100 is de max !

We willen graag een snelheidsbeperking van max. 100 km/uur op onze snelwegen in België aangezien de maatschappelijke baten groot zijn :

- minder ongevallen en verkeersdoden;

- gezondheidsbaten;

- betere luchtkwaliteit;

- minder geluidshinder;

- minder brandstofverbruik;

- minder klimaatopwarming;

- minder stikstofdepositie;

- minder schade aan fauna en flora (verbetering biodiversiteit);

- bevorderen van de modal shift.

 

img1501.jpg