedijk.
Op de agenda stond het omgevingsprogramma mobiliteit. Het snelfietspad over de Gedempte Veert maakt ook onderdeel uit van dít programma (blz 19).

https://bestuur.gemeentelangedijk.nl/Vergaderingen/Forum-Dorp-en-Ruimte/2021/09-februari/20:00

De aanleg van een snelfietspad speelt dus breder dan het verkeersplan Sint Pancras, zo ook de “potloodstreep” over het verlengde van het Kossenland en de Oude Veert, maakte de wethouder duidelijk.

Vragen die wij hierbij hebben: Hoe lang bestaat het plan al om deze plekken een snelfietspad aan te leggen? En: Wat zegt dit over de participatie bij het verkeersplan?
 
De wethouder komt vóór de raadsvergadering op 16 februari met een verduidelijking van de relatie tussen het omgevingsprogramma mobiliteit en het verkeersplan Sint Pancras en een reactie op de petities. Dan neemt de raad een besluit over het omgevingsprogramma.
 

Sjoerd Godthelp

Gesprek met wethouder Nils Langedijk

2021-01-29 19:11:15

Vandaag hebben Dorien (petitie Oude Veert) en Astrid gesproken met wethouder Nils Langedijk van de gemeente Langedijk. Ze hadden een fijn en goed gesprek, hij neemt dit stevige signaal serieus. We hebben voorzichtig vertrouwen in een goede afloop, zie ook het verslag van NH Nieuws:

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/280043/bijna-800-mensen-tekenen-tegen-fietspad-sint-pancras-kleine-kans-dat-het-er-komt 

De petitie is gesloten maar nog wel online, zodat college- en raadsleden en andere geïnteresseerden alle reacties kunnen lezen. Die zeggen genoeg.

En zodat we jullie nog kunnen bereiken als er nieuws is. 

Hartelijke groeten,


Sjoerd Godthelp en Astrid Vreugdenhil

Persoonlijke overhandiging petitie aan wethouder

2021-01-28 21:43:24

460 inwoners hebben deze petitie tot nu toe maar liefst getekend! Een geweldig resultaat en een stevige boodschap aan het College en de Raad van Langedijk. 

De reactietermijn voor het verkeersplan is bijna verstreken. Daarom overhandigen we morgen de petitie met alle handtekeningen en reacties persoonlijk aan wethouder Nils Langedijk van de gemeente Langedijk.

Een kopie sturen we naar het College en de Raad van Alkmaar. 

Alkmaar is op de hoogte van het plan voor het pad in het verlengde van het Kossenland. Omdat het om een verkenning gaat, wacht Alkmaar eerst wat Langedijk nu doet. Met deze petitie beïnvloeden wij dit.  

Tegelijk met deze petitie worden ook twee andere petities officieel aangeboden: de petitie voor hetzelfde doel van de eilandbewoners van de Vroonermeer en de petitie voor het gebied bij de Oude Veert tussen de Helling en het Daalmeerpad (aan de andere kant van de Gedempte Veert). Zo maken we met elkaar een zo groot mogelijke vuist. 

Jullie horen morgen hoe het is gegaan.  

 


Sjoerd Godthelp en Astrid Vreugdenhil

Petitie doodlopend stukje Gedempte Veert (aan andere kant van De Helling) staat ook online!

2021-01-16 08:47:02

https://www.petities.com/offer_de_oude_veert_in_sint_pancras_niet_op_aan_een_fietssnelweg_voor_de_provincie 
Dit is een postzegeltje natuurschoon aan de noordkant van de Gedempte Veert. Ook hier worden de natuur- en cultuurhistorische waarden ernstig bedreigd door de mogelijke komst van een snelfietspad. 


Astrid Vreugdenhil

Presentatie verkeersoplossingen Sint Pancras op 14 febr. '21

2021-01-15 13:21:07

Gisteravond 14 febr. was de presentatie van de verkeersoplossingen in St Pancras van de gemeente Langedijk. Ingebracht is wat de impact is voor de natuur en de huidige gebruikers van een regionaal snelfietspad op het dijkje in het verlengde van het Kossenland naar de Vroonermeer. Het punt is goed ontvangen, nu afwachten hoe het verder gaat. 

Leuk: Er is ook een petitie in de maak voor het behoud van het meest noordelijke deel van de Gedempte Veert: het doodlopende stukje aan de overkant van de Helling. Hier zou het snelfietspad aan moeten sluiten aan het Daalmeerpad. De initiatiefneemster wil graag aansluiten bij deze petitie.

Groet en bedankt zover voor alle reacties!


Sjoerd GodthelpDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.